Katedra Teorii Ekonomii

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa Katedra Teorii Ekonomii
ul. Wiśniowa 41 p. 81, piętro III
02-520 Warszawa

mgr Ewa Błaszczyk

tel.: 22 564 9104
e-mail: kte@sgh.waw.pl

Consultations
Publications

Contact

Department of Economic Theory

ul. Wiśniowa 41 p. 81, (III floor)
02-520 Warszawa

mgr Ewa Błaszczyk

phone: 22 564 9104
e-mail: kte@sgh.waw.pl