Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaangażowana jest w wiele projektów naukowo-badawczych, a także dydaktycznych i organizacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi i aktualnie realizowanymi projektami.

Projekty i granty naukowe SGH

Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a zachowania konsumentów

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Wartość projektu:
279 300 PLN

Koopetycja w grupach kapitałowych – skala, charakter, determinanty i wpływ na efektywność

Kierownik projektu:
dr Wioletta Mierzejewska
Wartość projektu:
170 800 PLN

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny (akronim: MAZOVIA_20)

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
1 556 625 PLN
Wartość projektu:
3 350 520 PLN

Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (akronim: REGIOGMINA)

Kierownik projektu:
dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
3 703 483 PLN
Wartość projektu:
10 515 585 PLN

Modelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Michał Rubaszek
Wartość projektu:
349 200 PLN

Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a konkurencja na rynku dóbr

Kierownik projektu:
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
Wartość projektu:
313 600 PLN

Ukryte modele Markowa w analizie zbieżności poziomu dochodów i kowergencji cyklicznej ze szczególnym uwzględnieniem punktów zwrotnych

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
279 360 PLN

Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Jakub Growiec
Wartość projektu:
281 400 PLN

Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczech i Polsce. Analiza wpływu Dyrektywy 2014/95/UE

Kierownik projektu:
dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH
Wartość projektu:
314 600 PLN

Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania w B&R na rynkach z efektem sieciowym

Kierownik projektu:
dr hab. Małgorzata Knauff, prof. SGH
Wartość projektu:
334 360 PLN

Zwalczanie przestępczości ekonomicznej – studia podyplomowe

Kierownik projektu:
dr Renata Pajewska-Kwaśny
Wartość projektu:
152 000 PLN

Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

Kierownik projektu:
dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
Wartość projektu:
109 950 PLN

Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)

Kierownik projektu:
mgr Justyna Kapturkiewicz
Wartość projektu:
3 788 060 PLN

Co-designing Inclusive Mobility

Kierownik projektu:
dr Jakub Zawieska
Wartość projektu:
8 868 049 PLN

Greencoin

Kierownik projektu:
dr Jakub Zawieska
Wartość projektu:
8 432 287 PLN

Unia Europejska i współczesna Afryka Subsaharyjska - podejście interdyscyplinarne - Inteligentna specjalizacja - UE Afryka / AFRO EU

Kierownik projektu:
dr Anna Masłoń-Orach
Wartość projektu:
145 011 PLN

European Social Citizenship – EUSOCIALCIT

Kierownik projektu:
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
147 656 PLN
Wartość projektu:
3 263 829 PLN

SHARE-COVID19

Kierownik projektu:
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
347 328 PLN
Wartość projektu:
6 847 680 PLN

Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami – wymiar międzynarodowy i regionalny

Kierownik projektu:
dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
Wartość projektu:
240 400 PLN

NEW FRONTIERS IN SOCIAL INNOVATION RESEARCH: SOCIAL INNOVATION MANAGEMENT FOR BIOPLASTICS (SIMBIO)

Kierownik projektu:
dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
Wartość projektu:
433 251 PLN

Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

Kierownik projektu:
dr hab. Elżbieta Biernat, prof. SGH
Wartość projektu:
348 076 PLN

GVCs in Central Europe – a perspective of automotive sector after COVID-19

Kierownik projektu:
dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
Wartość projektu:
109 950 PLN

Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi

Kierownik projektu:
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
Wartość projektu:
2 552 921 PLN

GGP-PL: Generacje i Rodziny. Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami

Kierownik projektu:
dr hab. Monika Mynarska
Dofinansowanie dla SGH:
21 237 303 PLN
Wartość projektu:
21 237 303 PLN

Rozwój potencjału badawczego SGH dla trwałego wzrostu oraz odpornych i inkluzywnych społeczeństw

Kierownik projektu:
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Wartość projektu:
11 395 095 PLN