SGH w UE

Eksperci sieci Team Europe w SGH

Sieć Team Europe powołana została przez Komisję Europejską i działa obecnie w kilkunastu krajach członkowskich UE. 

Polski zespół Team Europe Polska skupia kilkudziesięciu ekspertów – naukowców, pracowników think-tanków, instytutów badawczych, przedstawicieli mediów oraz organizacji pozarządowych, reprezentantów sektora publicznego, jak i prywatnego.

Sieć ekspercka została zbudowana, by docierać poprzez kompetentnych specjalistów do obywateli, dostarczając im merytorycznej wiedzy.

Eksperci Team Europe aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych,  komentują bieżące wydarzenia w  mediach,  prowadzą spotkania z młodzieżą. 

Od października 2023 roku SGH w sieci europejskiej Team Europe Direct reprezentują dwie naukowczynie z Katedry Studiów Politycznych KES SGH: dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, i dr Marta Pachocka. Ewaluacja dotychczasowej działalności i ponowna rekrutacja odbywała się równocześnie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Team Europe Polska jest koordynowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Cykl webinariów „SGH w UE, UE w SGH”

„SGH w UE, UE w SGH” to cykl webinariów pod honorowym patronatem JM Profesora Piotra Wachowiaka.

Co jest celem webinariów? 

Celem cyklu webinariów jest przybliżenie naszej akademickiej społeczności aktualnej problematyki europejskiej, w interdyscyplinarnej perspektywie, zapoznanie z najnowszymi wynikami badań naukowych oraz inicjatywami naukowo-badawczymi.

SGH, jako wiodąca uczelnia ekonomiczna, kształci przyszłych liderów gospodarki, uczestniczy w debatach naukowych, promuje wyniki badań oraz coraz aktywniej uczestniczy w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Taki wizerunek naszej uczelni chcemy wzmacniać i promować. 

Kogo będziemy zapraszać? 

W ramach cyklu webinariów gościć będziemy naszych absolwentów i kadrę akademicką, którzy pracują w unijnych instytucjach. Rozbudowana i rozległa sieć naszych absolwentów to nasz wielki kapitał społeczny, budujący rozpoznawalność i wizerunek naszej uczelni. 

O osiągnięcia, wyzwania, aktualne tematy debat toczących się na europejskim forum będziemy pytać ekspertów, którzy znają UE od wewnątrz, będą oni mogli zatem najpełniej nam tę perspektywę przybliżyć, posługując się rzetelnymi informacjami, faktami i danymi.

Kto prowadzi rozmowy?

Spotkania organizuje i prowadzi pomysłodawczyni cyklu, dr hab., prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych, Pełnomocnik Rektora ds. UE, ekspertka sieci TEAM Europe. 

Kwestie organizacyjne i techniczne

Webinaria: „SGH w UE, UE w SGH” odbywać się będą raz w miesiącu, formuła rozmów w czasie rzeczywistym, on line, prowadzonych przez Małgorzatę Molędę-Zdziech jako moderatorkę, z udziałem gościa-eksperta i (ewentualnie) dodatkowego komentatora.

Formuła wydarzenia to: 45-60 minutowa rozmowa. Link do webinarium kanale MS Teams zostanie każdorazowo opublikowany przed spotkaniem. 

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu i zadawaniu pytań – bezpośrednio bądź na czacie. Webinaria nie będą rejestrowane. Formuła webinaru umożliwi aktywne i bezpieczne uczestnictwo, mimo pandemicznej rzeczywistości.


XIII webinarium – Europejskie instytucje jako miejsce rozwoju zawodowego – „European bubble” widziany od środka

XIII webinarium odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. Gościniami spotkania będą absolwentki SGH: Joanna Siembida, prezeska Polish European Professionals Network i Weronika Tołściuk, b. prezeska Polish European Professionals Network.


XII webinarium – Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

XII webinarium odbyło się 22 marca 2024 r. Gościnią spotkania była ministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, powołana 4 stycznia 2024 r. na funkcję podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Sprawozdanie z XII webinarium przygotowane przez J. Mirkowskiego, przewodniczącego SKN UE


XI webinarium – Z SGH do Komisji Europejskiej

XI webinarium odbyło się 19 kwietnia 2023 r. Gościem spotkania był Grzegorz Radziejewski, absolwent SGH, pracujący w Komisji Europejskiej w Brukseli.


X webinarium – Polski Krajowy Plan Odbudowy – europejska perspektywa. Spojrzenie eksperckie

X webinarium odbyło się 9 marca 2023 r. Tematem spotkania był Polski Krajowy Plan Odbudowy – europejska perspektywa. Gościem spotkania była dr Magdalena Sapała-Maenhout.


IX webinarium – Polacy w instytucjach Unii Europejskiej – strategia zwiększenia polskich wpływów

IX webinarium odbyło się 27 stycznia 2023. Tematem spotkania była Strategia zwiększania polskich wpływów w instytucjach UE,  która jest owocem pracy Stowarzyszenia Network PL. Dokument proponuje 11 działań, by uzyskać pełną reprezentatywność obywateli Polski w instytucjach UE. Strategia została opublikowana na stronie SGH w UE, UE w SGH, w zakładce współpraca z partnerami, jak również na stronie Centrum Stosunków Międzynarodowych.

 


VIII webinarium – Nadzieja w kulturze: Nowy Europejski Bauhaus


VII webinarium – Rok 2022 – Europejski Rok Młodzieży – wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a baliście się zapytać


VI webinarium – Aktualne wyzwania polityk Unii Europejskiej wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę

VI webinarium odbyło się 28 października 2022 r. Gościem spotkania była dr Marzenna Guz-Vetter, p.o. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W webinarium uczestniczyć będzie rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.


V webinarium – Eksperci sieci TEAM EUROPE w Polsce w SGH: działania i oferta dla studentek i studentów w roku akademickim 2022/2023

V webinarium odbyło się 9 czerwca 2022 r. Na ostatnim, przed wakacjami spotkaniu, zaprezentowana została sieć TEAM EUROPE, jej główne zadania i metody ich realizacji.


IV webinarium – „Francja po wyborach prezydenckich – jaka będzie jej rola we współczesnym świecie?”

IV webinarium odbyło się 29 kwietnia o godz. 12.30. Gościem spotkania był Ambasador Tomasz Orłowski, profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


III webinarium – „Między europejskim marzeniem a unijną codziennością”, gościem profesor Danuta Huebner

III webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH” – Między europejskim marzeniem a unijną codziennością odbyło się 28 marca 2022 r. o godz. 11:00. Gościem spotkania była profesor Danuta Huebner, posłanka do Parlamentu Europejskiego.


II webinarium – gośćmi ambasador Jan Truszczyński oraz profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

II webinarium odbyło się 26 stycznia 2022 roku. Gośćmi spotkania byli ambasador Jan Truszczyński i profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska.


Inauguracja cyklu „SGH w UE, UE w SGH” – gościem prof. Bogusław Liberadzki

Cykl webinariów zainaugurowany został we wtorek, 14 grudnia, o godz. 10.00. W inauguracyjnym webinarium uczestniczył JM Profesor Piotr Wachowiak.

Pierwszym gościem był prof. Bogusław Liberadzki, deputowany do Parlamentu Europejskiego (wybrany już po raz czwarty), który  łączy zaangażowanie polityczne z pracą naukową w Kolegium Zarządzania i Finansów, w Katedrze Biznesu Transportu. Prof. Liberadzki specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych.

Współpraca z partnerami

Porozumienie o współpracy między SGH a Stowarzyszeniem Network PL

12 maja Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarła porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Network PL. Celem współpracy jest promocja wiedzy o integracji europejskiej przez członków Stowarzyszenia, w tym m.in. absolwentów naszej uczelni. SGH i Network PL będą współpracować w zakresie działań integrujących absolwentów SGH, pracujących w instytucjach Unii Europejskiej z ich Alma Mater oraz promocji wiedzy o integracji europejskiej w SGH w celu wzmocnienia polskiego potencjału kadrowego w instytucjach unijnych.


Strategia wspierania Polaków w instytucjach Unii Europejskiej – Network PL


Jak pracuje się w strukturach unijnych? Rozmowa z Małgorzatą Pitalą

O tym, jak pracuje się w strukturach unijnych, co trzeba zrobić, aby dostać się na staż, jak wygląda proces rekrutacji oraz dlaczego warto zainteresować się taką ścieżką kariery, opowiada Małgorzata Pitala urzędniczka mianowana Komisji Europejskiej, absolwentka SGH, która karierę zawodową rozpoczynała w PWC oraz w Orange Polska. Obecnie pracuje w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzień Europejski w SGH

Dzień Europejski w SGH 9 maja 2023 

Dzień Europy – święto pokoju i jedności w Europie – obchodzone jest 9 maja, na pamiątkę wygłoszenia, w tym dniu w 1950 roku, przez Roberta Schumana, ministra spraw zagranicznych Francji projektu politycznego, opartego o współpracę w wymiarze gospodarczym w Europie (zwanego: deklaracją Schumana), który miał chronić od wojny między wiecznymi wrogami Francją i Niemcami. Plan dotyczył wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), łączącej: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Była to pierwsza w historii ponadnarodowa instytucja europejska, która ostatecznie przekształciła się Unię Europejską. 

Agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i trwająca do dziś wojna, pokazuje, że solidarność i jedność europejska jest potrzebna jak nigdy dotąd. Dlatego też w SGH jako pełnomocniczka Rektora do spraw Unii Europejskiej, wraz z Samorządem Studenckim SGH i SKN Spraw Zagranicznych, zorganizowaliśmy to wydarzenie. 

Dzień Europejski w SGH 9 maja 2023 – został objęty honorowym Patronatem JM Rektora SGH, a także patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022

Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022 (The European Research and Innovation Days 2022), organizowane przez Komisję Europejską, w dniach 28-29 września 2022 r.

Celem wydarzenia, adresowanego do naukowców, menadżerów nauki, przedstawicieli organizacji badawczych czy pozarządowych, była dyskusja na temat programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa, a także najważniejszych kwestii związanych z Europejską Agendą Innowacji, Europejskim Rokiem Młodych, problematyką misji badawczych.

Konferencja Pełnoletni w Unii Europejskiej

Pełnoletni w Unii Europejskiej. Próba bilansu 18 lat członkostwa Polski w UE – spojrzenie z różnych perspektyw

12 maja 2022 r. odbyła się konferencja, podczas której podjęliśmy próbę bilansu 18 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zapis konferencji na kanale Youtube

Polecamy lekturę wiosennego numeru „Gazety SGH”, w części poświęconej pełnoletności Polski w UE.

W swoim tekście „18 lat minęło”, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech pisze o tym, jak SGH odnalazła się w europejskim milieu i o tym, co dalej.

Znajdziecie w nim Państwo również m.in. próbę bilansu 18 - lecia członkostwa Polski w UE. Opowiadają o tym p. Ambasador Jan Truszczyński, negocjator naszej akcesji oraz p. prof. Danuta Hübner, której podpis, (obok premiera Włodzimierza Cimoszewicza, wtedy ministra spraw zagranicznych i premiera Leszka Millera), znajduje się na traktacie akcesyjnym.

Polecamy również wywiad z p. Ambasadorem Tomaszem Orłowskim, czyli o wyborach prezydenckich we Francji.

Wizyty studyjne
Inne inicjatywy

Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech w Radzie Programowej Szczytu Cyfrowego IFG Polska 2023

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, została powołana do Rady Programowej Szczytu Cyfrowego IFG Polska 2023. IGF Polska – Forum Cyfrowego Rozwoju jest częścią inicjatywy ONZ gromadzącej krajowe spotkania w Europie oraz innych częściach świata.

Eurosceptycyzm w państwach Grupy Wyszehradzkiej

17 listopada 2022 r. odbędzie się debata w ramach cyklu „Bo euroscpetycyzm ma wiele twarzy”. Organizatorem wydarzenia jest Niemiecki Instytut Historyczny we współpracy z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu weźmie udział dr hab. Małgorzata Molęda Zdziech, prof. SGH.

Ścieżka europejska podczas Dnia Kariery SGH

25 października 2022 r. w ramach Dnia Kariery odbył się cykl spotkań związanych z możliwością staży i pracy w strukturach unijnych, które odbywały się pod hasłem: Kariera w Unii Europejskiej. Podczas wydarzenia była możliwość porozmawiania z dr hab. Małgorzatą Molędą Zdziech, prof. SGH – pełnomocniczką rektora ds. współpracy z UE.

Rektor i grupa wykładowców SGH z wizytą w Brukseli

W dniach 11 -13 lipca 2022 roku rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, wraz z grupą wykładowców z naszej uczelni składał wizytę w Parlamencie Europejskim. Celem wizyty było przybliżenie działalności legislacyjnej PE i zrozumienie wpływu europarlamentu na przyjmowane w UE regulacje dotyczące jednolitego rynku.

SKN Unii Europejskiej

25 marca 2024 r. powstało nowe koło w społeczności naszej uczelni, działające przy Katedrze Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym pod opieką dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech, prof. SGH. Przewodniczącym koła został Jakub Mirkowski, wiceprzewodniczącą Monika Wrona, a członkiem zarządu Józef Nanowski.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: e-mail: sknuniieuropejskiej@gmail.com


Sprawozdanie z XII webinarium przygotowane przez J. Mirkowskiego, przewodniczącego SKN UE


dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
pełnomocnik ds. współpracy z Unią Europejską
e-mail: mmoled@sgh.waw.pl