Bazy z dostępem online

Science Direct

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Scopus

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Bibliometryczna

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych SGH

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

Bibliografia Zawartości Czasopism

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

CEJSH Central European Journals of Social Sciences and Humanities

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzno-abstraktowa

CEON Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Portal ekonomiczny

DART-Europe e-Theses Portal

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa dysertacji

Directory of Open Access Journals

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

EBSCO

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Eikon + Datastream

Sposób dostępu:
Dostęp do bazy w Oddziale Informacji Naukowej
Rodzaj bazy:
Informator o przedsiębiorstwach

Emerald

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Emerald eCase Collection​

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

EMIS Professional - Region (Europa Środkowa i Wschodnia)

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu tylko z sieci SGH
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

EU Bookshop

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Eurostat​

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
​statistics

EUR-Lex

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

HighWire Press

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

IEA Electricity Information Statistics

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

ISI Highly Cited

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliometryczna

Journal Citation Reports

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Bibliometryczna

JSTOR

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

National Bureau of Economic Research Working Papers

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa