ePUAP w SGH

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) służy do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się uczelnie wyższe, w tym SGH.

 

Obraz
logotyp ePUAP


Informacje ogólne

ePUAP oferuje profil zaufany, który umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Wystarczy go potwierdzić w placówce do tego dedykowanej, aby móc następnie składać pisma bez wychodzenia z domu.

Od października 2015 r. SGH jest jedną z placówek potwierdzających profil zaufany w ePUAP. Zachęcamy do zapoznania się z platformą ePUAP oraz procedurą tworzenia profilu zaufanego.

Przykładowe sprawy załatwiane przez ePUAP:

 • Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego,
 • wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • dopisanie do spisu wyborców,
 • wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny).

ePUAP w SGH

W naszej uczelni funkcjonuje 1 punkt potwierdzania profilu zaufanego. Można w nim dopełnić formalności niezbędnych przy tworzeniu i potwierdzaniu profilu zaufanego w systemie ePUAP.

Studenci SGH po potwierdzeniu swojego profilu zaufanego, mogą składać za pomocą strony epuap.gov.pl elektroniczne podania dot. wszelkich spraw uczelnianych.

Sprawy załatwiane przez ePUAP w SGH

Dzięki profilowi zaufanemu w systemie ePUAP sprawy uczelniane będą załatwiane:

 • szybciej,
 • bez ponoszenia kosztów pocztowych,
 • bez stania w kolejce do dziekanatu.

Przykładowe podania i sprawy uczelniane, które będzie można załatwić poprzez ePUAP:

 • podanie o przedłużenie terminu sesji,
 • podanie o warunkowy wpis na następny semestr,
 • podanie o powtarzanie semestru,
 • podanie o zgłoszeniu kolizji egzaminów w sesji,
 • podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,
 • podanie o powtórzenie egzaminu dyplomowego,
 • podanie o dokonanie zmian do Learning Agreement,
 • podanie dotyczące wymiany zagranicznej.

Dom Studenta nr 1 Sabinki
al. Niepodległości 147,
02-555 Warszawa

pokój 1 – ​Biuro Domów Studenta – dni powszednie w godz. 8:00–14:00.

​tel. centrala: +48 22 564 60 00
faks kancelarii: +48 22 849 53 12
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

NIP: 525-000-84-07
REGON: 000001502
adres skrytki ESP: /SGH/SkrytkaESP