Międzynarodowe programy dydaktyczne

Student podczas wykładu na auli

CEMS

Globalny angielskojęzyczny program, który oferują wyłącznie najlepsze uniwersytety z poszczególnych krajów

Dlaczego warto studiować na CEMS w SGH
CEMS MIM na SGH (Master's in Management Programme)
CEMS Club Warsaw i CEMS Club Alumni
Rekrutacja na CEMS MIM
Ikona biret i kula ziemska zielona
Programy podwójnego dyplomu

Strony w języku angielskim

European University Viadrina (licencjacki)
Kyungpook National University (licencjacki)
Peking University (licencjacki)
Pforzheim University (licencjacki)
EDHEC Business School (magisterski)
European University Viadrina (magisterski)
Johannes Gutenberg Universität Mainz (magisterski)
Prague University of Economics and Business (magisterski)
Technische Universität Berlin (magisterski)
Toulouse Business School (magisterski)
Universität Duisburg - Essen (magisterski)
Université Laval (magisterski)
University of Florence (magisterski)
University of Porto (magisterski)
ZHAW School of Management and Law (magisterski)
Studenci praca nad projektem

CEMS

Worldwide English-language program available only at one of the best universities in each country

Why Study CEMS MIM at SGH
CEMS MIM at SGH (Master's in International Management Programme)
CEMS Club Warsaw and CEMS Alumni
CEMS Admission
Ikona biret i kula ziemska zielona
Double Diploma Programmes

Students can obtain two academic diplomas in a single course of study

European University Viadrina (bachelor)
Kyungpook National University (bachelor)
Peking University (bachelor)
Pforzheim University (bachelor)
EDHEC Business School (master)
European University Viadrina (master)
Johannes Gutenberg Universität Mainz (master)
Prague University of Economics and Business, Prague (master)
Technische Universität Berlin (master)
Toulouse Business School (master)
Universität Duisburg - Essen (master)
Université Laval (master)
University of Florence (master)
University of Porto (master)
ZHAW School of Management and Law (master)