Międzynarodowe programy krótkie

Szkoły letnie i zimowe

Studenci SGH mogą brać udział w szkołach letnich i zimowych organizowanych zarówno przez uczelnie partnerskie SGH jak i przez inne uczelnie na całym świecie. Studenci biorący udział w takich szkołach mają możliwość uzyskania punktów ECTS za kursy realizowane w ramach programu.

Central Europe Connect (CEC) – Joint Certificate Program

Wspólny program #centraleuropeconnect daje studentom studiów licencjackich możliwość studiowania w trzech różnych lokalizacjach i pogłębiania swojej wiedzy w najszybciej rozwijającym się regionie Europy wraz z zagranicznymi studentami z uniwersytetów partnerskich Vienna University of Economics and Business oraz University of Economics in Bratislava.

Summer and Winter Schools
Central Europe Connect – joint certificate program (CEC)

The Joint Certificate Program #centraleuropeconnect gives bachelor’s students the opportunity to study at three different locations and strengthen their expertise in Europe’s fastest-growing region together with international students from WU and EUBA partner universities.