Pracownik

Ikona książka z kołem zębatym
Wsparcie dydaktyki

rezerwacja sal, oprogramowanie dla dydaktyków, system antyplagiatowy

Ikona półka z książkami i symbol dolara
Wsparcie badań i nauki

konkursy badawcze i granty naukowe, zaproszenia na konferencje, bibliometria i raportowanie

wykład ikona biała
Organizacja konferencji

obsługa uczestników, partnerzy i sponsorzy, catering, zdjęcia i nagrania

pracownicy SGH w sali Senatu

Sprawy pracownicze

Sprawy kadrowe i socjalne

opieka medyczna, zajęcia sportowe, pożyczki i zapomogi, płacowe sprawy pracownicze

Rozwój zawodowy

kursy językowe, seminaria i szkolenia tematyczne, dofinansowanie kształcenia

Programy międzynarodowe

opis programów oraz organizacja wyjazdów

Koszyk zakupów ikona zielona
Zamówienia i zakupy
Sklep intranetowy

Wewnętrzne zakupy m.in. artykułów biurowych i spożywczych, gadżetów reklamowych i druków

Aukcje intranetowe

Możliwość zakupu po promocyjnych cenach

Sklep SGH

Oferta książek Oficyny Wydawniczej SGH i gadżetów reklamowych SGH

Procedury zakupów wewnętrznych i zewnętrznych