Wyróżnienia i nagrody pracowników

Miło nam poinformować o wyróżnieniach i nagrodach przyznanych naszym pracownikom naukowym – wszystkim gratulujemy!

Rok 2022


4 lipca

Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak wyróżniony nagrodą Manager Award 2022

W ramach 10. edycji nagród miesięcznika „Manager” rektor SGH prof. Piotr Wachowiak został wyróżniony prestiżową nagrodą tego magazynu przyznawaną przez kapitułę, w której skład wchodzą liderzy polskiego biznesu.


29 czerwca

Prezydent RP nadał dr. hab. Michałowi Jackowi Rubaszkowi tytuł profesora

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Michałowi Jackowi Rubaszkowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.


28 czerwca

Nagroda specjalna dla prof. Tomasza Siemiątkowskiego

Redakcja „Rzeczpospolitej” przyznała nagrodę specjalną prof. Tomaszowi Siemiątkowskiemu za „działalność pro bono na rzecz wolności mediów w Polsce”. Prof. Tomasz Siemiątkowski po raz kolejny został liderem wśród prawników w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych za 2022 rok w Polsce w dziedzinie „Prawo spółek i prawo handlowe”.


23 czerwca

Profesor Adam Glapiński wybrany na II kadencję na prezesa NBP

22 czerwca prof. Adam Glapiński został zaprzysiężony na drugą, sześcioletnią kadencję na stanowisko prezesa NBP.


21 czerwca

Kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski wybrany na drugą kadencję do zarządu Heads of University Management and Administration Network in Europe

Dr Marcin Dąbrowski – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – został ponownie powołany na dwuletnią kadencję do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE), zrzeszającego ponad 160 uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego w Europie.


21 czerwca

Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH, w zespole badawczym, który uzyskał finansowanie z Netspar

Porównawczy projekt badawczy „Pension Fees in the Netherlands, US, Poland and Canada” uzyskał finansowanie z Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement).


20 czerwca

Dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH laureatem IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Praca dr. hab. Jana Koleśnika, prof. SGH, została wyróżniona jako najlepsza naukowa publikacja książkowa z zakresu bankowości, pieniądza i finansów w przeprowadzanym co trzy lata konkursie Narodowego Banku Polskiego. Bieżąca, czwarta już edycja tego konkursu wystartowała 10 września 2021 r.


17 czerwca

Kolejna kadencja dr. Marka Dietla na stanowisku Prezesa GPW

W środę 15 czerwca br. zgromadzenie walne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na swym nadzwyczajnym posiedzeniu powołało dotychczasowego Prezesa GPW, dr. Marka Dietla na kolejną kadencję. Prezes GPW jest absolwentem i wykładowcą SGH.


13 czerwca

Prof. Marek Rocki otrzymał medal z okazji 100-lecia służby cywilnej w Polsce

Jubileuszowa konferencja „W służbie państwu i obywatelom”, na której zostały wręczone medale upamiętniające 100-lecie służby cywilnej, odbyła się 8 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


8 czerwca

Dr Monika Maria Sikorska otrzymała nagrodę II stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce po raz 53 nagrodziło najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w konkursie im. profesora Stanisława Skrzywana


1 czerwca

Dr Karol Rogowicz otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu BFG

Dr Karol Rogowicz, pracownik Katedry Systemu Finansowego, został nagrodzony w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego. 


16 maja

Prof. Delong otrzymał nagrodę Gaussa Niemieckiego Stowarzyszenia Aktuariuszy za rok 2021

Prof. dr hab. Łukasz Delong, pracownik Kolegium Analiz Ekonomicznych, otrzymał nagrodę Gaussa za rok 2021 za artykuł „Making Tweedie’s Compound Poisson Model More Accessible” przygotowany we współpracy z prof. Mario Wüthrichem (ETH Zürich) i prof. Mathiasem Lindholmem (Stockholm University).


13 maja

Dr Łukasz Kurowski w gronie laureatów prestiżowego konkursu START Fundacji Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W gronie laureatów jest dr Łukasz Kurowski z Katedry Systemu Finansowego KZiF.


10 maja

Prof. Lech Kurkliński powołany na przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości

Dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, został powołany przez Zarząd Związku Banków Polskich na przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości na kolejną 5-letnią kadencję.


2 maja

Prof. Jacek Prokop, dr Marek Dietl i prof. Agnieszka Domańska w zespole ekspertów gospodarczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W skład nowo powołanego zespołu doradców gospodarczych przy Ministrze Aktywów Państwowych RP weszli przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą oraz dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH, pełniąca zarazem funkcję prezes Instytutu Staszica.


29 kwietnia

Odznaczenie rządu Japonii dla prof. Marka Rockiego

Rząd Japonii odznaczył Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, prof. dr. hab. Marka Rockiego, rektora SGH w latach 1999–2005 i 2016–2020 roku.


22 kwietnia

Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH, otrzymał nominację profesorską

Postanowieniem z 16 marca br. Andrzej Duda nadał dr. hab. Marcinowi Kolasie tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.


19 kwietnia

Prof. Marek Rocki członkiem Rady Fundacji Rektorów Polskich

Rada Fundacji Rektorów Polskich powołała na swego członka prof. Marka Rockiego. Nowo wybrana dwunastoosobowa Rada Fundacji Rektorów rozpocznie działalność 1 września 2022 r., a jej urzędowanie zakończy się 31 sierpnia 2026 r.


6 kwietnia

Dr Jakub Olipra z SGH odznaczony francuskim Orderem Zasługi dla Rolnictwa

Dr Jakub Olipra, adiunkt w Zakładzie Modelowania Ekonomicznego SGH został odznaczony francuskim Orderem Zasługi dla Rolnictwa. Uroczystość odbyła się 7 kwietnia br. w Warszawie, w rezydencji ambasadora Francji w Polsce.


1 kwietnia

Rektor SGH w Radzie Programowej Climate Leadership

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, przyjął zaproszenie do Rady Programowej Climate Leadership – programu budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom klimatycznym zachodzącym na Ziemi.


1 kwietnia

Dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH, otrzymał nominację profesorską

Postanowieniem z 16 marca br. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Bogumiłowi Kamińskiemu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse i nauki o zarządzaniu i jakości.


22 lutego

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z SGH

Nagrodę indywidualną II stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymał dr hab. Mariusz Jan Radło, prof. SGH a nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej prof. dr hab. Marek Gruszczyński.


18 lutego

Dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH, powołany do Rady Polityki Pieniężnej

18 lutego br. prezydent Andrzej Duda powołał dr. hab. Ireneusza Dąbrowskiego, prof. SGH, do Rady Polityki Pieniężnej.


15 lutego

Profesor Roman Sobiecki w składzie komisji egzaminacyjnej na doradcę restrukturyzacyjnego

10 lutego Minister Sprawiedliwości powołał prof. Romana Sobieckiego do Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.


19 stycznia

Prezydent RP nadał dr. hab. Łukaszowi Delongowi, prof. SGH, nominację profesorską

Prezydent RP decyzją z 20 grudnia 2021 r. nadał dr. hab. Łukaszowi Delongowi, profesorowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.


12 stycznia

Prezydent RP nadał dr. hab. Adamowi Śliwińskiemu, prof. SGH, nominację profesorską

Prezydent RP decyzją z 15 grudnia 2021 r. nadał dr. hab. Adamowi Śliwińskiemu, profesorowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych.


10 stycznia

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, przewodniczącym PKE dla aktuariuszy

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, został powołany przez ministra finansów na przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla aktuariuszy.


5 stycznia

Najlepszy artykuł z zakresu „International Marketing”

Artykuł prof. dr hab. Marzanny K. Witek-Hajduk i dr Anny Grudeckiej z Katedry Biznesu Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej pt. „Consumer intentions to purchase on foreign multi-sided digital platforms: A context of the COVID-19 pandemic” uznano za najlepszy artykuł z zakresu „International Marketing”.

Rok 2021

20 grudnia

Rektor SGH otrzymał jubileuszowy medal 30-lecia KSAP

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, otrzymał 17 grudnia br. medal 30-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej „30 lat w Służbie Publicznej”.


15 grudnia

Troje laureatów z SGH w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Dr hab. Paweł Smaga, mgr Aneta Bagińska i Aleksandra Królikowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zostali laureatami  V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.


15 października

Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z UE

W 2021 r. funkcję pełnomocnika ds. współpracy z Unią Europejską objęła dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech. Do zadań pełnomocnika należy propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz europejskich wartościach, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych seminariów dla studentów i kadry akademickiej oraz działalność na rzecz wzmocnienia relacji SGH z przedstawicielami instytucji europejskich.


5 października

Prof. Jakub Growiec otrzymał nagrodę NCN za 2020 rok

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych, przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie badań podstawowych, prowadzonych w Polsce. W 2020 roku wyłoniono trzech laureatów, w tym prof. dr hab. Jakuba Growca.


4 października

Prof. Jacek Prokop, prorektor SGH, przewodniczącym PIM na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Prof. Jacek Prokop, prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą, został wybrany na stanowisko przewodniczącego The Partnership in International Management (PIM) na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.


1 października

Prof. Marcin Kolasa w Radzie Society for Computational Economics

Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH został powołany na 3-letnią kadencję do Rady stowarzyszenia Society for Computational Economics.


22 września

Prof. Adam Budnikowski przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, powołał prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego na przewodniczącego Rady Konsultacyjnej PKA


22 września

Prof. Tomasz Siemiątkowski liderem w dziedzinie „Prawo spółek i prawo handlowe”

Prof. Tomasz Siemiątkowski oraz Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara, w której jest partnerem powtórzyli sukces w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”.


20 września

Dr Izabela Bergel i prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech - wyróżnione Dyplomem Honorowym im. Jacques’a de Chalendara

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu 8 września, w trakcie sesji z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Francja-Polska dr Izabela Bergel i dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, zostały wyróżnione Dyplomem Honorowym im. Jacques’a de Chalendara za działania na rzecz promocji relacji polsko-francuskich.


15 września

Dr Hanna Kinowska kierownikiem międzynarodowego projektu VIRAL w SGH

Międzynarodowy projekt „Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown (VIRAL)” uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu dotyczącego działań wokół zatrudniania, spraw społecznych i włączenia społecznego.


9 września

Prof. Marek Rocki w Radzie Konsultacyjnej PKA

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołał prof. Marka Rockiego na członka Rady Konsultacyjnej PKA.


1 września

Prezydent RP nadał dr. hab. Michałowi Brzozie-Brzezinie nominację profesorską

Prezydent RP decyzją z 27 lipca 2021 r. nadał dr. hab. Michałowi Brzoza-Brzezinie, wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych.


20 sierpnia

Prezydent RP przyznał dr hab. Annie Szelągowskiej nominację profesorską

Prezydent RP decyzją z 27 lipca 2021 r. nadał dr hab. Annie Szelągowskiej, wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych.


16 czerwca

Kancelaria prof. Tomasza Siemiątkowskiego wśród najlepszych w Polsce

Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara została liderem 18. edycji rankingu kancelarii w dziedzinie „Prawo spółek i prawo handlowe” organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Ponadto prof. Tomasz Siemiątkowski został wybrany indywidualnie liderem w tej dziedzinie.


1 czerwca

Prof. Dominik Gajewski w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

14 maja 2021 r. Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, powołał dr. hab. Dominika J. Gajewskiego, prof. SGH, na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.


31 maja

Dr Marcin Mikołajczyk powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF

27 maja 2021 r. premier Mateusz Morawiecki powołał dra Marcina Mikołajczyka na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dr Mikołajczyk będzie odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad Pionem Nadzoru Bankowego i obejmie obowiązki z dniem 31 maja 2021 r.


28 maja

Naukowcy SGH w grupach roboczych w Procesie Bolońskim

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki naukowcy z SGH będą przedstawicielami resortu w grupach roboczych i tzw. peer support group w Procesie Bolońskim.


12 maja

Prof. Emil Bukłaha w IPMA Task Force Certification Global

Zespół IPMA Task Force Certification Global z ramienia organizacji International Project Management Association (IPMA) będzie odpowiadał za przegląd obecnych, propozycje zmian i opracowanie strategii wdrożenia nowych procedur i zasad dotyczących globalnego systemu certyfikacji kompetencji projektowych opartego na modelu IPMA Project Excellence Baseline.


4 maja

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP 2020 za najlepszy artykuł

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. Bartosz Witkowski oraz prof. Santiago Carbó Valverde zostali laureatami II nagrody w Konkursie Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”.


21 kwietnia

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska z funkcją Senior Editor w prestiżowym piśmie „International Journal of Emerging Markets”

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska w kwietniu 2021 r. objęła stanowisko Senior Editor w prestiżowym, międzynarodowym czasopiśmie „International Journal of Emerging Markets”.


19 kwietnia

Prof. Piotr Płoszajski Liderem Cyfryzacji Sektora Bankowego

Podczas VI Kongresu Forum Technologii Bankowych nagrodę Lidera Cyfryzacji Sektora Bankowego 2021 z rąk Włodzimierza Kicińskiego, wiceprezesa ZBP, otrzymał dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH.


9 kwietnia

Dr Paweł Zagrajek w składzie Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

30 marca minister Iwona Michałek z upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii powołała dr. Pawła Zagrajka w skład Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.


30 marca

Profesor Halina Brdulak w Radzie UN Global Compact Network Poland

Prof. Halina Brdulak została powołana na trzyletnią kadencję (2021–2024) do Rady UN Global Compact Network Poland (UN GCNP Board) – największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).


22 marca

Prof. Jakub Brdulak przewodniczącym zespołu w MEiN

18 marca Minister Edukacji i Nauki powołał dr. hab. Jakuba Brdulaka, prof. SGH, na stanowisko przewodniczącego Zespołu do opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki”.


8 marca

Dr Jakub Sawulski z nagrodą Economicus

Dr Jakub Sawulski zajął II miejsce w konkursie „Dziennika Gazety Prawnej” na najlepszą książkę ekonomiczno-biznesową, która ukazała się na polskim rynku w latach 2019/2020.


26 lutego

Prof. Dominik Gajewski sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego

23 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał dra hab. Dominika Gajewskiego, prof. SGH, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.


22 lutego

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia naukowe dla pracowników naszej uczelni

19 lutego podczas obchodów święta świata nauki i szkolnictwa wyższego – Dnia Nauki Polskiej – została ogłoszona lista laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki.


21 stycznia

Prof. Marek Rocki powołany na członka Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Edukacji i Nauki

12 stycznia 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał prof. Marka Rockiego do pełnienia fukcji członka Komisji Dyscyplinarnej przy MEiN.


4 stycznia

Prof. Krzysztof Borowski powołany do Komitetu Jubileuszowego GPW w Warszawie

W roku 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie będzie obchodziła swoje 30-lecie. Wśród kilkunastu osób powołanych do Komitetu Jubileuszowego znalazł się prof. Krzysztof Borowski z SGH, który – jak podkreśla prezes GPW dr Marek Dietl – „od lat wspiera giełdowe projekty i nierozerwalnie jest związany z rynkiem kapitałowym”.

Rok 2020

15 grudnia

Projekty dr. Jakuba Zawieski z dofinansowaniem NCBR

Dwa projekty realizowane przez dra Jakuba Zawieskę z Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności KZiF otrzymały dofinansowanie w konkursie IdeaLab, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


9 grudnia

Prof. Bogumił Kamiński przedstawicielem Polski w GPAI

Prof. Bogumił Kamiński z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH został przedstawicielem Polski w Globalnym Partnerstwie na rzecz Sztucznej Inteligencji.


4 grudnia

Medal im. W. Szuberta dla prof. Piotra Błędowskiego

4 grudnia 2020 r. podczas plenarnego posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, prof. dr hab. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego otrzymał medal im. Wacława Szuberta.


4 grudnia

Prof. Tomasz Szapiro przewodniczącym Zespołu doradczego MEiN

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro został powołany na przewodniczącego Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra.


23 listopada

Nagroda Beta dla dr hab. Moniki Czerwonki

Dr hab. Monika Czerwonka otrzymała nagrodę Beta przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Badaczka została wyróżniona za pracę „Behawioralne, etyczne i kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”.


23 listopada

Naukowcy SGH wśród laureatów Opus i Preludium 19 NCN

Serdecznie gratulujemy naukowcom, którzy w kolejnym rozdaniu NCN pozyskali środki na swoje badania.


19 listopada

Nasi profesorowie w zespole doradczym MEiN

Prof. Bogumił Kamiński i prof. Anna Szelągowska zostali powołani w skład Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców.


12 listopada

Prof. Agnieszka Domańska prezesem polskiego oddziału PRME

Dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH została powołana przez zarząd nowo utworzonego Polish Chapter Priciples for Responsible Management Education na stanowisko jej prezesa. W skład zarządu i rady naukowej oddziału odpowiedzialnego za realizację celów i założeń PRME w Polsce weszli wybitni polscy naukowcy – przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy, reprezentujący uczelnie z całego kraju.


4 listopada

Prof. Marcin Jamroży w Radzie ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

28 października 2020 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński powołał Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 2. kadencji na lata 2020–2024.


28 października

Znamy laureatkę kolejnego rozdania Miniatura 4 NCN

Dr Janina Petelczyc z KKES pozyskała finansowanie na badania kwestionariuszowe, a tym samym realizację swojego działania naukowego „Ekonomiczne konsekwencje pandemii w Unii Europejskiej”.


22 października

Dr Artur Bartoszewicz w Radzie NCBR

15 października 2020 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał dr. Artura Bartoszewicza z Katedry Polityki Publicznej SGH do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na okres 30.11.2020 – 29.11.2024.


15 października

Prof. Jakub Growiec laureatem VIII edycji Nagrody NCN

Prof. Jakub Growiec został laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jest autorem zaawansowanych badań nad wzrostem gospodarczym, szczególnie uwzględniających rolę, jaką odgrywa w nim postęp technologiczny oraz kapitał ludzki.


23 września

Grant Erasmus+ Jean Monnet Modul Activities dla dr A. Kłos

Dr Agnieszka Kłos z Katedry Unii Europejskiej im. J. Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie otrzymała grant na realizację trzyletniego projektu pt: „European financial security in the global, regional and national dimension” (EUSEC), który jest finansowany w ramach Programu Erasmus+ Jean Monnet Activities.


15 września

Kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski w zarządzie Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE)

Dr Marcin Dąbrowski – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – został powołany do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE), zrzeszającego ponad 160 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie.


14 września

Dr Marta Ziółkowska ekspertem w Zespole Roboczym ds. Franczyzy

Zespół do spraw Franczyzy wchodzi w skład Rady Przedsiębiorców przy ministrze Adamie Abramowiczu, rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dr Marta Ziółkowska jest jedynym eksportem w zespole obok organizacji przedsiębiorców.


14 września

Dr Krzysztof Księżopolski został polskim przedstawicielem w projekcie NATO STO SAS-163/ Energy Security in the Era of Hybrid Warfare

Celem projektu jest wypracowanie najlepszych rekomendacji dla NATO oraz państw członkowskich w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w dobie wojny hybrydowej (czyli cyberatakami, wojną informacyjną, działaniami służb specjalnych oraz ograniczonym użyciem siły). 


1 września

Grant Erasmus+ na projekt ANGLE

Naukowcy z Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) należą do międzynarodowego zespołu, który uzyskał finansowanie z programu  Erasmus+ na 3-letni projekt „A Network Game for Life-cycle Education” (ANGLE).


25 sierpnia

Prof. Piotr Wachowiak przewodniczącym Konferencji Rektorów.

24 sierpnia 2020 r. prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor-elekt SGH, został przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.


17 sierpnia

Grant Komisji UE dla projektu badawczego SHARE-COVID

Informujemy, że zespół badawczy z Instytutu Statystki i Demografii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest w składzie konsorcjum SHARE-COVID, które otrzymało grant Unii Europejskiej na zbadanie wpływu epidemii COVID-19 na zdrowie, zachowanie, społeczeństwo i gospodarkę.


12 sierpnia

Dr Adam Czerniak w European Master in Official Statistics

Dr Adam Czerniak z Kolegium Gospodarki Światowej SGH został wybrany do rady European Master in Official Statistics, działającej przy Eurostacie i Europejskim Systemie Statystycznym (ESS).


9 lipca

Prof. Marcin Kawiński i dr Janina Petelczyc powołani do grup opiniodawczo-doradczych EIOPA

Prof. Marcin Kawiński i dr Janina Petelczyc z Katedry Ubezpieczenia Społecznego zostali powołani na czteroletnie kadencje do dwóch grup opiniodawczo-doradczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.


6 lipca

Prof. Jakub Brdulak nominowany do MICROBOL

Prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak otrzymał nominację do grupy WG Quality Assurance w ramach projektu MICROBOL.


15 czerwca

Nominacje profesorskie dla pracowników SGH

W ostatnim czasie nominacje profesorskie od prezydenta RP otrzymali: prof. Maria Aluchna, prof. Marek Rocki, prof. Jakub Growiec, prof. Jan Klimek oraz prof. Maciej Cesarski.


5 czerwca

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki – OPUS 18 i PRELUDIUM 18

Po raz kolejny wśród laureatów konkursów NCN znaleźli się naukowcy z SGH.


25 maja

Prof. Bogumił Kamiński w prezydium KSiE PAN

Prof. Bogumił Kamiński, kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, został powołany na członka prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Zadaniem KSiE PAN jest stymulowanie rozwoju dyscyplin statystyki i ekonometrii w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk naukowych teorii i praktyki osiągnięć polskiej myśli statystycznej i ekonometrycznej.


22 maja

Prof. Piotr Wachowiak wiceprzewodniczącym KNOiZ PAN

Prof. Piotr Wachowiak, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania oraz rektor-elekt, został zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kadencji. Misją KNOiZ PAN jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców.


20 maja

Prof. Izabela Zawiślińska w Kolegium NIK

Marszałek Sejmu RP powołała prof. Izabelę Zawiślińską, jako przedstawiciela nauk prawnych i ekonomicznych, do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.


7 maja

Dr hab. Bartosz Grucza w radzie ds. spółek skarbu państwa

5 maja 2020 r. dr hab. Bartosz Grucza został powołany przez premiera do składu rady ds. spółek z udziałem skarbu państwa i państwowych osób prawnych.


28 kwietnia

Prof. Małgorzata Zaleska przewodniczącą KNOF PAN

21 kwietnia 2020 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk zatwierdziło ponowny wybór prof. Małgorzaty Zaleskiej na przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN w kadencji 2020–2023.


23 kwietnia

Dr Michał Wolański w zespole ds. Światowego Forum Miejskiego

Dr Michał Wolański został członkiem podzespołu ds. programowych XI edycji Światowego Forum Miejskiego. Zespół został powołany w związku z powierzeniem przez UN-Habitat Polsce i miastu Katowice organizację tego wydarzenia w 2022 roku.


22 kwietnia

Prof. Łukasz Delong nagrodzony za najlepszy artykuł

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, zdobył nagrodę za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie Mathematical Methods of Operations Research w 2019 r.


4 marca

Agnieszka Sopińska nominowana profesorem

4 marca 2020 prof. Agnieszka Sopińska odebrała nominację profesorską z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prof. Agnieszka Sopińska pracuje w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami (ze szczególnym naciskiem na otwarte innowacje) oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa.


2 marca

Prof. Marta Kightley wiceprezesem NBP

Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego powołał prof. Martę Kightley na członka zarządu NBP i stanowisko wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa NBP. Dr hab. Marta Kightley jest profesorem w Katedrze Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej SGH. 


21 lutego

Dzień Nauki Polskiej – nagrody ministra dla naukowców z SGH

19 lutego 2020 r. podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu – kulminacyjnego wydarzenia obchodów Dnia Nauki Polskiej – czterech naukowców z SGH zostało wyróżnionych nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: indywidualnie profesorowie Jan Klimek i Tomasz Szapiro, zespołowo: prof. Bogumił Kamiński i dr Przemysław Szufel.


20 lutego

Prof. Piotr Wachowiak w zespole ds. zrównoważonego rozwoju

Prof. Piotr Wachowiak, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania, został powołany do zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.


29 stycznia

Wyniki wyborów – komitety naukowe PAN

Polska Akademia Nauk opublikowała wyniki wyborów członków komitetów naukowych na kadencję 2020-2023. Wśród wybranych znaleźli się pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


28 stycznia

Kolejny grant dla konsorcjum z udziałem SGH

Prof. Andrzej Zybała i dr Dorota Konopka z Katedry Polityki Publicznej SGH rozpoczną wkrótce realizację międzynarodowego projektu finansowanego z grantu przyznanego na początku stycznia przez Komisję Europejską. W skład konsorcjum wchodzą podmioty z 7 państw.


20 stycznia

Prof. Urszula Kurczewska ekspertem Komisji Europejskiej

Prof. Urszula Kurczewska została powołana na eksperta Komisji Europejskiej ds. etyki w programie badawczym Horizon 2020. Profesor będzie oceniała projekty badawcze z różnych dziedzin z perspektywy etyki. Jest kierownikiem Zakładu Socjologii Instytutu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH.


9 stycznia

​Dr Radosław Malik stypendystą programu im. Bekkera

Dr Radosław Malik z Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH otrzymał roczne stypendium na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii, gdzie będzie współpracował z profesorem Ilanem Oshri, światowej sławy badaczem offshoringu i outsourcingu. Program im. Bekkera organizowany przez NAWA ma na celu nawiązanie współpracy z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami badawczymi.