Szkoła Doktorska SGH

Półka z książkami i symbol dolara
Finansowanie działalności naukowej

Publikacji, badań, udziału w konferencjach

Ikona samolot okrążający kulę ziemską
Staże i programy wyjazdowe

Oferta skierowana do doktorantów oraz młodych pracowników nauki

Pieniądze i portfel ikona biała
Dodatkowe świadczenia

Pomoc materialna dla doktorantów

Studentka korytarz aula spadochronowa
Programy i zasady kształcenia Szkoła Doktorska SGH
Biuro Szkoły doktorskiej
Informacje o Szkole Doktorskiej SGH
Samorząd doktorantów
Stypendium doktoranckie
Miejsca w domach studenta
Uzyskanie stopnia naukowego doktora
Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
Dodatkowe informacje
Szkoły letnie i zimowe
Projekty badawcze realizowane w SGH
Opieka medyczna
Wsparcie badań i nauki

Obsługa przedsięwzięć naukowych, konkursy badawcze i granty naukowe

Biblioteka

Godziny otwarcia, bazy biblioteczne

Usługi IT

VPN, Wi-Fi, centralny wydruk, Office 365

Sala do spotkań przez Teams z interaktywną tablicą

Dostępny interaktywny flipchart o przekątnej 55 cali

Ułatwienia dla osób z szczególnymi potrzebami
Wyróżnienie HR Excellence in Research
Budżet studencko-doktorancki
Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
Półka z książkami i symbol dolara
Funding of scientific activities
Ikona samolot okrążający kulę ziemską
Internships and outgoing programs
Pieniądze i portfel ikona biała
Additional benefits for doctoral students
Studentka korytarz aula spadochronowa
Rules of the SGH Doctoral School
DOCTORAL SCHOOL OFFICE
ABOUT SGH DOCTORAL SCHOOL
PhD student Union
Doctoral Scholarship
Places for doctoral students in Residence Halls
Obtaining the doctoral degree
Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
Additional information
Summer and Winter Schools
Scientific grants and research projects
Primary Health Care
SGH Library
IT services
OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES