Wypożyczalnia

Wypożyczalnia studencka mieści się w pokoju 17 na parterze w budynku Biblioteki SGH.

Uprawnienia do wypożyczania książek w Bibliotece SGH

Korzystać z wypożyczalni mogą:

 • studenci SGH
 • doktoranci SGH
 • słuchacze studiów podyplomowych SGH
 • pracownicy SGH

Osoby spoza SGH mogą wypożyczać z księgozbioru tylko w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Warunki założenia konta bibliotecznego

Studenci dowolnego trybu i stopnia, doktoranci

 • posiadanie ważnej ( z aktualnym hologramem ) legitymacji lub mLegitymacji w aplikacji mObywatel
 • wypełnienie deklaracji bibliotecznej

 

Pracownicy SGH

 • posiadanie karty pracowniczej
 • wypełnienie deklaracji bibliotecznej

 

Słuchacze studiów podyplomowych

 • okazanie indeksu lub potwierdzenie uczestnictwa przez sekretarza studiów
 • wypełnienie deklaracji bibliotecznej
 • dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego
 • uiszczenie opłaty w wysokości 10 złotych za wydanie karty bibliotecznej

Dokumenty uprawniające do korzystania z Wypożyczalni

 • Legitymacja studencka lub legitymacja doktoranta
 • mLegitymacja
 • Karta pracownicza
 • Karta biblioteczna

Podstawowe Informacje o wypożyczeniach 

Ilość oraz długość wypożyczeń

 • Studenci dowolnego stopnia - 5 woluminów z księgozbioru Wypożyczalni na okres 60 dni
 • Doktoranci - 8 woluminów z księgozbioru Wypożyczalni na okres 60 dni
 • Pracownicy - 10 woluminów z Księgozbioru głównego lub Wypożyczalni, na okres 14, 30 lub 90 dni w zależności od statusu książki
 • Osoby z poświadczeniem niepełnosprawności - 7 woluminów na okres 90 dni
 • Słuchacze studiów podyplomowych - 5 woluminów z księgozbioru Wypożyczalni na okres 30 dni

 

Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużenia wypożyczonych pozycji, pod warunkami

 • Nie został przekroczony termin zwrotu jakiejkolwiek aktualnie wypożyczonej książki na koncie bibliotecznym
 • Na koncie bibliotecznym nie ma nieuregulowanych opłat za przetrzymane książki
 • Nie ma zamówień na książki z tytułu

 


Niezwrócenie książki w wyznaczonym terminie uruchamia naliczanie się opłaty w wysokości 1 złoty za każdy dzień przetrzymania książki.


Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki. Przy wypożyczaniu publikacji należy zgłosić zauważone uszkodzenia, w przeciwnym wypadku odpowiada za nie wypożyczający.
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki użytkownik zobowiązany jest do odkupienia tego samego lub nowszego wydania albo przekazać, po uzgodnieniu z Wypożyczalnią, wydanie zbliżone tematycznie

Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczalni określa Regulamin Biblioteki.

Kontakt

Wypożyczalnia
telefon: +48225649525
email: wypozyczalnia@sgh.waw.pl

Wypożyczalnia Pracownicza
telefon: +48225649507
email: wypozyczalnia@sgh.waw.pl