Rozwój zawodowy

Budynek uczelni ikona zielona
Doskonalenie w SGH
Kursy językowe
Szkolenia instruktaże

Kształcenie na odległość (KNO)

Szkolenia

e-learningowe

Konwersacje dla nauczycieli akademickich
Szkolenia wewnętrze
Studia

Dofinansowanie do 80%

Teczka z symbolem dolara
Doskonalenie poza SGH
Szkolenia kursy seminaria konferencje

Finansowanie 100%

Studia

Dofinansowanie do 60%

Stypendia Santander