O SGH

Misja i strategia
Teczka i tarcza z strzałą ikona biała

Misja i strategia rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022 – 2032

Władze uczelni
biurko z krzesłem ikona biała

Rektorskie, dziekańskie, administracyjne

Senat
Front budynku klasycznego ikona biała

Skład senatu, komisje, terminy posiedzeń, uchwały

Pełnomocnicy rektora
Certyfikat ikona biała
Posiedzenie Senatu SGH

Rady uczelni

Rady dyscyplin naukowych
Rady programowe kierunków
Rada Szkoły doktorskiej
Międzynarodowa Rada Doradcza (IAB)

Międzynarodowa Rada Doradcza (IAB) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest ciałem konsultacyjnym, które zostało powołane do życia, by doradzać rektorowi SGH w sprawach dotyczących bieżących wyzwań i długofalowej strategii dla uczelni.

Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
Dodatkowe informacje
Inauguracja roku akademickiego
Wirtualne muzeum
Network ikona biała
Struktura organizacyjna

Kolegia, instytuty, katedry, jednostki administracji, organy kolegialne

Budynek SGH zdjęcie historyczne
TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE

Początki Uczelni sięgają 1906 r., kiedy na fali ograniczonej liberalizacji życia społecznego w zaborze rosyjskim powstały Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego

OUR MISSION & STRATEGY
Teczka i tarcza z strzałą ikona biała

Mission and strategy of SGH Warsaw School od Economics

UNIVERSITY AUTHORITIES
biurko z krzesłem ikona biała

Rectors, Deans, Administrative Authorities

Senate
Front budynku klasycznego ikona biała

Competences, Senate Committees

Rector’s Representatives
Certyfikat ikona biała
Posiedzenie Senatu SGH

University councils

Councils of scientific disciplines
Faculties’ curriculum boards
University board
Board of the SGH Doctoral School
International Advisory Board (IAB)

International Advisory Board (IAB) for the SGH Warsaw School of Economics is a consultative body that has been created to advise the SGH Rector on matters concerning current challenges and long-term strategy for the university. 

Network ikona biała
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Collegia, institutes, departments, administrative offices

alt
HISTORY AND TRADITION

Rectors of SGH, history