Rady programowe kierunków

Rady programowe powoływane są dla każdego kierunku studiów. Do ich zadań należy dbanie o jakość programu studiów oraz jego aktualizowanie. Skład rad programowych i szczegółowy zakres ich działania określa rektor w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii dziekanów kolegiów i dziekanów studiów.

Rada Programowa Kierunku Finanse i Rachunkowość dla studiów pierwszego i drugiego stopnia:

 • prof. dr hab. Agnieszka Alińska – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • prof. dr hab. Anna Karmańska,
 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak,
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska,
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH,
 • dr hab Marcin Kawiński, prof SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH,
 • dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH,
 • Mateusz Chmielarski – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Michał Tyrka – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Krzysztof Dziekoński (Baker Tilly TPA) – przedstawiciel środowiska pracodawców,
 • Bartłomiej Górniak (Bank Pekao S.A.) – przedstawiciel środowiska pracodawców.

Rada Programowa Kierunku Ekonomia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia:

 • prof. dr hab. Wojciech Pacho – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Marek Góra,
 • dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Jerzy Pietrewicz, prof. SGH,
 • dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Mariusz Próchniak,
 • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH,
 • dr hab. Adam Czerniak,
 • dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH,
 • Krzysztof Stroiński – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Maciej Batkowski – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • prof. dr hab. Adam Szyszka,
 • dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH,
 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH,
 • dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH,
 • dr Adam Oleksiuk,
 • Piotr Borczyński – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Maciej Kuliś – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim International Economics:

 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Marzenna Weresa,
 • dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH,
 • dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH,
 • dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH,
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH,
 • dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Krzysztof Miszczak,
 • prof. dr hab. Mariusz Próchniak,
 • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH,
 • Adrian Zontek – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku International Business dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Maria Aluchna,
 • prof. dr hab. Mariusz Próchniak
 • dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH,
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,
 • dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH,
 • dr hab. Anna Visvizi, prof. SGH,
 • dr Andrzej Nikołajczuk,
 • Andrzej Herman – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Tomasz Michalski,
 • prof. dr hab. Bartosz Witkowski,
 • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH,
 • dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH,
 • dr hab. Adam Szulc, prof. SGH,
 • dr Anna Decewicz,
 • Andrzej Domagała – przedstawiciel samorządu studentów
 • Jakub Piech – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Marcin Pawlik (ING Hubs Poland) – przedstawiciel środowiska pracodawców.

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • prof. dr hab. Krystyna Poznańska – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Maria Aluchna,
 • prof. dr hab. Jan Klimek,
 • dr hab. Radosław Baran, prof. SGH,
 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH,
 • Miłosz Ardeli – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Eryk Skrętowski – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Analiza danych – Big data dla studiów drugiego stopnia oraz w języku angielskim:

 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Jakub Growiec,
 • dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Bogumił Kamiński,
 • dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH,
 • dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH,
 • Aleksander Mazur – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku E-biznes dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Małgorzata Bombol,
 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki,
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk,
 • dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH,
 • dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH,
 • dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH,
 • Antoni Pawlak – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Grzegorz Czapski (Allegro) – przedstawiciel środowiska pracodawców.

Rada Programowa Kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH– przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Marek Góra,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer,
 • dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH,
 • dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH,
 • dr hab. Piotr Ciżkowicz, prof. SGH,
 • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH,
 • prof. dr hab. Mariusz Próchniak,
 • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH,
 • Karol Bednarski – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Menedżerskiego dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Małgorzata Bombol,
 • prof. dr hab. Jan Klimek,
 • dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH,
 • dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH,
 • dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH,
 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH ,
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH,
 • dr Dariusz Danilewicz,
 • Bartosz Grochowski – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Paweł Dec, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Agnieszka Alińska,
 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak,
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,
 • dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH,
 • dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH,
 • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH,
 • Ksawery Tyzo – przedstawiciel samorządu studentów,
 • Marcin Zieliński (Makarony Polskie S.A.) – przedstawiciel środowiska pracodawców.

Rada Programowa Kierunku Zarządzanie Projektami dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Małgorzata Bombol,
 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH,
 • dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,
 • dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,
 • dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH,
 • Marta Ekner – przedstawicielka samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku HR biznes partner (HR BP):

 • dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk,
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk,
 • dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH,
 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH,
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH,
 • Magdalena Zapalska – przedstawicielka samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Finance and Accounting, profil praktyczny:

 • dr hab. Monika Łada, prof. SGH – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH,
 • Łukasz Szymaniuk – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku International Master Program in Management Accounting, profil praktyczny:

 • dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Aleksandra Duliniec,
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH,
 • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH,
 • David Bednarczyk – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Logistyka dla studiów pierwszego stopnia:

 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH – przewodnicząca,
 • dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH,
 • dr hab. Michał Wolański,
 • dr Łukasz Marzantowicz,
 • Adrian Zontek – przedstawiciel samorządu studentów.

Rada Programowa Kierunku Podatki dla studiów drugiego stopnia:

 • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH – przewodniczący,
 • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH,
 • dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH,
 • ddr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH,
 • dr Katarzyna Kimla-Walenda,
 • Artur Veryho – przedstawicel samorządu studentów.