Uczelnie partnerskie – Afryka

Wykaz uczelni partnerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Afryce:

Poniżej znajdą Państwo wykaz zagranicznych uczelni w Ameryce Północnej, z którymi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie współpracuje w ramach różnych międzynarodowych programów i sieci m.in.

 • Erasmus+ KA171 [kraje trzecie niestowarzyszone z UE],
 • programu podwójnego dyplomu,
 • CEMS MIM i in.

Jednostki SGH oraz ich pracownicy zainteresowani nawiązaniem współpracy międzynarodowej z nowymi uczelniami partnerskimi proszone są o wypełnienie „Wniosku o nawiązanie współpracy” i przesłanie go zgodnie z instrukcją do Centrum Współpracy Międzynarodowej:

Egipt

 

 1. American University in Cairo
  – program CEMS MIM
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 2. Cairo University
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Kenia
 1. Strathmore University
  – porozumienie o współpracy akademickiej
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów (tylko przyjazdy) i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Maroko
 1. International Institute for Higher Education
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów (tylko przyjazdy) i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Mauritius
 1. University of Mauritius
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów (tylko przyjazdy) i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

RPA
 1. University of Cape Town
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów
 2. University of Witwatersrand
  – współpraca w ramach sieci PIM
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Rwanda
 1. National University of Rwanda
  – umowa bilateralna obejmująca współpracę akademicką
Senegal
 1. Groupe ISM Dakar
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów (tylko przyjazdy) i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów