Katedra Marketingu Międzynarodowego

Kontakt

Katedra Marketingu Międzynarodowego
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek M,  sekretariat pok. 31
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa

 
Sekretariat

Agnieszka Zawada
tel.: 22 564 74 31
e-mail: azawada@sgh.waw.pl

Książka i hierarchia ikona
General Information
Mówca i słuchacze ikona
Publications
Office hours

Contact

Department of International Marketing

​SGH Warsaw School of Economics 
building M, room 31
​ul. Madalińskiego 6/8 
02-513 Warszawa

 

Secretary: Agnieszka Zawada
Tel.: 022 564 86 84
azawada@sgh.waw.pl