Szkoła Doktorska SGH

Cel Szkoły Doktorskiej SGH to przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów nauk społecznych oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

alt
Rekrutacja
Internetowy system rekrutacji
Zasady przyjęć
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Student w słuchawkach pochylony nad laptopem

Szkoła Doktorska SGH

Profil ogólnoakademicki
Profil wdrożeniowy
Stypendium doktoranckie
Informacje o Szkole Doktorskiej

Dlaczego warto studiować w SGH?

Przydatne informacje

The aim of the SGH Doctoral School is to prepare students to conduct research work essential for writing and defending a doctoral dissertation and to provide state-of-the-art global knowledge in selected areas of social sciences and research methodology in the field of learning outcomes for qualifications at the 8th level of the Polish Qualifications Framework.

Results of qualification for the SGH Doctoral School

The list of persons admitted to the Doctoral School at the SGH Warsaw School of Economics in the academic year 2023/2024

 

alt
Admission
Online Registration System
Rules of admission
FAQ: on the admission process to the SGH Doctoral School
Student w słuchawkach pochylony nad laptopem

PHD DOCTORAL SCHOOL

THE GENERAL ACADEMIC PROFILE
DOCTORAL SCHOLARSHIP
ABOUT THE DOCTORAL SCHOOL

ADDITIONAL INFORMATION