Nawa

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

NAWA tworzy autorskie programy, które wspierają międzynarodową karierę naukowców. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej agencji:

  • Programy dla Naukowców
  • Programy dla Instytucji
  • Programy dla Studentów
  • Programy Języka Polskiego

Jak uzyskać finansowanie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania prosimy o kontakt z Działem Obsługi Projektów możliwie jak najwcześniej. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Dział Obsługi Projektów wspiera osoby zainteresowane już na etapie wyboru i dopasowania odpowiedniej formy finansowania, a następnie przy wszelkich formalnościach związanych ze złożeniem wniosku.

Wnioski powinny zostać złożone w Dziale Obsługi Projektów najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zakończenia naboru. Od momentu uzyskania finansowania Dział Obsługi Projektów wspiera realizację projektu.

Aktualnie realizowane projekty
  1. Projekt pt. „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”  nr PPI/PRO/2019/1/00029 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Okres realizacji projektu od 1.10.2019 r.  do 30.09.2021 r.
  2. Projekt pt. „New Economy Lab – Utrwalenie i rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej z zagranicznymi partnerami SGH” nr PPI/APM/2018/1/00037  w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (APM).
    Okres realizacji projektu od 1.12.2018 do 31.12.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów zapraszamy do kontaktu.

Małgorzata Koślacz
e-mail: malgorzata.koslacz@sgh.waw.pl    
tel: 22 564 7815

Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, budynek G (główny),
pokój nr 11
02-554 Warszawa
e-mail: projekty@sgh.waw.pl