Komercyjne kursy językowe

Zapraszamy osoby zainteresowane nauką języków obcych oraz rozwijaniem zdobytych już umiejętności językowych do zapoznania się z naszą ofertą kursów komercyjnych.

O nas

Oferujemy kursy na różnych poziomach zaawansowania, od A-1 do C-2 z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i polskiego

Udział w kursach językowych CNJO pozwoli rozwinąć cztery podstawowe umiejętności językowe (czytania i słuchania ze zrozumieniem, umiejętności mówienia, i pisania), dzięki stosowaniu różnorodnych form i metod nauczania. Celem oferowanych kursów jest kształcenie umiejętności poprawnego stosowania leksyki języka ogólnego i ekonomicznego (w połączeniu z wybranymi zagadnieniami gramatycznymi) oraz rozwijanie tzw. kompetencji interkulturowej, czyli umiejętności dostrzegania różnic między kulturą własnego narodu i kulturą narodu, którego język poznajemy.

Zajęcia

Kursy odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w godzinach popołudniowych i wieczornych lub w trybie spotkań jeden raz w tygodniu.

Zajęcia odbywają się przez cały semestr w wymiarze 40 lub 30 godzin.

Opłaty

Koszt kursu 40 godzinnego wynosi 640 zł./semestr; kursu 30 godzinnego – 480 zł./semestr.

Wpłaty należy dokonać na konto: 97 1090 1056 0000 0001 3379 3600, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 z dopiskiem „kurs komercyjny z języka…, imię i nazwisko”

Opłaty należy dokonać najpóźniej do pierwszych zajęć.


Centrum Nauki Języków Obcych
pok. 209, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 25
e-mail: kursyjezykowecnjo@sgh.waw.pl

Uczestnictwo w kursie nie daje podstaw do ubiegania się w Polsce o uzyskanie lub przedłużenie wizy, pozwolenie na pracę itp.