Uroczystość ukończenia studiów

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci!

Zapraszamy serdecznie do wspólnego świętowania uzyskania przez Państwa d​yplomu licencjata lub magistra!

Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące każdego z wydarzeń. 

Uroczystość ukończenia studiów licencjackich - 29/10/2022

Uroczystość z udziałem absolwentów studiów licencjackich, władz SGH i gości odbyła się 29 października 2022 r. (sobota) w Auli Głównej SGH. 

Listy gratulacyjne z rąk Rektora SGH odebrało 155 absolwentów, którzy obronili swe prace w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Spośród tej grupy 15 osób otrzymało dyplomy z wyróżnieniem.

Jak co roku absolwenci wystąpili w specjalnie dla nich uszytych togach i biretach. Podczas uroczystości towarzyszyli im bliscy i przyjaciele, licznie zgromadzeni w Auli Głównej. Tradycyjnie już uroczystość uświetnił swym żywiołowym występem Chór SGH. 

Po części oficjalnej był czas na wspólne zdjęcia w togach oraz toast. 

*Link do zdjęć indywidualnych zostanie wysłany mailem do wszystkich uczestników.

Uroczystość ukończenia studiów magisterskich - 17/12/2022

UWAGA: zaproszenia, które Państwo otrzymaliście, zawierały spersonalizowany link do formularza rejestracyjnego, który nie mógł posłużyć innym osobom. Jeżeli zatem udostępnialiście Państwo swoje zaproszenia koleżankom lub kolegom, nie spowodowało to zarejestrowania ich jako uczestników uroczystości, a co za tym idzie - nie zostaną oni ujęci na liście.

Uroczystość z udziałem absolwentów studiów magisterskich, władz SGH i gości odbędzie się 17 grudnia 2022 r. (sobota) w Auli Głównej SGH w godz. 12.00-14.50 (podane godziny obejmują uroczystość, czas na toast oraz na pamiątkowe zdjęcia).

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tegoroczną uroczystością, a co za tym idzie - przekroczenie maksymalnej liczby uczestników w jednym wydarzeniu, została podjęta decyzja o organizacji drugiego wydarzenia w tym samym dniu o godzinie 16.00.

Wszyscy absolwenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny, będą mogli wziąć udział w uroczystości, a podziału dokonaliśmy według kolejności zgłoszeń.

O szczegółach poinformowaliśmy Państwa w mailu wysłanym 30 listopada do wszystkich osób zapisanych na uroczystość.

–-

Informacje organizacyjne

 • Zaproszenia do udziału w uroczystości 2022 zostały wysłane do osób, które uzyskały dyplom po 30.09.2021 oraz do tych, które przed uruchomieniem zapisów miały już wyznaczoną datę obrony. Do pozostałych zaproszenie wysyłane jest do czterech dni po pozytywnie zdanym egzaminie magisterskim.
 • Dyplomy ukończenia studiów należy odbierać w Dziekanacie. Podczas uroczystości ukończenia studiów wręczane są wyłącznie okolicznościowe listy gratulacyjne.
 • Każdy uczestnik będzie zobowiązany wystąpić w todze (wypożyczonej przez Uczelnię) oraz w birecie (do zakupienia już teraz oraz w dniu uroczystości w Księgarni SGH, w cenie 35 zł).
 • Po części oficjalnej planujemy wspólny toast i zdjęcia.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc każdego uczestnika zapraszamy z jedną osobą towarzyszącą (otrzymanie informacji o możliwości zaproszenia dwóch osób będzie możliwe w ostatnim tygodniu poprzedzającym wydarzenie).

 

Graduacja 2022 licencjaci przed budynkiem SGH
  Uroczystość ukończenia studiów 2021

  Zainteresowanie uroczystością w 2021 r. było tak duże, że postanowiono zorganizować dwa wydarzenia: 20 listopada odbyła się uroczystość ukończenia studiów licencjackich, 4 grudnia zaś - studiów magisterskich.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

  Uroczystość ukończenia studiów 2020

  Ze względu na wyjątkowe okoliczności zewnętrzne wydarzenie w 2020 r. przybrało inną formę niż w latach poprzednich. Dlatego 14 listopada spotkaliśmy się online podczas transmisji na żywo. Cieszymy się, że nasi absolwenci zechcieli wziąć w niej udział i jesteśmy pewni, że było to dla nich przyjemne i wzruszające wydarzenie.


  Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu