Osiągnięcia uczelni

Rok 2022


14 lipca

SGH uzyskała certyfikację BSIS IMPACT


22 czerwca

Znamy wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2022 miesięcznika „Perspektywy”

22 czerwca br. poznaliśmy wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2022 miesięcznika „Perspektywy”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kolejny rok z rzędu zajęła w nim pierwsze miejsce w kategorii „Uczelnie Ekonomiczne”, potwierdzając swoją wiodącą pozycję w kraju. 


2 czerwca

Projekt z udziałem zespołu SGH laureatem konkursu CHANSE

Projekt, którego jednym z partnerów jest SGH, laureatem konkursu programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) pod tytułem „Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”.


12 maja

Porozumienie o współpracy między SGH a Stowarzyszeniem Network PL

SGH i Network PL będą współpracować w zakresie działań integrujących absolwentów SGH, pracujących w instytucjach europejskich z ich Alma Mater oraz promocji wiedzy o integracji europejskiej w SGH w celu wzmocnienia polskiego potencjału kadrowego w instytucjach unijnych.


12 maja

Porozumienie o współpracy SGH i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

12 maja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zawarły porozumienie o współpracy w poczucie odpowiedzialności za edukację ekonomiczną i przygotowanie do życia w warunkach gospodarki rynkowej dzieci i młodzieży.


9 maja

Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej i rewizji finansowej to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Porozumienie podpisali 9 maja prezes PANA Marcin Obroniecki i rektor SGH profesor Piotr Wachowiak. Porozumienie zakłada współpracę między instytucjami w ramach kompetencji każdej z nich.


29 kwietnia

Porozumienie między SGH i Polskim Komitetem Olimpijskim

29 kwietnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarła porozumienie z Polskim Komitetem Olimpijskim (PKOl) w zakresie zacieśniania współpracy między środowiskiem akademickim i olimpijskim w obszarze zarządzania. Umowę podpisali w Centrum Olimpijskim w Warszawie rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, i prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.


13 kwietnia

SGH wraz z Google partnerami największego w Polsce programu szkoleniowo-stażowego

W środę 13 kwietnia wystartował program stażowo-szkoleniowy „Umiejętności Jutra” i „Kariera Jutra” finansowany ze środków unijnych i koordynowany przez administrację rządową. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest w nim głównym partnerem edukacyjnym. Wraz z firmą Google uczelnia przeprowadzi serię seminariów i warsztatów, których celem jest pogłębienie wiedzy młodych ludzi o cyfrowym zarządzaniu w małych i średnich przedsiębiorstwach.


13 kwietnia

Grupa LUX MED, SGH i Fundacja GAP inaugurują projekt Healthy Cities

Z inicjatywy Grupy LUX MED powstanie Indeks Zdrowych Miast, który oceni warunki życia w miastach pod kątem m.in. zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), zielonych terenów, edukacji, jakości powietrza czy kultury. Partnerzy projektu – eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – wskażą co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców 66 miast w Polsce.


23 marca

SGH nowym członkiem sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA

23 marca br. konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, obejmujące prestiżowe uczelnie europejskie z obszaru nauk społecznych, przedstawiło wizję na rok 2030, której jednym z elementów jest utworzenie uniwersytetu przyszłości. Do sojuszu przyjęto dwie nowe uczelnie: z Polski – Szkołę Główną Handlową w Warszawie i z Hiszpanii – Uniwersytet IE, zwiększając grono członków do 10.

Rok 2021

16 grudnia

SGH nagrodzona przez CIMA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała CIMA Excellence Award za osiągnięcia w 2021 roku.


2 grudnia

Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczyna realizację prestiżowego projektu pt. Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH). Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, przez realizację działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjnej, a także kształtowanie i promowanie kultury otwartości wobec osób o szczególnych potrzebach.


2 grudnia

Realizujemy projekt wsparcia studentów z ASD

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przystąpiła do udziału w projekcie Asystent studenta z ASD, realizowanego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.


1 grudnia

Współpraca Unii Metropolii Polskich i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego dzięki współpracy środowisk samorządowego i naukowego to główne założenia porozumienia o współpracy pomiędzy Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.  Porozumienie podpisali dr hab. Tadeusz Truskolaski, prezes UMP oraz prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor SGH w dniu 30 listopada br.


26 listopada

SGH Otwarta na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej.


17 sierpnia

SGH zakwalifikowana do V edycji programu MEiN „Doktorat wdrożeniowy”

21 wniosków Szkoły Doktorskiej SGH zostało zakwalifikowanych do programu w modułach „Doktorat wdrożeniowy I” oraz w module „Doktorat Wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”.


25 lipca

Porozumienie SGH i ZPF o współpracy na rzecz rozwoju rynków finansowych

Łącząc swoje zasoby i potencjał, obie instytucje liczą na osiągnięcie efektu synergii, który pozwoli między innymi, na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej na rynku finansowym w Polsce.


20 kwietnia

SGH i Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie wspólnie na rzecz edukacji ekonomicznej młodzieży

20 kwietnia 2021 r. Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie oraz SGH podpisały list intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy ekonomicznej oraz przygotowywania kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.


22 marca

Porozumienie o współpracy SGH z GPM

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i międzynarodowa organizacja Green Project Management (GPM) Global z siedzibą w Detroit USA, reprezentowana przez GPM EMEA z siedzibą w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy.


9 marca

Wyniki rankingu „QS World University Rankings by Subject 2021”

Ranking  „QS World University Rankings by Subject”  jest światowym zestawieniem uczelni, oceniającym poziom poszczególnych dyscyplin nauki. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była oceniana w kategorii „kierunki społeczne i zarządzanie” (Social Sciences &Management).


25 lutego

SGH z tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”!

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce – została wyróżniona prestiżowym tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”.


11 lutego

Zwycięski projekt konsorcjum z udziałem SGH

„Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”, projekt biorący udział w konkursie NCBiR „Gospostrateg III”, został zarekomendowany do dofinansowania.


4 lutego

SGH i Ministerstwo Finansów zacieśniają współpracę

4 lutego prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH oraz Renata Oszast, dyrektor generalna Ministerstwa Finansów podpisali umowę o współpracy pomiędzy obiema instytucjami.


28 stycznia

Liceum SGH w czołówce szkół rankingu Perspektyw

Podczas gali finału XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, która odbyła się w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH stanęło na podium wśród stołecznych niepublicznych LO.


20 stycznia

SGH i Fundacja Pomyśl o Przyszłości rozpoczęły współpracę

20 stycznia 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wspieranie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Rok 2020

14 grudnia

SGH wyróżniona przez CIMA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała wyróżnienia CIMA Prize-Winner Award oraz Global Excellence Award.


7 grudnia

Raport badaczy z SGH wyróżniony przez Erasmus+

W ostatnich dniach Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaakceptowała raport końcowy projektu DASCHE „Development, assessment and validation of social competences in higher education”. Ocena wyników projektu była tak wysoka, że Agencja przyznała raportowi i towarzyszącym mu materiałom status „dobrej praktyki”, co oznacza, że mogą być one przykładem i źródłem inspiracji dla innych projektów Erasmusa i są opublikowane na platformie informacyjnej Programu.


1 grudnia

SGH i PAIH rozpoczęły współpracę w obszarze badań i edukacji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dorobku naukowego Uczelni oraz doświadczeń rynkowych Agencji. Więcej w Gazecie SGH życie uczelni.


29 października

Makarony Polskie SA w Klubie Partnerów SGH

28 października w Klubie Partnerów SGH powitaliśmy kolejną firmę – Makarony Polskie SA. Z tej okazji rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Piotr Wachowiak wraz z prezesem Zenonem Daniłowskim odsłonili pamiątkową tabliczkę z nazwą firmy.


8 października

Grupa LUX MED w Klubie Partnerów SGH

8 października do Klubu Partnerów SGH dołączyła największa polska firma świadcząca usługi medyczne Grupa LUX MED. Tego dnia pamiątkową tabliczkę w gmachu głównym uczelni odsłonili wspólnie prezes Grupy Anna Rulkiewicz oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Piotr Wachowiak.