Pozycja SGH w rankingach

SGH już od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w krajowych rankingach kierunków ekonomicznych oraz może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w rankingach międzynarodowych. Poniżej prezentujemy wyniki z ostatnich 5 lat, które potwierdzają najwyższą jakość kształcenia oraz renomę uczelni.

Rankingi krajowe

SGH jest niekwestionowanym liderem wśród polskich uczelni ekonomicznych. Corocznie zdobywa najwyższe miejsca w różnych i niezależnych zestawieniach.

Ranking szkół wyższych Perspektywy

W 2000 roku wydawnictwo Perspektywy Press przygotowało i opublikowało pierwszy profesjonalny ranking edukacyjny w Polsce. Zestawienia publikowane raz w roku, także na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, zawierają klasyfikację uczelni publicznych i niepublicznych według różnych kryteriów.

W trakcie kolejnych edycji rankingu zmieniała się metodologia oraz mierniki oceny szkól wyższych, w zależności od zmian ustawowych i istniejących warunków kształcenia.

Od 1993 r. wydawany jest „Informator dla maturzystów”, w którym prezentowane są zasady rekrutacji, rankingi oraz aktualne oferty kierunków szkół wyższych, a od 1998 r. czasopismo edukacyjne adresowane do młodych ludzi, którzy stoją na progu wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Poniżej prezentujemy wyniki rankingu dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z ostatnich 8 lat. Zestawienie zawiera ogólne wyniki, ranking według kierunków studiów oraz ranking według kryteriów.

2023

Ranking według kierunków studiów

Ranking według kryteriów


2022

Ranking według kierunków studiów

Ranking według kryteriów


2021

Ranking według kierunków studiów

Rankingi według kryteriów

Zmiany dotyczące 2021 r.
„Jedyne zmiany formalne w metodologii Rankingi Kierunku Studiów 2021 to nowe zasady wyliczania wskaźnika „Ekonomiczne losy absolwentów” (tak samo, jak w Rankingu Uczelni Akademickich) oraz rozszerzenie wykazu ocenianych kierunków. W RKS 2021 ocenione zostały 71 kierunki studiów (w porównaniu z ub.r. doszło bezpieczeństwo) w 10. obszarach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne”.
Źródło: Perspektywy 22.06.2021.


2020

Ranking według kierunków studiów

Rankingi według kryteriów


2019

Ranking według kierunków studiów

Rankingi według kryteriów


2018

Ranking według kierunków studiów

 • 1 miejsce kierunek finanse i rachunkowość
 • 1 miejsce kierunek ekonomia
 • 1 miejsce kierunek zarządzanie

Rankingi według kryteriów


2017

Ranking według kierunków studiów

Rankingi według kryteriów


2016

Ranking według kierunków studiów

 • 1 miejsce kierunek finanse i rachunkowość
 • 1 miejsce kierunek ekonomia
 • 1 miejsce kierunek zarządzanie

Rankingi według kryteriów

Ranking MBA Perspektywy

2024

1 miejsce (ex aequo) Program Canadian Executive MBA (CEMBA)

9 miejsce Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

10 miejsce MBA-SGH

Program CEMBA (Canadian Executive Master of Business Administration) uzyskał pierwsze miejsce (ex aequo) w rankingu ogólnym najlepszych programów MBA. Uzyskał 1. miejsce w kategorii Merytoryczne Cechy Programu, 3. miejsce w kategorii Wsparcie Kariery Absolwentów oraz 3. miejsce w kategorii Ranga i Prestiż.

Wśród najlepszych programów MBA na miejscu 9. znalazł się program Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia – Szkoły Głównej Handlowej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a na miejscu 10. MBA-SGH. 


2021

2 miejsce Program Canadian Executive MBA (CEMBA)

6 miejsce MBA-SGH

1. miejsce w kategorii „Jakość kadry” oraz 2. w rankingu ogólnym najlepszych programów MBA przyznano Canadian Executive MBA (CEMBA) z SGH. CEMBA jest również najlepszym w Polsce programem całkowicie anglojęzycznym.

Najwyżej ocenianym programem polskojęzycznym został MBA-SGH, który w rankingu ogólnym awansował o jedno oczko i znalazł się na miejscu 6. W kategorii „Opinia absolwentów” program MBA-SGH zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera.


2018

 • 1 miejsce Program Canadian Executive MBA (CEMBA)

 • 7 miejsce MBA-SGH

Program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez SGH we współpracy z University of Quebec w Montrealu po raz kolejny z rzędu zajął pierwsze miejsce w rankingu programów MBA „Perspektywy” zdobywając 100 punktów. MBA-SGH uplasował się na miejscu 7. miejscu.

Kapituła oceniła 31 programów MBA oferowanych w Polsce. O pozycji w rankingu decydowały m.in. opinia pracodawców (CEMBA – 1 miejsce, MBA-SGH – 2 miejsce), kadra dydaktyczna (CEMBA – 1 miejsce, MBA-SGH – 13 miejsce), ranga i prestiż (CEMBA – 3 miejsce, MBA-SGH – 9 miejsce), opinia absolwentów (CEMBA – 4 miejsce, MBA-SGH – 12 miejsce), cechy merytoryczne (CEMBA – 6 miejsce, MBA-SGH – 13 miejsce) oraz studenci (CEMBA – 7 miejsce, MBA-SGH – 9 miejsce).


2016

 • 1 miejsce Program Canadian Executive MBA (CEMBA)

 • 5 miejsce MBA-SGH

Program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez SGH we współpracy z University of Quebec w Montrealu ponownie zajął pierwsze miejsce w rankingu programów MBA „Perspektywy”. Nasz drugi program – MBA-SGH – po raz drugi z rzędu uplasował się na 5. miejscu.

Kapituła oceniła 36 studiów MBA. O pozycji w rankingu decydowały m.in. opinie absolwentów, kadra dydaktyczna programu, merytoryczne cechy programu czy preferencje pracodawców.

Ranking „Kuźnia prezesów”

Ranking opracowywany na podstawie Listy 2000 największych firm w Polsce. Pod uwagę brane są dyplomy ukończenia studiów wśród prezesów.

2020

 • 1 miejsce

Nasza uczelnia umocniła swoją pozycję lidera przed Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Analizą objęto 600 prezesów z Listy 2000 – wynika z niej, że co 13. prezes dużej firmy w Polsce posiada dyplom SGH.

„Prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej (która niedawno już po raz czwarty wygrała ranking uczelni ekonomicznych „Rzeczpospolitej”), podkreśla, że sukcesy SGH potwierdzają skuteczność strategii wybranej jeszcze w latach 90. XX wieku, a zbudowanej na kilku filarach: internacjonalizacji, stale rozwijającym się Klubie Partnerów (dzięki któremu studenci SGH mogą korzystać z praktycznej wiedzy czołowych firm), stałym unowocześnianiu oferty dydaktycznej oraz możliwości swobodnego, indywidualnego kształtowania ścieżki studiów. (…)

– Dziś jeszcze większy nacisk kładziemy na transfer wiedzy z obszarami cyfrowej gospodarki. Duże nadzieje pokładamy w doktoratach wdrożeniowych. Bardzo nas cieszą pierwsze symptomy prawdziwego zainteresowania ze strony biznesu współpracą z uczelniami w zakresie badań i rozwoju. To w tym obszarze będą się wykuwały kariery przyszłych prezesów najważniejszych polskich firm – przewiduje rektor SGH. Podkreśla, że w kształceniu przyszłych liderów coraz ważniejsza będzie też społeczna odpowiedzialność ich przywództwa. – czytamy w tekście Anity Błaszczak”

2019

 • 1 miejsce

SGH (7,67%) po raz drugi została liderem rankingu wyprzedzając Politechnikę Warszawską (5,83%), Akademię Górniczo-Hutniczą (5,67%) oraz Uniwersytet Warszawski (5,17%).

2018

 • 1 miejsce

Po raz pierwszy na podium rankingi znalazła się uczelnia ekonomiczna wyprzedzając uczelnie techniczne. Analizą objęto ponad 570 prezesów największych przedsiębiorstw z Listy 2000. Za SGH (7,50%) uplasowała się Politechnika Warszawska (6,28%), trzecie miejsce w tabeli zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (6,11%).  

„– W latach 90. podjęliśmy w SGH kilka dobrych decyzji, których owoce zbieramy dziś; dwa główne założenia to przekazać bardzo solidną dawkę uniwersalnej wiedzy ekonomicznej słuchaczom wszystkich kierunków, stąd funkcjonowanie wspólnego pierwszego roku, a następnie dać możliwość indywidualnego toku na resztę studiów dla wszystkich – podkreśla prof. Marek Rocki, rektor SGH, która w tym roku po raz trzeci wygrała też ranking „Rzeczpospolitej” jako najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Rektor zaznacza, że istotnym elementem kształcenia w SGH jest też kultura przedsiębiorczości. – W SGH nie tylko badamy gospodarkę, ale też stwarzamy warunki do współpracy z biznesem, o czym najlepiej świadczy funkcjonujący od lat 90. Klub Partnerów SGH – dodaje prof. Rocki – czytamy w tekście Anity Błaszczak”.

2016

 • 1 miejsce ex aequo z Politechniką Warszawską

Za SGH (6,60%) i Politechniką Warszawską (6,60%) uplasowały się Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (6,42%), Politechnika Śląska w Gliwicach i Uniwersytet Warszawski (obie po 6,24%).

W komentarzu „Szarża absolwentów ekonomii” Krzysztof Adam Kowalczyk zauważa, że SGH „szturmem wdarła się w tym roku na podium rankingu. Zasłużony awans uczelni ekonomicznej to sygnał nadchodzącej zmiany pokoleniowej wśród polskich szefów. Na biznesowe wyżyny wspina się właśnie pokolenie, które studia kończyło w latach 90., kiedy dzięki rozwojowi gospodarki rynkowej w Polsce wykształcenie ekonomiczne zaczęło przynosić sowity zwrot z inwestycji we własną edukację. Wcześniej, w latach 80. studia ekonomiczne wydawały się kierunkiem dla marzycieli, mało praktycznym, niedającym szans zawodowych”.  

Ranking „Rzeczpospolitej”

30 czerwca 2016 r. „Rzeczpospolita” opublikowała pierwszą edycję nowego rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych. W rankingu oceniane są uczelnie i wydziały ekonomiczne mogące prowadzić studia licencjackie, magisterskie oraz szkołę doktorską. Pod uwagę brane są wyniki uzyskane w czterech kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów.

Głównym celem rankingu jest wskazanie uczelni, która najlepiej przygotowuje do pracy na rzecz polskiej gospodarki, a także utrzymuje wysoki poziom naukowy. Podstawą rankingu są dane z Ośrodka Przetwarzania Informacji, system monitorowania losów absolwentów (ELA) oraz POL-on, czyli zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

2019

 • 1 miejsce

W IV edycji SGH, już po raz czwarty została najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce z przewagą niemal 22 punktów nad wiceliderem. Na podium za warszawską uczelnią uplasowały się uniwersytety ekonomiczne w Poznaniu i w Katowicach. SGH osiągnęła najlepsze wyniki w trzech z czterech kategorii: potencjał naukowy, jakość nauczania, kariera absolwentów.

„SGH, która ma też najwięcej olimpijczyków wśród osób przyjętych na studia. wygrała też w najważniejszej kategorii: kariery absolwentów. Ta wygrana wynika m.in. z tego, że absolwenci SGH najszybciej znajdują pracę po dyplomie – w nieco ponad miesiąc od ukończenia studiów (ten czas wyraźnie się skrócił w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem). Najlepiej też zarabiają na starcie w porównaniu z absolwentami pozostałych uczelni. – czytamy w artykule Anity Błaszczak”.

2018

 • 1 miejsce

W III edycji SGH po raz trzeci z rzędu zajęła I miejsce (86,67 pkt) wśród uczelni ekonomicznych zdobywając ponad 23-punktową przewagę nad Akademią Leona Koźmińskiego (64,25 pkt) i ponad 32-punktową nad Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (54,42 pkt).

Kapituła rankingu oceniała szkoły wyższe w czterech kategoriach – jakość nauczania, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy oraz kariery absolwentów. Z najnowszego ogólnopolskiego badania ekonomicznego ELA dotyczącego losów absolwentów wynika, że absolwent SGH zarabia prawie dwukrotnie więcej, niż wynosi średnie wynagrodzenie po studiach ekonomicznych, znajduje też pracę po prawie 2,8 miesiąca.
„– Po takich kierunkach jak ekonomiczna analiza prawa, metody ilościowe i systemy informacyjne, finanse czy rachunkowość bezrobocie wśród absolwentów jest zerowe. Znajdują pracę natychmiast po uzyskaniu dyplomu i uzyskują pensję rzędu 7 tysięcy złotych w ciągu pierwszego roku po ukończeniu studiów – podkreśla prof. Rocki”.

2017

 • 1 miejsce

W II edycji SGH zajęła I miejsce (93,92 pkt) w grupie uczelni zdecydowanie wyprzedzając Akademię Leona Koźmińskiego (67,50 pkt) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (62,33 pkt). Nasza uczelnia zdobyła najwięcej punktów we wszystkich czterech kategoriach: jakość nauczania, kariera absolwentów, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie.

Jak wynika z porównywanych w zestawieniu wyników badania losów absolwentów ELA, absolwenci szkół wyższych z pierwszej trójki, już w kilka tygodni po studiach mogą liczyć na zatrudnianie na etacie (SGH średnio 2,2 miesiąca). Najwyższe zarobki osiągają jednak absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wynoszą one 4,8 tys. zł brutto miesięcznie (110 proc. średniej płacy w regionie zamieszkania absolwenta).

„Prof. dr hab. Marek Rocki: Sądzę, że ten status zapewniają nam niezmiennie dwa czynniki. Po pierwsze, dzięki ostrej selekcji mamy bardzo dobrych kandydatów na studia. Po drugie, mamy wyjątkowo dobrą kadrę. Jest u nas wielu nauczycieli, którzy łączą funkcje akademickie z praktyką w realnym życiu gospodarczym. W efekcie nauczanie nie jest czysto teoretyczne, tylko zorientowane na rozwiązywanie rzeczywistych problemów ekonomicznych”.

2016

 • 1 miejsce

SGH zajęła I miejsce w kategorii uczelni (96,4) przed Akademią Leona Koźmińskiego (68,0) i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (48,8). Nasza uczelnia uzyskała najwyższe wyniki w kategoriach jakość nauczania oraz kariery absolwentów. Była też zdecydowanym liderem pod względem porównywanej dostępności kadry naukowej (liczby profesorów i doktorów habilitowanych na tysiąc studentów). 

„– Misją SGH jest kształcenie pracodawców, a nie pracobiorców. To oznacza, że chcemy kształcić tych, którzy na jakimś etapie swojej kariery będą tworzyć miejsca pracy – podkreślał podczas ceremonii ogłaszania wyników rankingu prof. Marek Rocki, rektor w latach 1999–2005 i 2016–2020”.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

2019

Według czwartej edycji ELA, wieloletniego badania ekonomicznych losów absolwentów przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – absolwenci kierunku analiza danych – Big Data zarabiają relatywnie najlepiej. Wśród kierunków okołoinformatycznych analiza danych – Big Data po raz pierwszy została liderem. Kryterium, które decydowało o pozycji w rankingu, był względny wskaźnik zarobków (WWZ). Określa on relację średnich zarobków absolwentów danego kierunku do średnich zarobków w ich powiatach zamieszkania.

Google Scholar Metrics

Google opublikowało drugą edycję (2017) polskiego zestawienia Scholar Metrics, które przedstawia czasopisma naukowe uporządkowane według indeksu h5. Wśród nich znalazły się tytuły wydawane przez SGH: „Gospodarka Narodowa” na drugim miejscu, „Organizacja i Kierowanie” na 16., „E-mentor” na 22., „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” na 52., na 90. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, a „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” na 94.

 

Rankingi międzynarodowe

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie corocznie zajmuje wysokie miejsca w światowych rankingach, gdzie oceniane są uczelnie z kilkudziesięciu innych państw.

QS World University Rankings by Subject

Rankingi „QS World University Rankings by Subject” są opracowywane corocznie, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować wiodące uniwersytety, które oferują interesujące kierunki studiów.

2021

Ranking „QS World University Rankings by Subject” jest światowym zestawieniem uczelni, oceniającym poziom poszczególnych dyscyplin nauki. Każda szkoła wyższa uwzględniona w tej edycji rankingu była oceniana na podstawie czterech wskaźników: reputacji wśród naukowców, reputacji wśród światowych pracodawców, liczby cytowań naukowych oraz tzw. produktywności i wpływu każdej publikacji danego naukowca lub uczonego na świat nauki.

Kombinacja wskaźników pozwalała zmierzyć, jak uczelnia jest postrzegana zewnętrznie oraz jaka jest jakość działalności akademickiej, która ma miejsce na tej uczelni. Uniwersytety, które osiągnęły najlepsze wyniki we wszystkich czterech wskaźnikach, trafiały na szczyt rankingu poszczególnych przedmiotów.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była oceniana w kategorii „kierunki społeczne i zarządzanie” (Social Sciences &Management).
 
SGH notowana jest obecnie w rankingach QS:

 • QS World University Rankings by subject Economics & Econometrics – pozycja 301–350
 • QS World University Rankings by subject Business & Management – pozycja 301–350
 • QS Business Rankings Masters in Management – pozycja 101+ QS Business Rankings Masters in Finance – pozycja 101+

W rankingu przeanalizowano blisko 14 000 indywidualnych programów nauczania z 1440 uniwersytetów i 85 krajów całego świata. W zestawieniu ostatecznie wzięto pod uwagę łącznie 51 dyscyplin, pogrupowanych w 5 obszarów tematycznych, tj:

 1. Arts & Humanities
 2. Engineering and Technology
 3. Life Sciences & Medicine
 4. Natural Sciences
 5. Social Sciences & Management

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była oceniana w kategorii „kierunki społeczne i zarządzanie” (Social Sciences &Management). W ramach dyscypliny Accounting & Finance kierunek finanse i rachunkowość uplasował się na pozycji w przedziale 251–300.

SGH była jedyną uczelnią z Polski, która w tej dyscyplinie otrzymała miejsce w rankingu. W ramach dyscypliny Business & Management Studies, kierunek zarządzanie zakwalifikowano w rankingu na pozycji w przedziale 301–350, co dawało najwyższą pozycję spośród innych polskich uniwersytetów sklasyfikowanych w tej dyscyplinie.

W dyscyplinie Economics and Econometrics (2021), kwalifikacja SGH nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku i uczelnia uplasowała się w przedziale pozycji 301–350.

„The Financial Times” Masters In Management

2022

 • 94 miejsce

12 września 2022 r. brytyjski dziennik „The Financial Times” opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Masters In Management”. Nasz magisterski kierunek Zarządzanie znalazł się wśród stu najlepszych na świecie – jako jedyny polski program w tym zestawieniu.

2020

 • 13 miejsce

We wrześniu 2020 r. dziennik „The Financial Times” opublikował doroczny ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Masters In Management”. Wśród 90 najlepszych na świecie programów znalazł się CEMS Master In Management. Studia współorganizowane przez SGH – jedyną polską uczelnię ekonomiczną należącą do stowarzyszenia CEMS – zajęły w tym rankingu 13. miejsce.

CEMS to światowy sojusz tworzony przez 33 szkoły biznesu wraz z ich partnerami korporacyjnymi, który prowadzi wspólny magisterski program CEMS Masters in International Management. Zrzeszenie szkół przyjęło za cel kształcenie liderów, którzy będą sprawnie poruszać się po międzynarodowym, wielojęzykowym i wielokulturowym środowisku biznesowym. Do sojuszu może należeć tylko jedna uczelnia z danego kraju, dlatego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedynym w Polsce członkiem akademickim CEMS.

2019

 • 8 miejsce

 • 58 miejsce

28 października dziennik „The Financial Times” opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Masters In Management”. Dwa programy studiów oferowane przez SGH po raz kolejny znalazły się wśród stu najlepszych na świecie. CEMS Master In Management współorganizowany przez SGH – jedyną polską uczelnię ekonomiczną należącą do stowarzyszenia CEMS – awansował na 8. miejsce. Drugi kierunek z zarządzania prowadzony przez SGH znalazł się na 58. miejscu rankingu.

Rankingi kierunków dziennika „The Financial Times” oceniają przede wszystkim powodzenie absolwentów na rynku pracy. Obecność w setce najlepszych – i to podwójna – potwierdza wysoką jakość kształcenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i renomę, jaką cieszą się jej absolwenci na rynku pracy.

2018

 • 9 miejsce

W 2018 r. dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce. CEMS Master In Management współorganizowany przez jedyną polską uczelnię ekonomiczną obecną w sojuszu CEMS utrzymał 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował po raz drugi z rzędu – tym razem z 68. miejsca na 59. Obecność w setce najlepszych potwierdza wysoką jakość kształcenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i renomę, jaką cieszą się jej absolwenci na rynku pracy.

2017

 • 9 miejsce

W 2017 r. dwa programy magisterskie oferowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie znalazły się w światowej czołówce. CEMS Master In Management współorganizowany przez jedyną polską uczelnię ekonomiczną obecną w sojuszu CEMS zajął 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował z 73. na 68. miejsce.

Wyniki rankingu to kolejny sygnał, że absolwenci zarządzania w SGH świetnie radzą sobie na rynku pracy. Średnie zarobki ankietowanych absolwentów zarządzania wyniosły 48090 USD według parytetu siły nabywczej (wzrost z 45374 USD w 2016 r.). 93% ankietowanych znalazło pracę w ciągu trzech miesięcy od zakończenia studiów. Zarządzanie w SGH jest jedynym bezpłatnym kierunkiem w zestawieniu dziennika.

W rankingu znalazła się tylko jedna uczelnia z Polski. Uniwersytet Korwina w Budapeszcie jest 70., a Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze 82. Na czele znajduje się szwajcarski uniwersytet z St. Gallen, drugie miejsce zajmuje HEC z Paryża, na trzecim miejscu – hiszpańska IE Business School (skok z 7.)

Na pozycję w rankingu „Financial Times” Global Masters In Management składają się wyniki z trzech obszarów badania. Pierwszym są ankiety przeprowadzane wśród absolwentów badanego kierunku, w których odpowiadają oni na pytania dotyczące ich kariery zawodowej, wysokości zarobków czy osiągnięć założonych zawodowych celów. Drugim obszarem są pytania o różnorodność szkoły pod względem m.in. odsetka kobiet wśród kadry naukowej, cudzoziemców wśród studentów, wykładowców itd. W trzecim obszarze wzięto pod uwagę tzw. internacjonalizację, czyli m.in. udział w programach międzynarodowych, czyli mobilność pracowników, studentów a także naukę języków obcych.

2016

W grudniu „Financial Times” opublikował ranking najlepszych 90 uczelni biznesowych w Europie. Ranking jest podsumowaniem czterech rankingów, które organizuje dziennik. W 2016 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  zajęła 83. miejsce – ex aequo z Bradford University School of Management i EM Strasbourg Business School.

W mijającym roku SGH wzięła udział tylko w jednym rankingu FT – wrześniowym Master in Management, w którym kierunek zarządzanie uplasował się na 73. pozycji na świecie i 65. w Europie.

Na podium grudniowego rankingu szkół biznesowych znalazły się London Business School, HEC Paris i Insead. Druga obecna w rankingu uczelnia z Polski – Akademia Leona Koźmińskiego – zajęła 45. miejsce.

Eduniversal

2016

Programy MBA oferowane przez Szkolę Główną Handlową w Warszawie okazały się najlepsze w regionie w kategorii Executive MBA według najnowszego rankingu Eduniversal 2015/2016. Polska geograficznie klasyfikowana jest przez autorów rankingu wśród krajów Europy Wschodniej. Jego twórcy analizują opinie ponad pięciu tysięcy specjalistów od międzynarodowej rekrutacji, 800 tysięcy studentów i ponad 10 tysięcy przedstawicieli uczelni akademickich.

Nasze programy CEMBA (Canadian Executive Master of Business Administration) oraz MBA-SGH zostały do oceny zgłoszone łącznie. Wyprzedziły m.in. programy MBA oferowane przez Graduate School of Management na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie oraz programy MBA oferowane przez polskie uczelnie (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

Po raz kolejny w kategorii Accounting and Auditing został wyróżniony kierunek magisterski w języku angielskim Finance & Accounting, prowadzony przez SGH wspólnie z EY, akredytowany przez ACCA – zajął drugie miejsce w regionie. W kategorii Business and Commercial Law na pierwszym miejscu znalazł się kierunek ekonomiczna analiza prawa, a w kategorii kierunków Economics, kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze – na drugim miejscu. Kierunek zarządzanie zajmuje drugą pozycję w kategorii kierunków General Management, a kierunek Quantitative Methods in Economics and IT Systems wśród kierunków kategorii Information Systems Management.

Na pierwszym miejscu w kategorii Corporate Finance uplasował się program podwójnego dyplomu prowadzony przez SGH we współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Mainz (School of Management and Economics).

Wyniki rankingu Best Masters ogłaszane są każdego roku pod koniec grudnia. Ranking przygotowuje francuska agencja ratingowa specjalizująca się w edukacji wyższej. Ocenie poddała cztery tysiące najlepszych programów magisterskich i MBA z całego świata w 30 obszarach studiów.

W roku 2015 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny znalazła się także w gronie najlepszych szkół biznesu wyróżnionych PIĘCIOMA PALMAMI! Tę najwyższą pozycję przyznaje organizacja Eduniversal około 100 uczelniom na świecie.

Biuro Rektora
Zespół Promocji
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
budynek G: pok. 147
e-mail: promocja@​sgh.waw.pl​