Instytut Ekonometrii

Nagroda
Mgr Daniel Kaszyński z Instytutu Ekonometrii otrzymał tytuł „Inspiracja Roku 2023” w kategorii studium licencjackiego.
.
Materiały do podręcznika „EKONOMETRIA I BADANIA OPERACYJNE”
SKN Ekonometrii - Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów

Oferta dydaktyczna

Przedmiot ekonometria na studiach licencjackich
Specjalności kierunkowe i międzykierunkowe

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Ekonometrii
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

tel. 22 564 92 56, 22 564 92 61​

 

Sekretariat Instytutu Ekonometrii
Budynek M, pokój 215 (II piętro)

Książka i hierarchia ikona
About the institute
Biurko ikona
Authorities
Książka i symbol globu ikona
Research
Mówca i słuchacze ikona
Conferences
Książka i hierarchia ikona
About the Institute
Biurko ikona
Authorities

Areas of study

Doctoral studies
Post-graduate studies
Biurko ikona

Tytuł

Contact

Warsaw School of Economics Institute of Econometrics
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa

phone/fax 22 564 86 17
phone 22 564 92 56, 22 564 92 61​

Office of the Institute of Econometrics
M Building, room 215 (II floor)