Obsługa doktorantów (początek studiów przed 1.10.2019)

Administracyjnym wsparciem doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r. zajmuje się Dział Organizacji Dydaktyki oraz sekretarze studiów w kolegiach.

Dział Organizacji Dydaktyki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
budynek G pok. 37
dod@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 98 64, +48 22 564 92 10