SAS

SAS to zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych, wykorzystywane w największych firmach na całym świecie. Wersja akademicka (SAS 9.4 oraz SAS Viy’a) zapewnia bezpłatny dostęp dla studentów i pracowników do najnowszych narzędzi, dzięki którym można realizować badania i prace w zakresie: integracji i czyszczenia danych, wizualizacji danych, statystyki, ekonometrii, metod optymalizacyjnych, zaawansowanej analityki biznesowej, data miningu, analiz tekstowych, uczenia maszynowego, czy też szerokiego zastosowania metod AI. Znajomość powyższych metod oraz doświadczenie w ich praktycznym zastosowaniu to najczęściej poszukiwane kompetencje na rynku pracy.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące możliwości bezpłatnego korzystania z oprogramowania SAS dla studentów, doktorantów i pracowników SGH.

Viya for Learners

Platforma Viya for Learners zawiera narzędzia do wizualizacji, prognozowania, optymalizacji, modelowania itp. Są to rozwiązania dostępne w chmurze, zatem do ich używania wystarczy jedynie przeglądarka internetowa. Na platformie znajdują się gotowe programy nauczania oraz zestaw wgranych danych, na których można pracować. Na platformie może zalogować się wykładowca, a następnie zaprosić na nią dowolną liczbę studentów.

SAS onDemand

SAS University Edition zawiera narzędzia SAS Studio, Enterprise Guide, Enterprise Miner czy Forcast Server oraz kilka procedur prognostycznych opartych na szeregach czasowych oferowanych przez SAS/ETS.

 

Instalacja oprogramowania SAS

W celu zainstalowania programu SAS należy:

  1. Wejść na stronę Oprogramowanie
  2. Otworzyć katalog SAS i wybrać odpowiednią wersję programu
  3. Zapisać wszystkie pliki na komputerze
  4. Rozpakować pliki programem 7-ZIP
  5. Uruchomić plik setup.exe i postępować według instrukcji instalacyjnych

Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych nie świadczy pomocy w zakresie instalacji oprogramowania SAS. Zachęcamy do zapoznawania się z plikami PDF z instrukcją instalacji dostępnymi w każdym z folderów z plikami instalacyjnymi programu.

SAS - dostępne wersje

SAS 9.4 Light for Windows 64-bit
 
Product(s) Ordered:
Base SAS
SAS Enterprise Guide
SAS Enterprise Miner for Desktop
SAS/ACCESS Interface to PC Files
SAS/ETS
SAS/GRAPH
SAS/IML
SAS/OR
SAS/QC
SAS/STAT

SAS 9.4 32-bit NEW
 
Product(s) Ordered:
All Standard SAS/ACCESS Engines
Base SAS
Education Analytical Suite
SAS Bridge for Esri
SAS Enterprise Guide
SAS Enterprise Miner Personal Client
SAS Enterprise Miner Server
SAS Integration Technologies
SAS Metadata Server
SAS Text Analytics for Polish
SAS Text Miner Personal Client
SAS Text Miner Server
SAS/ACCESS Interface to Aster
SAS/ACCESS Interface to DB2
SAS/ACCESS Interface to Greenplum
SAS/ACCESS Interface to HAWQ
SAS/ACCESS Interface to Hadoop
SAS/ACCESS Interface to Impala
SAS/ACCESS Interface to Microsoft SQL Server
SAS/ACCESS Interface to MySQL
SAS/ACCESS Interface to Netezza
SAS/ACCESS Interface to ODBC
SAS/ACCESS Interface to OLE DB
SAS/ACCESS Interface to Oracle
SAS/ACCESS Interface to PC Files
SAS/ACCESS Interface to PostgreSQL
SAS/ACCESS Interface to Sybase
SAS/ACCESS Interface to Sybase IQ
SAS/ACCESS Interface to Teradata
SAS/AF
SAS/ASSIST
SAS/CONNECT
SAS/EIS
SAS/ETS
SAS/FSP
SAS/GRAPH
SAS/IML
SAS/OR
SAS/QC
SAS/SHARE
SAS/STAT

SAS 9.4 64-bit NEW

All Standard SAS/ACCESS Engines
 Base SAS
 Education Analytical Suite
 SAS Bridge for Esri
 SAS Enterprise Guide
 SAS Enterprise Miner Personal Client
 SAS Enterprise Miner Server
 SAS Integration Technologies
 SAS Metadata Server
 SAS Text Analytics for Polish
 SAS Text Miner Personal Client
 SAS Text Miner Server
 SAS/ACCESS Interface to Aster
 SAS/ACCESS Interface to DB2
 SAS/ACCESS Interface to Greenplum
 SAS/ACCESS Interface to HAWQ
 SAS/ACCESS Interface to Hadoop
 SAS/ACCESS Interface to Impala
 SAS/ACCESS Interface to Microsoft SQL Server
 SAS/ACCESS Interface to MySQL
 SAS/ACCESS Interface to Netezza
 SAS/ACCESS Interface to ODBC
 SAS/ACCESS Interface to OLE DB
 SAS/ACCESS Interface to Oracle
 SAS/ACCESS Interface to PC Files
 SAS/ACCESS Interface to PostgreSQL
 SAS/ACCESS Interface to SAP HANA
 SAS/ACCESS Interface to Sybase
 SAS/ACCESS Interface to Sybase IQ
 SAS/ACCESS Interface to Teradata
 SAS/ACCESS Interface to Vertica
 SAS/AF
 SAS/ASSIST
 SAS/CONNECT
 SAS/EIS
 SAS/ETS
 SAS/FSP
 SAS/GRAPH
 SAS/IML
 SAS/OR
 SAS/QC
 SAS/SHARE
 SAS/STAT

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: zwri@sgh.waw.pl