Student

Lektoraty

Centrum Nauki Języków Obcych: harmonogramy zajęć, egzaminy i certyfikaty, dyżury pracowników

Sport

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu: zajęcia WF, AZSy

Serwis kariera

Doradztwo kariery, oferty staży i praktyk

Koła i organizacje studenckie

Około 60 kół i organizacji studenckich realizujących wiele ciekawych projektów

Trójka studentów na schodach

Programy międzynarodowe

Programy dydaktyczne

Wyjazdy trwające minimum 1 rok lub pozwalające na uzyskanie dodatkowego dyplomu lub certyfikatu

Programy wymiany

Wyjazdy trwające 1-2 semestry

Programy krótkie

Wyjazdy trwające kilka tygodni

Praktyki Erasmus+

Wyjazdy trwające 2-12 miesięcy

Konkursy dla studentów

Możliwość zdobycia uznania i nagród finansowych

Przedsiębiorczość w SGH

Pomoc w uruchomieniu własnego biznesu

Studiuj praktycznie

Oferta przedmiotów prowadzonych przy współpracy z biznesem

Samorząd studentów
Młody naukowiec
Tutoring akademicki
Ambasadorzy firm

Możliwość nawiązania współpracy z firmami

Działalność organizacji studenckich
Stypendia w SGH

Stypendia rektorskie, stypendia socjalne oraz wnioski o zapomogi w sytuacjach losowych

Elektroniczna legitymacja studencka
Transekonomik
Formy prowadzenia zajęć w SGH
Jak studiować?
Wolontariat studencki
Pieczęć elektroniczna SGH
Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów
Budżet studencko-doktorancki
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Wizyta u lekarza
Opieka medyczna

Punkt medyczny

Punkt Medyczny oferuje na miejscu doraźną, bezpłatną pomoc studentom, doktorantom i pracownikom.

 

Punkt czynny jest  7 dni w tygodniu.

Dodatkowe informacje
Biblioteka

Godziny otwarcia, bazy biblioteczne

Zasoby IT

Wi-Fi, VPN, Dział Obsługi Studentów,  ksero, Centralny wydruk, Office 365, więcej...

Wyszukiwarka biogramów kadry naukowej SGH

Dowiedz się więcej o wykładowcach SGH

ePUAP w SGH

ePUAP oferuje profil zaufany, który umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym

Wsparcie dla osób z szczególnymi potrzebami

Dostosowanie budynków, sprzęt i oprogramowanie ułatwiające edukację

The Center of Foreign Languages
Physical education and sport
Career Service
Student Organizations
Trójka studentów na schodach

International Programs

Double and joint degree programs
Exchange programs
Short mobilities
Erasmus+ internships
Zagraniczni studenci na wykładzie
Incoming students

While planning to come to Warsaw as an exchange student, you can rely on us, International Centre, to assist you with all the matters connected with your exchange. We will do our best to make you feel at home!

Projects for students
Startups Hub
Students' union
Student organizations activity
Young researcher
Academic Tutoring – SGH Shapes Leaders
Scholarships and financial aid
Student Residence Halls
Electronic Student Card (ID card)
SGH electronic seal
Forms of classes at SGH
Participatory Budget for Students and PhD Students
Wizyta u lekarza
Medical Care

Medical facility

The medical facility offers free emergency aid to students, PhD students and academics.

Additional information
SGH library
IT services
Search for SGH faculty biograms
Opportunities for people with disabilities