Klasa Akademicka SGH

Program Klasa Akademicka SGH powstał w 2016 roku z myślą o nawiązaniu i rozwinięciu współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze szkołami ponadpodstawowymi, których uczniowie wykazują zainteresowania tematyką ekonomiczną i planują studiowanie kierunków ekonomicznych.

 

Klasa Akademicka SGH logotyp

Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Pozwala także poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach programu organizowane są dla uczniów indywidualnie dopasowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Odbywają się one na terenie kampusu uczelni lub w siedzibach szkół ponadpodstawowych, a także online za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Szkoły objęte programem Klasa Akademicka SGH mają także możliwość korzystania z zasobów Biblioteki SGH. Programem objętych jest kilkadziesiąt szkół średnich z całej Polski.

Założenia programowe

W ramach współpracy proponujemy szereg działań skierowanych do klas akademickich, które organizujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę możliwości, preferencje i zaangażowanie danej szkoły.

Wykłady w szkołach

Chętnie odwiedzamy szkoły, z którymi współpracujemy. To ciekawe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i dla wykładowców SGH. W ramach takiej wizyty realizujemy zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów i warsztatów, w których uczniowie biorą czynny udział. Spotkania te prowadzone są przez pracowników dydaktycznych SGH, doktorantów lub przedstawicieli Studenckich Kół Naukowych.

Spotkania w SGH

Młodzież jest zawsze mile widziana w progach naszej uczelni – zwłaszcza przyszli kandydaci na studia. Klasy akademickie SGH mają możliwość zwiedzenia kampusu SGH, zapoznania się z działalnością studenckich kół naukowych, zajrzenia do Auli Głównej czy odwiedzin Biblioteki, a wszystko to pod okiem pracowników Centrum Otwartej Edukacji, a także Zespołu Promocji oraz przedstawicieli Samorządu Studentów SGH. Program wizyty w SGH jest zawsze indywidualnie dopasowywany do możliwości, preferencji i zaangażowania klas odwiedzających uczelnię. W ramach takich spotkań oprócz zwiedzania uczelni możliwe jest także zorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez studentów lub nauczycieli akademickich SGH. Mogą to być zarówno wykłady, jak i różnego rodzaju warsztaty.

Webinaria

Jeśli nie możemy spotkać się na żywo, zachęcamy do udziału w webinariach. Pozwalają one uczniom na uczestniczenie w ciekawych wykładach online. W jednym webinarium może wziąć udział kilka szkół jednocześnie. Link z dostępem do spotkania wysyłany jest do szkolnego opiekuna klasy akademickiej SGH, który uruchamia go np. podczas lekcji przedsiębiorczości.
W przypadku nauczania zdalnego, webinaria organizowane są indywidualnie dla poszczególnych szkół. Link z dostępem do spotkania wysyłany jest do opiekuna klasy akademickiej SGH z prośbą o rozesłanie go uczestnikom. Wówczas każdy z uczniów może wziąć w nim udział z własnego komputera lub smartfona.

Dzień SGH

Promujemy się nawzajem. Dzień SGH to zorganizowany w szkołach autorski projekt uczniów i nauczycieli promujący SGH, a także tematykę ekonomii, przedsiębiorczości, biznesu, zarządzania itp. Opracowana przez uczniów koncepcja Dnia SGH może być realizowana we współpracy np. z lokalnymi władzami lub w towarzystwie innego święta bądź wydarzenia szkolnego.

Założeniem jest przygotowanie wyjątkowego dnia w szkole, w którym główną rolę organizacyjną pełnią uczniowie klas akademickich SGH.

Adresaci programu & zasady przystąpienia do programu

Nasz program kierujemy do klas o profilach ekonomicznych (np. matematyczno-geograficznych, menadżersko-ekonomicznych, z rozszerzonymi językami obcymi itp.), których uczniowie wykazują zainteresowanie programem studiów SGH.

Aby aplikować o objęcie programem, szkoła powinna złożyć wniosek, wypełniając formularz zgłoszenia online.
Nabór do programu prowadzony jest we wrześniu. W wyjątkowych przypadkach patronat może zostać udzielony w ciągu roku szkolnego.

Z każdą ze szkół podpisywana jest umowa, która określa zasady współpracy. Umowa zawierana jest na cykl edukacyjny. Oznacza to, że klasa do programu zgłaszana jest raz i pozostaje w nim do końca cyklu edukacyjnego. W przypadku włączania do programu kolejnych klas szkoły, z którą podpisano umowę w latach wcześniejszych, umowa podlega tylko aneksowaniu.

Koniec roku szkolnego to dla szkół czas raportowania swoich działań w ramach programu Klasa Akademicka SGH. Umożliwia to formularz raportu online. Raport szkoły składają do 30 czerwca danego roku szkolnego.

Zasady współpracy

Objęcie przez SGH patronatem programu to możliwość:

 • udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na kampusie SGH;
 • udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza;
 • udziału w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców SGH;
 • udziału poszczególnych uczniów w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu;
 • przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie szkoły przez nauczycieli akademickich SGH;
 • zaproszenia uczniów do aktywności w studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia patronatem klasy maturalnej;
 • korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów Biblioteki SGH;
 • wzbogacania biblioteki szkoły publikacjami Oficyny Wydawniczej SGH.

Udział klasy w programie patronackim wiąże się z:

 • organizacją w szkole Dnia SGH, w tym konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów szkoły oraz studentów SGH;
 • propagowaniem wśród uczniów oferty studiów SGH, a wśród nauczycieli oferty studiów trzeciego stopnia i podyplomowych SGH;
 • informowaniem społeczności szkoły o współpracy z SGH poprzez umieszczenie informacji na stronie i/lub w budynku szkoły;
 • umieszczenie na stronie internetowej szkoły odnośnika prowadzącego do strony uczelni.

Współpraca może również wiązać się:

 • ze wsparciem w organizacji wydarzeń popularnonaukowych (np. konferencji, seminariów, dni otwartych, festiwali nauki, jubileuszów);
 • z udziałem przedstawicieli uczelni w debatach organizowanych przez szkołę.
Szkoły w programie

Lista szkół ponadpodstawowych współpracujących z SGH w ramach programu Klasa Akademicka SGH od 2016 r.

 1. III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 3. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu
 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim
 7. II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
 8. Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Lidzbarku Warmińskim
 9. Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Krzepicach
 10. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie
 11. XLII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Warszawie
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie
 13. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie
 14. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla K. Wielkiego w Olkuszu
 15. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
 16. II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie
 17. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
 18. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie
 19. LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie
 20. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie
 21. II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
 22. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach
 23. VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
 24. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu
 25. Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
 26. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. G. Orlicza-Dreszera w Chełmie

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2017 r.

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Bydgoszczy
 2. XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
 4. XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 6. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku
 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
 10. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2018 r.

 1. XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie
 2. Prywatne Liceum im. I. J. Paderewskiego w Lublinie
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 4. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu
 6. VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2019 r.

 1. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej w Warszawie
 2. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie
 3. Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie
 4. Zespół Szkół Łączności w Warszawie
 5. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Warszawie

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2020 r.

 1. Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu
 2. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie
 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. Witolda Pileckiego w Piasecznie

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2021 r.

 1. XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie
 2. CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
 4. Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
 5. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 6. Academy of the Future Niepubliczne Liceum Językowe w Legionowie
 7. XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie
 8. Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie
 9. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr. 4 im. Batalionu AK „Parasol w Warszawie
 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie
 11. Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
 12. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2022 r.

 1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie
 2. XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Warszawie
 3. CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
 6. XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2023 r.

 1. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
 2. Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach
 3. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie
 4. CLXIII Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Niemena w Warszawie
 5. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkacego w Jarosławiu

Lista szkół ponadpodstawowych, które dołączyły do programu od 2024 r.

 1. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie
 2. V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 3. CX Liceum Ogólnokształcące im. R. Schumana w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie

Centrum Otwartej Edukacji
al. Niepodległości 162
budynek G (główny), nr pokoju 226
02-554 Warszawa
e-mail: coe@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 97 25