SGH w UE

Eksperci sieci Team Europe w SGH

Sieć Team Europe powołana została przez Komisję Europejską i działa obecnie w kilkunastu krajach członkowskich UE. 

Polski zespół Team Europe Polska skupia kilkudziesięciu ekspertów – naukowców, pracowników think-tanków, instytutów badawczych, przedstawicieli mediów oraz organizacji pozarządowych, reprezentantów sektora publicznego, jak i prywatnego.

Sieć ekspercka została zbudowana, by docierać poprzez kompetentnych specjalistów do obywateli, dostarczając im merytorycznej wiedzy.

Eksperci Team Europe aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych,  komentują bieżące wydarzenia w  mediach,  prowadzą spotkania z młodzieżą. 

SGH jest reprezentowana w sieci przez 6 naukowców-badaczy, z różnych kolegiów:

  • dr hab., prof. SGH, Adam Ambroziak , KGŚ,
  • prof. Stanisław Kasiewicz  (em.),
  • prof. Lech Kurkliński  KNoP,
  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, KES,
  • prof. Artur Nowak-Far, KES,
  • dr Marta Pachocka , KES.

Team Europe Polska jest koordynowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Cykl webinariów „SGH w UE, UE w SGH”

„SGH w UE, UE w SGH” to cykl webinariów pod honorowym patronatem JM Profesora Piotra Wachowiaka.

Co jest celem webinariów? 

Celem cyklu webinariów jest przybliżenie naszej akademickiej społeczności aktualnej problematyki europejskiej, w interdyscyplinarnej perspektywie, zapoznanie z najnowszymi wynikami badań naukowych oraz inicjatywami naukowo-badawczymi.

SGH, jako wiodąca uczelnia ekonomiczna, kształci przyszłych liderów gospodarki, uczestniczy w debatach naukowych, promuje wyniki badań oraz coraz aktywniej uczestniczy w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Taki wizerunek naszej uczelni chcemy wzmacniać i promować. 

Kogo będziemy zapraszać? 

W ramach cyklu webinariów gościć będziemy naszych absolwentów i kadrę akademicką, którzy pracują w unijnych instytucjach. Rozbudowana i rozległa sieć naszych absolwentów to nasz wielki kapitał społeczny, budujący rozpoznawalność i wizerunek naszej uczelni. 

O osiągnięcia, wyzwania, aktualne tematy debat toczących się na europejskim forum będziemy pytać ekspertów, którzy znają UE od wewnątrz, będą oni mogli zatem najpełniej nam tę perspektywę przybliżyć, posługując się rzetelnymi informacjami, faktami i danymi.

Kto prowadzi rozmowy?

Spotkania organizuje i prowadzi pomysłodawczyni cyklu, dr hab., prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych, Pełnomocnik Rektora ds. UE, ekspertka sieci TEAM Europe. 

Kwestie organizacyjne i techniczne

Webinaria: „SGH w UE, UE w SGH” odbywać się będą raz w miesiącu, formuła rozmów w czasie rzeczywistym, on line, prowadzonych przez Małgorzatę Molędę-Zdziech jako moderatorkę, z udziałem gościa-eksperta i (ewentualnie) dodatkowego komentatora.

Formuła wydarzenia to: 45-60 minutowa rozmowa. Link do webinarium kanale MS Teams zostanie każdorazowo opublikowany przed spotkaniem. 

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu i zadawaniu pytań – bezpośrednio bądź na czacie. Webinaria nie będą rejestrowane. Formuła webinaru umożliwi aktywne i bezpieczne uczestnictwo, mimo pandemicznej rzeczywistości.


VII webinarium – Rok 2022 – Europejski Rok Młodzieży – wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a baliście się zapytać


VI webinarium – Aktualne wyzwania polityk Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę

VI webinarium odbyło się 28 października 2022 r. Gościem spotkania była dr Marzenna Guz-Vetter, p.o. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W webinarium uczestniczyć będzie rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.


V webinarium – Eksperci sieci TEAM EUROPE w Polsce w SGH: działania i oferta dla studentek i studentów w roku akademickim 2022/2023

V webinarium odbyło się 9 czerwca 2022 r. Na ostatnim, przed wakacjami spotkaniu, zaprezentowana została sieć TEAM EUROPE, jej główne zadania i metody ich realizacji.


IV webinarium – „Francja po wyborach prezydenckich – jaka będzie jej rola we współczesnym świecie?”

IV webinarium odbyło się 29 kwietnia o godz. 12.30. Gościem spotkania był Ambasador Tomasz Orłowski, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


III webinarium – „Między europejskim marzeniem a unijną codziennością”, gościem profesor Danuta Huebner

III webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH” – Między europejskim marzeniem a unijną codziennością odbyło się 28 marca 2022 r. o godz. 11:00. Gościem spotkania była profesor Danuta Huebner, posłanka do Parlamentu Europejskiego.


II webinarium – gośćmi ambasador Jan Truszczyński oraz profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

II webinarium odbyło się 26 stycznia 2022 roku. Gośćmi spotkania byli ambasador Jan Truszczyński i profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska.


Inauguracja cyklu „SGH w UE, UE w SGH” – gościem prof. Bogusław Liberadzki

Cykl webinariów zainaugurowany został we wtorek, 14 grudnia, o godz. 10.00. W inauguracyjnym webinarium uczestniczył JM Profesor Piotr Wachowiak.

Pierwszym gościem był prof. Bogusław Liberadzki, deputowany do Parlamentu Europejskiego (wybrany już po raz czwarty), który  łączy zaangażowanie polityczne z pracą naukową w Kolegium Zarządzania i Finansów, w Katedrze Biznesu Transportu. Prof. Liberadzki specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych.

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022 (The European Research and Innovation Days 2022), organizowane przez Komisję Europejską, w dniach 28-29 września 2022 r.

Celem wydarzenia, adresowanego do naukowców, menadżerów nauki, przedstawicieli organizacji badawczych czy pozarządowych, była dyskusja na temat programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa, a także najważniejszych kwestii związanych z Europejską Agendą Innowacji, Europejskim Rokiem Młodych, problematyką misji badawczych.

Konferencja Pełnoletni w Unii Europejskiej

Pełnoletni w Unii Europejskiej. Próba bilansu 18 lat członkostwa Polski w UE – spojrzenie z różnych perspektyw

12 maja 2022 r. odbyła się konferencja, podczas której podjęliśmy próbę bilansu 18 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zapis konferencji na kanale Youtube

Polecamy lekturę wiosennego numeru „Gazety SGH”, w części poświęconej pełnoletności Polski w UE.

W swoim tekście „18 lat minęło”, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech pisze o tym, jak SGH odnalazła się w europejskim milieu i o tym, co dalej.

Znajdziecie w nim Państwo również m.in. próbę bilansu 18 - lecia członkostwa Polski w UE. Opowiadają o tym p. Ambasador Jan Truszczyński, negocjator naszej akcesji oraz p. prof. Danuta Hübner, której podpis, (obok premiera Włodzimierza Cimoszewicza, wtedy ministra spraw zagranicznych i premiera Leszka Millera), znajduje się na traktacie akcesyjnym.

Polecamy również wywiad z p. Ambasadorem Tomaszem Orłowskim, czyli o wyborach prezydenckich we Francji.

Inne inicjatywy

Eurosceptycyzm w państwach Grupy Wyszehradzkiej

17 listopada 2022 r. odbędzie się debata w ramach cyklu „Bo euroscpetycyzm ma wiele twarzy”. Organizatorem wydarzenia jest Niemiecki Instytut Historyczny we współpracy z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu weźmie udział dr hab. Małgorzata Molęda Zdziech, prof. SGH.

Ścieżka europejska podczas Dnia Kariery SGH

25 października 2022 r. w ramach Dnia Kariery odbył się cykl spotkań związanych z możliwością staży i pracy w strukturach unijnych, które odbywały się pod hasłem: Kariera w Unii Europejskiej. Podczas wydarzenia była możliwość porozmawiania z dr hab. Małgorzatą Molędą Zdziech, prof. SGH – pełnomocniczką rektora ds. współpracy z UE.

Rektor i grupa wykładowców SGH z wizytą w Brukseli

W dniach 11 -13 lipca 2022 roku rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, wraz z grupą wykładowców z naszej uczelni składał wizytę w Parlamencie Europejskim. Celem wizyty było przybliżenie działalności legislacyjnej PE i zrozumienie wpływu europarlamentu na przyjmowane w UE regulacje dotyczące jednolitego rynku.


dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH – pełnomocnik ds. współpracy z Unią Europejską
e-mail: mmoled@sgh.waw.pl