SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) to oprogramowanie umożliwiające przygotowywanie podstawowych i zaawansowanych analiz statystycznych oraz rozwiązywanie problemów badawczych i biznesowych np. związanych z badaniami rynku. Program pomaga w przygotowaniu opisu statystycznego, testowaniu hipotez, a także zawiera szeroką gamę analiz regresyjnych i predykcyjnych.

PS IMAGO for Windows oraz SPSS for MacBook

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy:

  1. Wejść na stronę Oprogramowanie
  2. Wejść w zakładkę PS IMAGO PRO i wybrać katalog z najnowszą wersją programu
  3. Zapisać pliki znajdujące się w danym folderze dedykowane dla systemu Windows (PS IMAGO) lub MacOS (IBM SPSS STATISTICS) - ściągany program zapisany jest w postaci obrazu pliku w formacie .iso
  4. Wypalić płytę instalacyjną DVD programem Nero (lub innym) lub skorzystać z funkcji Windows 10 do odczytywania plików .iso
  5. Zainstalować oprogramowanie zgodnie Instrukcjami dostępnymi na stronie Predictive Solutions
  6. Licencje dostępne są w zakładce PS IMAGO PRO na stronie Oprogramowanie

Uwaga! Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych nie świadczy pomocy w zakresie instalacji oprogramowania na komputerach prywatnych.

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: zwri@sgh.waw.pl