Usługi telefonii stacjonarnej

Na terenie SGH usługa telefonii stacjonarnej funkcjonuje w technologii VoIP. Za pomocą tej technologii obsługiwane jest tonowe menu głosowe na głównym numerze Szkoły Głównej Handlowej.
Czym jest VoIP?

VoIP (Voice over Internet Protocol) to rodzaj technologii, który umożliwia użytkownikom przesyłanie połączeń głosowych poprzez łącze internetowe bez wykorzystywania naziemnych nadajników. Niezbędnym elementem do korzystania z technologii VoIP jest stabilny i szybki internet, który gwarantuje połączenia wysokiej jakości. 

Telefony VoIP

Na terenie SGH funkcjonują telefony biurowe w technologii VoIP. 

Opis funkcjonalności poszczególnych przycisków telefonu można znaleźć w instrukcji

Interkomy

We wszystkich salach wykładowych zamontowane są interkomy w technologii VoIP. Zaprogramowano na nich numery:

  • Portiernia
  • Helpdesk

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Instalacji Niskoprądowych

e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl