Katalog innych bibliotek

Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych
Obraz
NUKAT jest katalogiem centralnym zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich.
Od lipca 2002 biblioteki te wprowadzają do NUKATu dane o swoich bieżących i starszych nabytkach.
Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w bazie NUKAT znajduje się lista bibliotek udostępniających ten dokument (domyślna zakładka Gdzie wypożyczyć), a kliknięcie na nazwę biblioteki (lub znacznik biblioteki na mapie) przenosi do lokalnego katalogu i pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece.
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
Obraz
KaRo (katalog rozproszony) jest wyszukiwarką korzystającą z protokołu Z39.50. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.

 

Biblioteka na Koszykowej
Obraz

 

 

Katalog Główny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy

Baza zawiera dane o zbiorach Wypożyczalni oraz poszczególnych czytelni:

  • książki, mapy, wybrane dokumenty życia społecznego wpływające do Biblioteki od 1993 r.
  • nuty wpływające do Biblioteki od 1999 r.
  • dokumenty dźwiękowe wpływające do Biblioteki od 2005 r.
  • „książki mówione” wpływające do Biblioteki od 2007 r.
  • czasopisma

        Informacja o czasopismach obejmuje:

  • bieżące tytuły czasopism (polskich i obcych) wpływające do Biblioteki od 2003 r.
  • wybrane tytuły czasopism wychodzące w latach 1801-2002
Biblioteka Narodowa
Obraz

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego i wiążą się z postaciami i dziełem Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja Załuskich, twórców pierwszej w Polsce dużej biblioteki publicznej i zarazem narodowej, która pod nazwą Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana przeszła po śmierci fundatorów pod opiekę państwa. Tragiczne losy jej księgozbioru - od wywiezienia całej biblioteki do Petersburga, po klęsce insurekcji kościuszkowskiej i utracie niepodległości, aż do unicestwienia najcenniejszej części odzyskanych zbiorów w październiku 1944 roku - stały się jednym z symboli strat kultury polskiej, na zawsze związanym z ideą Biblioteki Narodowej.

Obecna od dwóch stuleci w myślach i działalności kolejnych pokoleń Polaków wizja narodowej książnicy urzeczywistniła się dopiero w wolnej Polsce, kiedy Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 24 lutego 1928 roku ustanowiona została w Warszawie Biblioteka Narodowa. Kolejne akty prawne, które regulowały działalność bibliotek w przedwojennej i powojennej Polsce, w tym ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, określiły miejsce narodowej książnicy w systemie bibliotecznym kraju.

Katalog WorldCat
Obraz

 

WorldCat – katalog centralny łączący zbiory 71 tys. bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Jest to największa na świecie bibliograficzna baza danych. Zawiera ponad 150 milionów różnych rekordów odnoszących się do ponad 1,4 miliarda zasobów fizycznych i cyfrowych w ponad 470 językach[1]. OCLC udostępnia WorldCat wszystkim bibliotekom za darmo, katalog jest jednak podstawą też innych usług – płatnych – takich jak współdzielenie zasobów i zarządzanie zbiorami.

 

Obraz
Obraz
logo biblioteka publiczna masta Warszawy
Obraz
Obraz