Rady programowe kierunków

Rady programowe powoływane są dla każdego kierunku studiów. Do ich zadań należy dbanie o jakość programu studiów oraz jego aktualizowanie. Skład rad programowych i szczegółowy zakres ich działania określa rektor w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii dziekanów kolegiów i dziekanów studiów.

Rada Programowa Kierunku Finanse i Rachunkowość dla studiów pierwszego i drugiego stopnia:

 • dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • prof. dr hab. Anna Karmańska,
 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak,
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska,
 • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH,
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys - Grzybek, prof. SGH,
 • Magda Domańczyk – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Agnieszka Tłaczała – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Ekonomia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia:

 • prof. dr hab. Wojciech Pacho – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Marek Góra,
 • dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Jerzy Pietrewicz, prof. SGH
 • dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH,
 • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH,
 • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH,
 • dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH,
 • dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH,
 • Michał Lechowski – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Jarosław Janecki – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • prof. dr hab. Adam Szyszka,
 • dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH,
 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH,
 • dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH,
 • Julian Smółka – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Adam Oleksiuk – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim International Economics:

 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Marzenna Weresa,
 • dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH,
 • dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH
 • dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH,
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. SGH,
 • dr hab. Krzysztof Miszczak, prof. SGH
 • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH,
 • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH,
 • Mateusz Wantuła – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr hab. Paweł Folfas, prof. SGH – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku International Business dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Maria Aluchna,
 • dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH,
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,
 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH,
 • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH,
 • dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH,
 • dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH,
 • Michał Kryszczyński – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Anna Para – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informatyczne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH - przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Tomasz Michalski,
 • prof. dr hab. Maria Podgórska,
 • prof. dr hab. Bartosz Witkowski,
 • dr hab. Adam Szulc, prof. SGH,
 • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH,
 • dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH,
 • Jakub Cierocki – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Rumiana Górska – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • prof. dr hab. Krystyna Poznańska – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Maria Aluchna,
 • prof. dr hab. Jan Klimek,
 • dr hab. Radosław Baran, prof. SGH,
 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk - Turek, prof. SGH,
 • Julita Grochulska – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr hab. Radosław Baran, prof. SGH – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Analiza danych – Big data dla studiów drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Jakub Growiec,
 • prof. dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH,
 • dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH,
 • dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH,
 • dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH,
 • Sebastian Muraszewski – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku E-biznes dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Maria Aluchna,
 • prof. dr hab. Małgorzata Bombol,
 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki,
 • dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH,
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,
 • dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH,
 • Anna Żychowska – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Sylwia Sobolewska – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Marek Góra,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer,
 • dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH,
 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH,
 • dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH,
 • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH,
 • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH,
 • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
 • Adrian Borys – przedstawiciel studentów,
 • dr Jarosław Bełdowski – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Menedżerskiego dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Małgorzata Bombol,
 • prof. dr hab. Jan Klimek,
 • dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH
 • dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH,
 • dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH
 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH,
 • dr Dariusz Danilewicz,
 • Anastazja Pietrzak – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Dariusz Danilewicz – sekretarz

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Paweł Dec, prof. SGH​ – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Agnieszka Alińska,
 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak,
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,
 • dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH,
 • dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH,
 • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH,
 • Małgorzata Miecznikowska – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie Projektami dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Maria Aluchna,
 • prof. dr hab. Małgorzata Bombol,
 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,
 • dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,
 • Patrycja Świętonowska – przedstawiciel samorządu studentów,
 • dr Hubert Cichocki – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku HR biznes partner (HR BP):

 • dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk,
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk,
 • dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH,
 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH,
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH,
 • Róża Morąg – przedstawiciel studentów,
 • dr Joanna Tabor-Błażewicz - sekretarz;

Rada Programowa Kierunku Finance and Accounting, profil praktyczny:

 • dr hab. Monika Łada, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH,
 • dr Małgorzata Mierzejewska – sekretarz;

Rada Programowa Kierunku International Master Program in Management Accounting, profil praktyczny:

 • dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
 • dr Magdalena Giedroyć – sekretarz.