Elektroniczna legitymacja studencka

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich posiada Elektroniczną Legitymację Studencką.

Na legitymacji umieszczone są imię i nazwisko, fotografia oraz indywidualny numer legitymacji.

Legitymacja jest dokumentem identyfikującym studenta w następujących systemach SGH:

  • Katalog Biblioteki Aleph – legitymacja stanowi jedyny dokument uprawniający do korzystania z Biblioteki SGH. Dzięki legitymacji w systemie Aleph student może sprawdzić m.in. aktualne wypożyczenia, termin zwrotu książek, dokonać jego przedłużenia czy obejrzeć historię swoich wypożyczeń.
  • System Centralnego Wydruku (CW) – urządzenia wielofunkcyjne znajdujące się na terenie SGH, które pozwalają studentom na drukowanie, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie dokumentów.

Legitymacja może pełnić również funkcję Warszawskiej Karty Miejskiej.

Odbiór i przedłużanie ważności legitymacji

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 zł.​

Studium Licencjackie

Opłatę należy przesłać na indywidualny nr konta tytułem: imię, nazwisko, numer albumu, tryb studiów, opłata za legitymację.

Odbiór legitymacji jest możliwy po odnotowaniu na koncie studenta w USOSweb opłaty za legitymację. 

Studenci rozpoczynający studia mogą odebrać legitymację po uiszczeniu wpłaty za pierwszy semestr studiów – dotyczy studentów płacących za studia.

Szczegóły dot. odbioru legitymacji przez osoby, które rozpoczynają studia od 1.10.2022 znajdują się na stronie Dziekanatu Studium Licencjackiego

Pod koniec każdego semestru studenci, którzy mają zaliczony poprzedni semestr studiów oraz uregulowane ewentualne należności, zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej. 

Studium Magisterskie

Opłatę za legitymację należy przesłać na indywidualny nr konta tytułem: legitymacja [numer albumu studenta] z dopiskiem: I semestr studiów [tryb studiów]* II stopnia

* należy wybrać właściwy tryb studiów: stacjonarne / niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Fakt uiszczenia opłaty można sprawdzić w systemie USOS.

Legitymacje są wydawane od 1 października, w godzinach obsługi bezpośredniej studentów.

Studenci studiów płatnych przed odbiorem legitymacji muszą również opłacić czesne.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji?

W przypadku utraty legitymacji student zobowiązany jest niezwłocznie ją zablokować. Blokowanie legitymacji jest możliwe po zalogowaniu się w systemie zarządzania kontem i wybraniu zakładki Blokowanie legitymacji lub osobiście w Zespole Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (ZWRI).

W przypadku zgubienia bądź zniszczenia legitymacji, student zobowiązany jest wyrobić duplikat w swoim dziekanacie. W tym celu należy złożyć podanie w USOSweb z prośbą o ponowne wyrobienie legitymacji​ oraz dokonać wpłaty w wysokości 33 zł na indywidualny numer konta studenta.  

Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 2 tygodni.

mLegitymacja

Studenci I i II stopnia, posiadający ważną ELS i nr PESEL, mają możliwość aktywowania mLegitymacji studenckiej. Aby dokonać aktywacji, należy założyć i potwierdzić Profil Zaufany, pobrać i zainstalować na telefonie aplikację mObywatel oraz zamówić mLegitymację (QR kod) w USOS WEB w zakładce „Dla Studentów”.

mLegitymacja studencka – czyli legitymacja studencka w telefonie – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić status studenta, skorzystać z ulg i zwolnień. Przy użyciu aplikacji mWeryfikator uprawnione osoby mogą potwierdzić dane (imię, nazwisko, zobaczyć zdjęcie z dokumentu, sprawdzić ważność mLegitymacji studenckiej).

Po każdym przedłużeniu ELS należy na nowo zamówić mLegitymację. Nie można zamówić mLegitymacji bez uprzedniego przedłużenia ELS.