Współpraca międzynarodowa

Uczelnie partnerskie

Grupka studentów podczas wykładów

Kontakty międzynarodowe

Sieci współpracy
Organizacje partnerskie
Informacje o programach międzynarodowych
Program „Edukacja” [zakończony]
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości

Partner universities

Grupka studentów podczas wykładów

International connections

Cooperation networks
Partner organisations
SDG Accord
International projects at SGH
Program Erasmus+
Program CEMS
EEA Education
Polish-German Academic Forum