Zasoby IT

Praca zdalna SGH ikona zielona
Praca zdalna
Praca zespołowa w MS Teams
Bezpieczne połączenie z siecią SGH przez VPN
Przestrzeń do współpracy w Sharepoint
Serwerownia

Usługi chmurowe

Poczta

Dostęp do poczty SGH

Pakiet Office 365

Możliwość skorzystania z programów na komputerze i urządzeniach mobilnych

OneDrive

Przechowywanie plików i danych

Pozostałe aplikacje w chmurze

Programy do tworzenia formularzy, mini stron internetowych

Helpdesk

Godziny otwarcia biura Helpdesk:

poniedziałek - niedziela 7.30 - 19.30

pokój 1 budynek Biblioteki SGH (ul. Rakowiecka 22B)

 

telefon: 22 564 6464

email: helpdesk@sgh.waw.pl (ze skrzynki uczelnianej w domenie sgh.waw.pl)

email: zwri@sgh.waw.pl (ze skrzynki spoza domeny sgh.waw.pl)

Drukowanie i skanowanie (Centralny wydruk)
Usługi telefonii stacjonarnej
Usługi telefonii komórkowej
Lista aplikacji SGH

dostęp po zalogowaniu

Pliki do pobrania

Informator IT dla studentów

Informator IT dla pracowników

Puzzle pasujące do siebie ikona zielona
Dodatkowe informacje
Legitymacja studencka
Karta pracownicza
Instrukcje przydatne w pracy

Dostęp po zalogowaniu

Praca zdalna SGH ikona zielona
REMOTE WORK
TEAMWORK IN MS TEAMS
Secure connection with SGH network through VPN
Virtual coworking space in Sharepoint
Serwerownia

CLOUD APPLICATIONS

SGH MAIL

Access to SGH mail

MICROSOFT OFFICE 365

Use programs on computer and mobile devices

ONEDRIVE

Storage of files and data

OTHER CLOUD APPLICATIONS

Programs to create forms and mini websites

HELPDESK

Opening hours:

Monday - Sunday 7.30 a.m. - 7.30 p.m.

Room 1 SGH Library building (Rakowiecka Street 22)

 

telephone: +48 22 564 6464

email: helpdesk@sgh.waw.pl (from the university mailbox in the sgh.waw.pl domain)

email: zwri@sgh.waw.pl (outside the sgh.waw.pl domain)

PRINTING AND SCANNING – CENTRAL PRINTING SYSTEM
STUDENT CARD
USEFUL INSTRUCTIONS FOR USE AT WORK
Software for educators

Download IT guide

IT guide for SGH students