Postępowania awansowe w Kolegium Analiz Ekonomicznych


Akty prawne regulujące procedury w postępowaniu tytularnym, habilitacyjnym i doktorskim:

Doktoraty

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

Dokument

Wszystkie składane dokumenty (poza rozprawą doktorską, o ile uzyskało się zgodę na sporządzenie jej w języku innym niż polski) powinny być przygotowane w języku polskim i opatrzone podpisem.​
 


Przewody doktorskie i postępowania o nadanie stopnia doktora prowadzone w Kolegium Analiz EkonomicznycH

mgr Tomasz Piotr Kostyra

„Modeling and Forecasting the Yield Curve for Poland”

Promotor: prof. dr hab. Michał Rubaszek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Piotr Bańbuła - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Piotr Lewandowski

„Technology, skills and the changing nature of work”

Promotor: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 23 kwietnia 2019 r.

mgr Michał Grzegorz Wójtowicz

„Zarządzanie majątkiem w tradingu przy użyciu kryterium Kelly’ego. Teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących”

Promotor: dr hab. Dobromił Serwa, prof. SGH

mgr Michał Łukasz Kot

„Przekonania konsumentów, a decyzje producentów na oligopolistycznym rynku dóbr trwałego użytku”

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Kamiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Przemysław Szufel

mgr Jakub Paweł Pacholec

„An investors approach to Real Estate Investment Trusts universe”

Promotor: prof. dr hab. Michał Rubaszek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Jan Gromadzki

„​Essays in labor economics: income shocks and household labor supply”

Promotor: dr hab. Iga Magda, prof. SGH

mgr Oliwia Anna Szczupska

„The influence of voting method on individual and collective decision making in the context of participatory budgeting”

Promotor: prof. dr hab. Honorata Sosnowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Paweł Pońsko - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 marca 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 5 lipca 2023 r.

mgr Rafał Maciej Trzeciakowski

„Revenue autonomy and fiscal sustainability of local governments”

Promotor: dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 marca 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 20 września 2023 r.

mgr Piotr Maciej Bartkiewicz

„The impact of major central banks' unconventional monetary policies on the term structure of Polish interest rates”

Promotor: prof. dr hab. Michał Rubaszek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 marca 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 14 czerwca 2023 r.

mgr Grzegorz Krzysztof Parosa 

„Ultra-low interest rates and zombie companies in Europe”

Promotor: dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH

mgr Bartłomiej Paweł Wiśnicki

„Choice inertia in Industrial Organization with boundedly rational consumers”

Promotor: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 15 marca 2023 r.

mgr Beata Kraszewska

„Wielowymiarowa analiza ubóstwa w Polsce w ramach podejścia możliwości A. Sena - zastosowanie modelu MIMIC”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Panek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 lutego 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 25 stycznia 2023 r.​

mgr Paweł Czyżak

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w minimalizacji ryzyka działalności przedsiębiorstw”

Promotor: dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 kwietnia 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 25 stycznia 2023 r.

mgr Mateusz Zawisza

„Wspomaganie regulatora w podejmowaniu decyzji na lokalnych rynkach oligopolistycznych z uczestnikami o ograniczonej racjonalności”

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Kamiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 23 kwietnia 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 21 września 2022 r.

mgr Jakub Witkowski

„Metody wspomagania decyzji organizacji charytatywnych w kontekście tworzenia programów pomocowych”

Promotor: prof. dr hab. Bogumił Kamiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 lutego 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 21 września 2022 r.

lic. Kamil Pruchnik

„Analiza przyczyn częstego występowania kryzysów bankowych. Badania empiryczne a teoria”

Promotor: dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 listopada 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 19 października 2022 r.

mgr Marta Palczyńska

„Cognitive and non-cognitive skills in the labour market”

Promotor: prof. dr hab. Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr hab. Iga Magda, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 21 września 2022 r.

mgr Marcin Szatkowski

„One-year and ultimate premium and reserve risk in insurance”

Promotor: prof. dr hab. Łukasz Delong - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Jakub Rybacki

„Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions – evidence from macroeconomic forecasting and policymaking”

Promotor: dr hab. Dobromił Serwa, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 stycznia 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 6 lipca 2022 r.

mgr Norbert Paska

„Zastosowanie uogólnionych liniowych modeli mieszanych w taryfikacji ubezpieczeń komunikacyjnych”

Promotor: prof. dr hab. Bartosz Witkowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 stycznia 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 13 kwietnia 2022 r.

mgr Magdalena Barska

„Model prognozowania popytu w przemyśle hutniczym”

Promotor: dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora: 18 maja 2022 r.

mgr Wojciech Łątkowski

„Projections of demand for care among the elderly in Poland including health status and living arrangements” 

Promotor: prof. dr hab. Irena E. Kotowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Anita Abramowska-Kmon - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2016 r.
Data nadania stopnia doktora: 23 lutego 2022 r.

mgr Agnieszka Matulska-Bachura

„Outsourcing usług a produktywność przedsiębiorstw”

Promotor: prof. dr hab. Jakub Growiec - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Michał Gradzewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 grudnia 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 8 grudnia 2021 r.

mgr Bartosz Olesiński

„Disaggregated analysis of demand for cigarettes in Poland” 

Promotor: dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 marca 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 17 listopada 2021 r.

mgr Oliwia Komada

„Income uncertainty, social insurance and family: an overlapping generations model approach”

Promotor: dr hab. Krzysztof Makarski, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 26 marca 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 20 października 2021 r.

mgr Małgorzata Walerych

„The aggregate and redistributive effects od emigration”

Promotor: dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Michał Gradzewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 25 kwietnia 2017 r. 
Data nadania stopnia doktora: 20 października 2021 r.

mgr Jan Gąska

„The impact of climate change on the Polish economy”

Promotor: prof. dr hab. Marek Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 23 kwietnia 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 22 września 2021 r.

mgr Grzegorz Konat

„Tadeusza Kowalika teza o polskiej transformacji systemowej jako «epigońskiej rewolucji mieszczańskiej» w świetle modelu rewolucji Jana Baszkiewicza”

Promotor: dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH

mgr Jakub Olipra

„Spatial price transmission in deregulated agricultural markets on example of the milk market”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sławiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Krystian Jaworski

„Modele i prognozy kursów walutowych rynków wschodzących - zróżnicowanie wpływu czynników krajowych i globalnych”

Promotor: dr hab. Ewa Syczewska, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 26 lutego 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 22 września 2021 r.

mgr Marcin Dec

„Morphology, dynamics and forecasting power of the Polish government yield curve”

Promotor: dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH

mgr Adam Chudziak

„Time series events prediction using machine learning methods and the Efficient Markets Hypothesis”

Promotor: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 30 maja 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 14 lipca 2021 r.

mgr Kamil Gala

„Przestrzenne aspekty ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych”

Promotor: dr hab Wojciech Bijak, emerytowany prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 26 lutego 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 14 lipca 2021 r.

mgr Piotr Dybka

„What determines international competitiveness of the economy? A panel data approach”

Promotor: dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 23 kwietnia 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 19 maja 2021 r.

mgr Paweł Opala

„Skuteczność europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla”

Promotor: dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 20 marca 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 14 kwietnia 2021 r.

mgr Dariusz Witkowski

„Ocena wpływu struktury sieci produkcyjnej na transmisję szoków wewnątrz sieci”

Promotor: dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 26 lutego 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 17 lutego 2021 r.

mgr Agnieszka Szczypińska

„Evolution of the Economic and Monetary Union functioning in the light of optimum currency area theory and consequences of its decomposition”

Promotor: dr hab. Małgorzata Knauff, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 26 marca 2019 r.
Data nadania stopnia doktora: 17 lutego 2021 r.

mgr Krzysztof Czaderny

„Uwarunkowania deprywacji ekonomicznej. Analiza z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych”

Promotor: dr hab. Adam Szulc, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 14 listopada 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 4 listopada 2020 r.

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Michał Brzeziński - Uniwersytet Warszawski​

mgr Aleksandra Pawłowska

„Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu metody kontrfaktycznej”

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Agata Sielska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 20 marca 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 20 maja 2020 r.

mgr Mariusz Kapuściński

„Monetary policy transmission mechanism in Poland”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sławiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 19 czerwca 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 20 maja 2020 r.

mgr Paweł Chrostek

„Organisation of labour and technological change”

Promotor: dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 19 czerwca 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 19 lutego 2020 r.

mgr Michał Antoszewski

„Makroekonomiczne, sektorowe i fiskalne konsekwencje spadku energochłonności polskiej gospodarki”

Promotor: dr hab. Tomasz Kuszewski, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 20 czerwca 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 24 września 2019 r.

mgr Karol Szafranek

„Unexpectedly low inflation in a small open economy - the case of Poland”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sławiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 5 czerwca 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 25 czerwca 2019 r.

mgr Sonia Buchholtz

„Early labour market exit in Poland: determinants at micro- and macro level”

Promotor: prof. dr hab. Marek Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Anna Ruzik-Sierdzińska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 12 kwietnia 2016 r.
Data nadania stopnia doktora: 25 czerwca 2019 r.

mgr Arkadiusz Filip

„Optymalna struktura portfela ubezpieczeniowego w kontekście zabezpieczenia przed ryzykiem długowieczności”

Promotor: dr hab. Mariusz Skałba, prof. UW

Data wszczęcia przewodu: 25 czerwca 2013 r.
Data nadania stopnia doktora: 23 kwietnia 2019 r.

mgr Monika Szałkowska-Strzelecka

„Zastosowanie przetwarzania w chmurze przez jednostki samorządu terytorialnego w celu tworzenia wartości publicznej”

Promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 14 czerwca 2016 r.
Data nadania stopnia doktora: 9 kwietnia 2019 r.

mgr Małgorzata Kamieniecka

„Modele: Solowa i Mankiwa-Romera-Weila z endogenicznymi stopami oszczędności. Analiza chaotycznej dynamiki”

Promotor: dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 17 października 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 9 kwietnia 2019 r.

mgr Maciej Albinowski

„System płatniczy a pośrednictwo finansowe: czy depozyty bieżące to odpowiednie źródło finansowania ryzykownych aktywów?”

Promotor: dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 10 maja 2016 r.
Data nadania stopnia doktora: 26 marca 2019 r.

mgr Janusz Jabłonowski

„The taxation of human capital in heterogeneous households for the extended euro area”

Promotor: prof. dr hab. Marek Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 16 stycznia 2018 r.
Data nadania stopnia doktora: 11 grudnia 2018 r.

mgr Danuta Michoń

„Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście polityki spójności”

Promotor: dr hab. Ilona Błaszczak-Przybycińska, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 19 grudnia 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 13 listopada 2018 r.

mgr Małgorzata Marcinkowska

„Polityczny Cykl Koniunkturalny”

Promotor: dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 25 kwietnia 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 16 października 2018 r.

mgr Marcin Ludzia

„Projektowanie architektury informatycznej miasta”

Promotor: dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 20 czerwca 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 19 czerwca 2018 r.

mgr Dominik Korniluk

„Polityka fiskalna w Polsce: stabilizująca reguła wydatkowa oraz optymalizacja polityki finansowej samorządów”

Promotor: dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 28 lutego 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 5 czerwca 2018 r.

mgr Grzegorz Wiliński

„Efektywna dekarbonizacja zderegulowanego sektora elektroenergetycznego”

Promotor: dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 28 marca 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 17 kwietnia 2018 r.

mgr Damian Przekop

„Algorytmiczna budowa predyktorów w modelowaniu zdarzeń rzadkich na przykładzie wykrywania oszustw kredytowych”

Promotor: prof. dr hab. Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Marcin Owczarczuk

Data wszczęcia przewodu: 28 lutego 2017 r.
Data nadania stopnia doktora: 20 lutego 2018 r.

mgr Anna Moenke

„Determinanty cen gazu. Analiza ilościowa”

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 21 czerwca 2016 r.
Data nadania stopnia doktora: 16 stycznia 2018 r.

mgr Kamila Sławińska

„Public-private sector wage gap: an evidence for Poland”

Promotor: dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 12 kwietnia 2016 r.
Data nadania stopnia doktora: 19 grudnia 2017 r.

mgr Aleksandra Hałka

„Przydatność danych zdezagregowanych w polityce pieniężnej banku centralnego prowadzonej w ramach strategii BCI na przykładzie Polski - wybrane zagadnienia”

Promotor: dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW

Data wszczęcia przewodu: 13 stycznia 2015 r.
Data nadania stopnia doktora: 30 maja 2017 r.

mgr Łukasz Borowiecki

„Social capital in Poland: determinants, historical roots and trends”

Promotor: dr hab. Adam Szulc, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 16 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora: 28 lutego 2017 r.

mgr Zuzanna Brzozowska

„The Role of Education in Fertility Changes in (Post-) Socialist Europe”

Promotor:
Śp. prof. dr hab. Janina Jóźwiak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
prof. dr hab. Irena E. Kotowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy:
dr Krzysztof Tymicki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 16 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora: 20 grudnia 2016 r.

mgr Grzegorz Wesołowski

„Does the long term interest rate drive GDP in a small open economy? Evidence from Poland”

Promotor: dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Makarski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 13 stycznia 2015 r.
Data nadania stopnia doktora: 22 listopada 2016 r.

mgr Marta Styrc

„Interdependencies between marital instability and fertility”

Promotor: prof. dr hab. Irena E. Kotowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 13 grudnia 2011 r.
Data nadania stopnia doktora: 21 czerwca 2016 r.

mgr Przemysław Pospieszny

„Zastosowanie technik eksploracji danych do estymacji pracochłonności i czasu trwania projektów informatycznych”

Promotor: dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 13 stycznia 2015 r.
Data nadania stopnia doktora: 14 czerwca 2016 r.

mgr Maciej Lis

„Selected implications of population ageing for productivity, economic activity and health expenditure”

Promotor: prof. dr hab. Marek Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 12 listopada 2013 r.
Data nadania stopnia doktora: 12 kwietnia 2016 r.

mgr Andrzej Stryjek

„Wycena ryzyka rynkowego metodą wartości zagrożonej przy wykorzystaniu kopuli”​

Promotor: dr hab. Wanda Marcinkowska-Lewandowska, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2012 r.
Data nadania stopnia doktora: 8 marca 2016 r.

mgr Jakub Mućk

„On medium-run dynamics of factor shares”

Promotor: dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 18 listopada 2014 r.
Data nadania stopnia doktora: 8 grudnia 2015 r.

mgr Marta Skrzypczyńska

„Procesy cykliczne w gospodarce Polski”

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data wszczęcia przewodu: 10 czerwca 2014 r.
Data nadania stopnia doktora: 10 listopada 2015 r.

mgr Tymon Słoczyński

​„Linear models in the analysis of heterogeneous treatment effects”

Promotor: prof. dr hab. Marek Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Promotor pomocniczy: dr Michał Myck - Centrum Analiz Ekonomicznych

Data wszczęcia przewodu: 26 czerwca 2012 r.
Data nadania stopnia doktora: 24 czerwca 2014 r.

mgr Iga Sikorska

„Opuszczanie domu rodzinnego z powodu związku w Polsce - uwarunkowania procesu i znaczenie małżeństwa”

Promotor: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH

Data wszczęcia przewodu: 26 czerwca 2012 r.
Data nadania stopnia doktora: 22 stycznia 2013 r.

Przewody doktorskie prowadzone według starszych przepisów

mgr Agnieszka Pleśniak

Wpływ hojności systemu emerytalnego i indywidualnej orientacji na starość na skłonność do tworzenia zabezpieczenia materialnego Polaków

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Małgorzata Wrzosek

Cykliczność i stabilność na rynku pracy

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro -  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Aleksander Łaszek

Wpływ kryzysów bankowych na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego

Promotor: dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH

mgr Jacek Białek

Offshoring usług informatycznych i biznesowych (IT-BPO) w gospodarce indyjskiej oraz perspektywy rozwoju tego sektora

Promotor: dr hab. Małgorzata Sulmicka, prof. SGH 

mgr Ewa Ratuszny

Zastosowanie metod odpornej estymacji do kwantyfikacji miar ryzyka

Promotor: dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH

mgr Krzysztof Osiewalski

Hybrydowe modele MSV-MGARCH w łącznej analizie zmienności cen na wybranych rynkach

Promotor: dr hab. Anna Pajor, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Katarzyna Budnik

Labour markets in open economies with a focus on temporary labour migration

Promotor: prof. dr hab. Marek Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Monika Książek

Model zachowań finansowych w przebiegu życia polskich gospodarstw domowych

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Marta Marszałek

Metodologia rachunku produkcji domowej w Polsce w koncepcji systemu statystyki społecznej

Promotor: dr hab. Ilona Błaszczak-Przybycińska, prof. SGH

mgr Krzysztof Kontek

Decision Utility Theory

Promotor: prof. dr hab. Honorata Sosnowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Grzegorz Koloch

Optymalny poziom inflacji w gospodarce heterogenicznej

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Arkadiusz Wiśniowski

Bayesian modelling of international migration with Labour Force Survey data

Promotorzy:
prof. dr hab. Marek Kupiszewski - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Izabela Grabowska

Zmiany struktur wieku ludności a aktywność zawodowa osób w starszym wieku produkcyjnym: Polska - Unia Europejska

Promotor: prof. dr hab. Irena E. Kotowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Emilia Skrok

Taxation and economic growth: lessons for Poland from international theory and experience

Promotor: dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH

mgr Paweł Strzelecki

Zastosowanie modelowania mikrosymulacyjnego w prognozowaniu ludności

Promotor: prof. dr hab. Irena E. Kotowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Ewa Gałecka-Burdziak

Mechanisms of labour market matching of job seekers and vacancies

Promotor: prof. dr hab. Marek Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Katarzyna Saczuk

Relative deprivation in economic modelling

Promotor: dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH

mgr Marek Radzikowski

Dynamika państwa socjalnego w kapitalizmie. Tygrysy azjatyckie w ujęciu porównawczym

Promotor: dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. SGH

mgr Jan Zwierzchowski

Statystyczne metody szacowania efektywności polityki społecznej

Promotor: dr hab. Adam Szulc, prof. SGH

mgr Karolina Konopczak

Konwergencja gospodarki polskiej względem strefy euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Krzysztof Stępień

Podniesienie korzyści ekonomicznych z CRM poprzez przygotowanie danych dla modelowania predykcyjnego w branży telekomunikacyjnej

Promotor: prof. dr hab. Jan Goliński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Artur Bartoszewicz

Konstruowanie strategii rozwoju kraju w warunkach integracji z Unią Europejską

Promotor: prof. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Przemysław Szufel

O kosztowej efektywności procesów edukacyjnych

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Postępowania habilitacyjne

dr Krzysztof Tymicki

dr Robert Pater

dr Łukasz Balbus

dr Anna Ruzik-Sierdzińska

dr Joanna Rutecka-Góra

dr Michał Bernardelli

dr Wioletta Grzenda

dr Michał Lewandowski

dr Andrzej Torój

dr Ewa Gałecka-Burdziak

dr Iga Magda

dr Michał Jakubczyk

dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

dr Anna Baranowska-Rataj

dr Katarzyna Bień-Barkowska

dr Aneta Ptak-Chmielewska

dr Jacek Kotłowski

dr Rafał Warżała

dr Anna Matysiak

dr Łukasz Woźny

dr Piotr Ciżkowicz

dr Piotr Białowolski

dr Krzysztof Makarski

dr Jolanta Perek-Białas

dr Andrzej Rzońca

dr Ewa Lisowska

dr Bartosz Witkowski

dr David M. Ramsey

dr Dobromił Serwa

dr Konrad Walczyk

dr Marcin Kolasa

dr Michał Rubaszek

dr Małgorzata Knauff

dr Łukasz Delong

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

prof. dr hab. Krzysztof Makarski

prof. dr hab. Michał Rubaszek

prof. dr hab. Marcin Kolasa

prof. dr hab. Bogumił Kamiński

prof. dr hab. Łukasz Delong

prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina

prof. dr hab. Marek Rocki

​prof. dr hab. Bartosz Witkowski

prof. dr hab. Jakub Growiec

prof. dr hab. Maria Lissowska

​prof. dr hab. Maria Bieć

prof. dr hab. Jan Bossak

prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz

prof. dr hab. Marek Gruszczyński