Matlab

To pakiet oprogramowania przeznaczony do obliczeń naukowo-technicznych. Ma szeroki obszar zastosowań np. w matematyce finansowej. To także środowisko programistyczne, które umożliwia rozwijanie algorytmów, wizualizację i analizę danych.

Z oprogramowania może korzystać każdy student, doktorant i wykładowca. Aby uzyskać dostęp, należy założyć konto na stronie firmy MathWorks wykorzystując adres email zarejestrowany w domenie uczelni.

Każdy użytkownik może zainstalować oprogramowanie na 4 komputerach, przy czym tylko na 2 może uruchomić równocześnie. Licencja ważna jest przez okres 12 pełnych miesięcy od dnia jej wygenerowania do 30.09.2023.

Licencja Campus Wide Suite umożliwi:

  • wszystkim pracownikom oraz wszystkim studentom instalację oprogramowania MATLAB na prywatnym  i/lub służbowym komputerze
  • dostęp do bezpłatnych szkoleń online w ramach MATLAB Academic Online Training Suite
  • korzystanie z MATLAB Grader’a zintegrowanego z platformą e-learningową do tworzenia interaktywnych zadań dla studentów oraz automatycznej oceny prac zaliczeniowych
  • pracownikom - korzystanie z oprogramowania w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie, do realizacji niekomercyjnych badań naukowych, artykułów i publikacji naukowych,
  • studentom - realizację zadań i projektów poza uczelnią w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

Licencje indywidualne

Do korzystania z tych licencji uprawnieni są zarówno pracownicy, jak i studenci. Każda nowa osoba tworząca konto użytkownika na stronie MathWorks z adresem email w domenie uczelni ma dostęp do licencji indywidualnej Matlab + Simulink + toolboxy.

Każdy użytkownik ma także dostęp do osobnej licencji indywidualnej na następujące produkty:  

Licencje na powyższe produkty nie są automatycznie dodawane do konta użytkownika. Procedura dodawania tych licencji jest identyczna jak w przypadku licencji indywidualnej MATLABa (opisana powyżej). Instalacje w/w produktów opisane są szczegółowo pod linkami.

MATLAB Online Training Suite (MAOTS)

Każdy użytkownik licencji, po zalogowaniu ma dostęp do ponad 80 godzin kursów typu self-paced, które może realizować samodzielnie w swoim tempie. Obejmują one zarówno podstawy MATLABa, jak i bardziej zaawansowane zagadnienia.

Pełna lista szkoleń z podziałem na kategorie:

  • Getting Started
  • Core MATLAB
  • Data Science
  • Computational Mathematics

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: zwri@sgh.waw.pl