Pakiet Office 365

Pakiet Office 365 jest dostępny dla pracowników, doktorantów i studentów SGH. Umożliwia bezpłatny dostęp do najnowszej wersji pakietu Microsoft Office zawierającej aplikacje takie jak Word, Excel, PowerPoint czy Outlook.

Pakiet Office 365 dla pracowników, doktorantów i studentów

Pakiet Office 365 Pro Plus umożliwia bezpłatny dostęp do najnowszej wersji pakietu Microsoft Office z możliwością instalacji na pięciu domowych komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach z systemem Windows lub tabletach iPad i na pięciu smartfonach.

WAŻNE! 

Co 30 dni aplikacja Office będzie sprawdzała, czy masz prawo do darmowego korzystania z pakietu. Jeśli Twój komputer (lub inne urządzenie z zainstalowanym pakietem) nie będzie podłączone do Internetu, przypomni Ci o tym odpowiedni komunikat. Brak połączenia z Internetem lub brak uprawnień (wynikający np. z zablokowania konta w SGH) spowoduje przejście aplikacji w tryb ograniczony. Pojawi się komunikat o konieczności odnowienia subskrypcji. Wystarczy wówczas połączyć się z Internetem i zalogować się kontem SGH, by odzyskać pełną funkcjonalność pakietu lub wykupić subskrypcję prywatnie, jeśli konto SGH nie jest już ważne. 

Jak zainstalować pakiet Microsoft Office 365 na komputerach PC i MAC

 1. Zaloguj się na stronie:

2. Wybierz przycisk „Zainstaluj pakiet Office” znajdujący się po prawej stronie. Jeśli​ istnieje potrzeba zmiany ustawień instalacji np. wersji systemu lub języka, wybierz „Inne opcje instalacji” i przejdź do Kroku 4.

Widok po zalogowaniu się na chmurę SGH pokazujący opcję Inne opcje instalacjii

3. Zostanie pobrany plik instalacyjny, który należy uruchomić i przejść wszystkie kroki instalacji.

4. Wybierając opcję Inne instalacje przechodzi się do strony, gdzie w zakładce „Aplikacje i urządzenia” można wybrać wersję systemu oraz język pakietu office. Po ustawieniu wszystkich opcji należy wybrać przycisk „Zainstaluj”. Pobrany zostanie plik instalacyjny, który należy uruchomić i zainstalować pakiet Office.

Widok po zalogowaniu do chmury SGH pokazujący zakładkę aplikacje i urządzenia

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych

Rakowiecka 22B, budynek B (Biblioteka), nr pokoju 1
tel.: 22 564 6464
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl