Elektroniczna legitymacja studencka

Każdy student studiów licencjackich i magisterskich posiada Elektroniczną Legitymację Studencką.

Na legitymacji umieszczone są imię i nazwisko, fotografia oraz indywidualny numer legitymacji.

Legitymacja jest dokumentem identyfikującym studenta w następujących systemach SGH:

  • Katalog Biblioteki Aleph – legitymacja stanowi jedyny dokument uprawniający do korzystania z Biblioteki SGH. Dzięki legitymacji w systemie Aleph student może sprawdzić m.in. aktualne wypożyczenia, termin zwrotu książek, dokonać jego przedłużenia czy obejrzeć historię swoich wypożyczeń.
  • System Centralnego Wydruku (CW) – urządzenia wielofunkcyjne znajdujące się na terenie SGH, które pozwalają studentom na drukowanie, kopiowanie, skanowanie i wysyłanie dokumentów.

Legitymacja może pełnić również funkcję Warszawskiej Karty Miejskiej.

Odbiór i przedłużanie ważności legitymacji

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 zł.​

Studium Licencjackie

Opłatę należy przesłać na indywidualny nr konta tytułem: imię, nazwisko, numer albumu, tryb studiów, opłata za legitymację.

Odbiór legitymacji jest możliwy po odnotowaniu na koncie studenta w USOSweb opłaty za legitymację. 

Studenci rozpoczynający studia mogą odebrać legitymację po uiszczeniu wpłaty za pierwszy semestr studiów – dotyczy studentów płacących za studia.

Szczegóły dot. odbioru legitymacji przez osoby, które rozpoczynają studia od 1 października są dostępne na stronie Dziekanatu Studium Licencjackiego

Pod koniec każdego semestru studenci, którzy mają zaliczony poprzedni semestr studiów oraz uregulowane ewentualne należności, zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej. 

Studium Magisterskie

Opłatę za legitymację należy przesłać na indywidualny nr konta tytułem: legitymacja [numer albumu studenta] z dopiskiem: I semestr studiów [tryb studiów]* II stopnia

* należy wybrać właściwy tryb studiów: stacjonarne / niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Fakt uiszczenia opłaty można sprawdzić w systemie USOS.

Legitymacje są wydawane od 1 października, w godzinach obsługi bezpośredniej studentów.

Studenci studiów płatnych przed odbiorem legitymacji muszą również opłacić czesne.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji?

W przypadku utraty legitymacji student zobowiązany jest niezwłocznie ją zablokować. Blokowanie legitymacji jest możliwe po zalogowaniu się w systemie zarządzania kontem i wybraniu zakładki Blokowanie legitymacji lub osobiście w Zespole Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (ZWRI).

W przypadku zgubienia bądź zniszczenia legitymacji, student zobowiązany jest wyrobić duplikat w swoim dziekanacie. W tym celu należy złożyć podanie w USOSweb z prośbą o ponowne wyrobienie legitymacji​ oraz dokonać wpłaty w wysokości 33 zł na indywidualny numer konta studenta.  

Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 2 tygodni.

mLegitymacja

Studenci I i II stopnia, posiadający ważną ELS i nr PESEL, mają możliwość aktywowania mLegitymacji studenckiej. Aby dokonać aktywacji, należy założyć i potwierdzić Profil Zaufany, pobrać i zainstalować na telefonie aplikację mObywatel oraz zamówić mLegitymację (QR kod) w USOS WEB w zakładce „Dla Studentów”.

mLegitymacja studencka – czyli legitymacja studencka w telefonie – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić status studenta, skorzystać z ulg i zwolnień. Przy użyciu aplikacji mWeryfikator uprawnione osoby mogą potwierdzić dane (imię, nazwisko, zobaczyć zdjęcie z dokumentu, sprawdzić ważność mLegitymacji studenckiej).

Po każdym przedłużeniu ELS należy na nowo zamówić mLegitymację. Nie można zamówić mLegitymacji bez uprzedniego przedłużenia ELS.