Rezerwacja przestrzeni coworkingowych i sali networkingowej

Aby zgłosić chęć skorzystania z przestrzeni coworkingowej 317G oraz przestrzeni coworkingowej w Domu Studenckim „Sabinki” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rezerwacji sali networkingowej Santander można dokonać osobiście w placówce, telefonicznie lub e-mailowo.

Ze względu na sytuację epidemiczną, rezerwacja i korzystanie z przestrzeni coworkingowych i sali networkingowej są czasowo zawieszone.

Regulamin korzystania z przestrzeni coworkingowych

Informacje ogólne

 1. Przestrzeń coworkingowa 317G oraz przestrzeń coworkingowa Sabinki są to przestrzenie biurowe, udostępnione społeczności SGH w celu rozwijania projektów przedsiębiorczych.
 2. 317G mieści się w sali 317 w budynku Głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 3. Przestrzeń coworkingowa Sabinki mieści się w pokojach 25, 26 i 27 w Domu Studenta nr 1 Sabinki.
 4. Jednostką zarządzającą dostępem do przestrzeni coworkingowych jest Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH (CPITT).
 5. Użytkowanie przestrzeni jest bezpłatne.
 6. Godziny otwarcia są zgodne z godzinami otwarcia SGH.

Zasady dostępu

 1. Dostęp do przestrzeni coworkingowej może uzyskać każdy student, doktorant, absolwent lub pracownik SGH.
 2. Dostęp do przestrzeni coworkingowych nadają pracownicy CPITT po wcześniejszej weryfikacji zgłaszających.
 3. W celu weryfikacji, zgłaszający powinien wypełnić formularz, zawierający następujące dane: imię i nazwisko, cel rejestracji (działalność gospodarcza, start up, projekt związany z przedsiębiorczością), nazwę projektu, adres e-mail, związek z SGH (student, doktorant, pracownik, absolwent).
 4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz
 5. Po pomyślnej weryfikacji użytkownik uzyskuje dostęp do internetowego systemu rezerwacji, w którym samodzielnie może zarządzać rezerwacjami dostępnych przestrzeni.
 6. Dostęp do systemu rezerwacji jest przyznawany tylko zweryfikowanym użytkownikom.
 7. Wykorzystywanie internetowego systemu rezerwacji przez osoby trzecie, nie wskazane w zgłoszeniu, jest zabronione.
 8. CPITT zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji użytkownika w dowolnym terminie.

Praca w coworkingu

 1. Korzystanie z przestrzeni 317G możliwe jest na podstawie elektronicznych kart dostępu odbieranych każdorazowo na portierni SGH na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 2. Korzystanie z przestrzeni coworkingowej Sabinki możliwe jest na podstawie elektronicznych kart dostępu odbieranych każdorazowo na portierni Domu Studenta nr 1 Sabinki.
 3. Użytkownik ma obowiązek zwrócenia karty po skończeniu korzystania z przestrzeni coworkingowej 317G oraz Sabinki.
 4. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania czystości w przestrzeniach coworkingowych.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zasoby z których korzysta.
 6. W przestrzeniach coworkingowych wykluczone są następujące działania: spotkania z klientami, tworzenie materiałów multimedialnych w celach promocyjnych (zdjęcia, nagrania wideo), prowadzenie działalności konkurencyjnej do działalności uczelni, prowadzenie działalności niezgodnej z typowym wykorzystywaniem przestrzeni coworkingowej, działanie w ramach działalności/organizacji innej niż zgłoszona.
Regulamin i zasady rezerwacji sali networkingowej Santander
 1. Dostępność sali networkingowej potwierdzamy u menedżera Placówki Relacyjnej Santander Universidades, następnie uzgadniamy termin i godzinę oraz cel spotkania. 
 2. Rezerwacji można dokonać osobiście w placówce w budynku A na pierwszym piętrze lub poprzez kontakt telefoniczny czy e-mailowy: Monika Piątkowska monika.piatkowska@santander.pl, tel. 785 854 259. 
 3. Rezerwacji należy dokonać minimum 4 dni robocze przed terminem rezerwacji. 
 4. Sala przeznaczona jest dla organów Samorządu Studentów, studenckich kół naukowych, organizacji studenckich oraz aktywnych studentów, jako miejsca do prowadzenia działalności związanej z aktywnością studencką. 
 5. Zespół Santander Universidades jako organ odpowiedzialny za stan pomieszczenia, zastrzega sobie prawo do monitorowania stanu sali.  
 6. Osoba pobierająca klucz do pomieszczenia jest odpowiedzialna za ich stan, znajdujące się w nich meble i sprzęt, oraz ogólny porządek do momentu złożenia kluczy u pracownika Santander Universidades. 
 7. W przypadku zauważenia szkód, usterek, braku mebli lub sprzętu sytuację należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Santander Universidades. 
 8. Klucze do sali można pobrać wyłącznie bezpośrednio u pracownika Santander Universidades. 
 9. Osoby pobierające klucz zobowiązane są do wpisania się w rejestr udostępniony przez SU znajdujący się w placówce, w ramach potwierdzenia wykorzystania danej sali w zarezerwowanym terminie. 
 10. Po zakończeniu korzystania z sali należy wyłączyć światło i wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w tym pomieszczeniu. Salę należy zostawić w stanie nie gorszym niż ją zastano. Następnie należy zdać klucz i wpisać się do rejestru w celu potwierdzenia użycia sali w danym terminie. 
 11. SU zastrzega sobie możliwość odstąpienia od egzekwowania zapisów niniejszego regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 

Przestrzenie coworkingowe 317G i Sabinki
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Dom Studenta nr 1 „Sabinki”, pok. 26
al. Niepodległości 147
e-mail: cpitt@sgh.waw.pl

Sala networkingowa – Placówka Relacyjna Santander Universidades
bud. A, piętro 1
ul. Rakowiecka 24
tel.: 785 854 259
e-mail: monika.piatkowska@santander.pl

POMIESZCZENIA I MIEJSCA DO PRACY, SPOTKAŃ I NAUKI