Bezpieczne połączenie z siecią SGH przez VPN

VPN (Virtual Private Network) umożliwia dostęp do systemów SGH poza uczelnią. Dzięki klientowi VPN poza siecią SGH będzie można korzystać z takich systemów jak: Workflow, EZD, Controlling Finansowy, Sprawozdania nauczycieli akademickich, Pensum, Centralny Wydruk i inne.

Klienta VPN dla komputerów z systemem Windows, jak i MacOS można pobrać przez stronę

Wersja mobilna programu jest do pobrania ze sklepu Google Play oraz App Store.

INSTRUKCJE INSTALACJI I URUCHOMIENIA KLIENTA VPN NA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH

Linki do systemów zostały zebrane na stronie:

Można również wpisać adres systemu bezpośrednio w przeglądarce.

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl