Zasoby IT

Praca zdalna
Praca zespołowa w MS Teams
Bezpieczne połączenie z siecią SGH przez VPN
Przestrzeń do współpracy w Sharepoint
Serwerownia

Usługi chmurowe

Poczta

Dostęp do poczty SGH

Pakiet Office 365

Możliwość skorzystania z programów na komputerze i urządzeniach mobilnych

OneDrive

Przechowywanie plików i danych

Pozostałe aplikacje w chmurze

Programy do tworzenia formularzy, mini stron internetowych

Helpdesk

Godziny pracy biura Helpdesk:

  • biuro czynne w godzinach 7:30 - 19:30

Lokalizacja: pokój 1 budynek Biblioteki SGH (ul. Rakowiecka 22B)

telefon: 22 564 6464

email: helpdesk@sgh.waw.pl (ze skrzynki uczelnianej w domenie sgh.waw.pl)

email: zwri@sgh.waw.pl (ze skrzynki spoza domeny sgh.waw.pl)

Drukowanie i skanowanie (Centralny wydruk)
Usługi telefonii stacjonarnej
Usługi telefonii komórkowej
Lista aplikacji SGH

dostęp po zalogowaniu

Pliki do pobrania

Informator IT dla studentów

Informator IT dla pracowników

Dodatkowe informacje
Legitymacja studencka
Karta pracownicza
Instrukcje przydatne w pracy

Dostęp po zalogowaniu

REMOTE WORK
TEAMWORK IN MS TEAMS
Secure connection with SGH network through VPN
Virtual coworking space in Sharepoint
Serwerownia

CLOUD APPLICATIONS

SGH MAIL

Access to SGH mail

MICROSOFT OFFICE 365

Use programs on computer and mobile devices

ONEDRIVE

Storage of files and data

OTHER CLOUD APPLICATIONS

Programs to create forms and mini websites

HELPDESK

Helpdesk office opening hours:

  • in the days 29.04 and 30.04 office is open from 7.30 to 16.00,
  • in the days from 1 to 3 of May office is closed,
  • in the other days office is open from 7.30 to 19.30

Location: Room 1 SGH Library building (Rakowiecka Street 22)

telephone: +48 22 564 6464

email: helpdesk@sgh.waw.pl (from the university mailbox in the sgh.waw.pl domain)

email: zwri@sgh.waw.pl (outside the sgh.waw.pl domain)

PRINTING AND SCANNING – CENTRAL PRINTING SYSTEM
STUDENT CARD
USEFUL INSTRUCTIONS FOR USE AT WORK
Software for educators

Download IT guide

IT guide for SGH students