Studium magisterskie

Najnowsze informacje

Informacja
Trwa nabór wniosków stypendialnych dla studentów
.
Informacja
Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023
.
Konkursy
W imieniu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu zapraszamy do udziału w VIII ogólnopolskim konkursie im. prof. Romana Głowackiego
.
Konkursy
Nagroda Dziekana SM jest przyznawana corocznie od 2019 roku
.
Informacja
Zapraszamy na dyżury dziekańskie
.
Konkursy
​30 czerwca 2022 r. ogłoszono wyniki III Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych.
.
Informacja
W trosce o jakość życia całej naszej społeczności stworzona została możliwość uzyskania bezpłatnej fachowej pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników Uczelni, którzy odczuwają potrzebę wsparcia.
.
Studenci praca nad projektem

Harmonogramy

Deklaracje semestralne
Harmonogram zajęć
Sesje egzaminacyjne
Organizacja roku akademickiego
alt
Obsługa studentów
ikona
Informacje dla I roku
Kompendium wiedzy o organizacji studiów

Zasady studiowania

Regulamin studiów
Przedłużenie sesji
Przeniesienia wewnątrz SGH
Urlop dziekański
Poświadczenie sylabusów
Praktyki zawodowe
Przepisywanie ocen
Warunkowy wpis na semestr
Wcześniejszy egzamin dyplomowy
Wznowienie studiów
PRZENIESIENIA DO SGH
WZORY I TERMINY SKŁADANIA PODAŃ

Najnowsze informacje

Informacja
Trwa nabór wniosków stypendialnych dla studentów
.
Informacja
Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023
.
Konkursy
W imieniu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu zapraszamy do udziału w VIII ogólnopolskim konkursie im. prof. Romana Głowackiego
.
Konkursy
Nagroda Dziekana SM jest przyznawana corocznie od 2019 roku
.
Informacja
Zapraszamy na dyżury dziekańskie
.
Konkursy
​30 czerwca 2022 r. ogłoszono wyniki III Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą uczenia maszynowego lub analizy danych.
.
Informacja
W trosce o jakość życia całej naszej społeczności stworzona została możliwość uzyskania bezpłatnej fachowej pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników Uczelni, którzy odczuwają potrzebę wsparcia.
.
Studenci praca nad projektem

Academic Schedules

Semester declarations
Classes schedules
Examination sessions
Organisation of the academic year
alt
Student's Service
ikona
Information for first-year students

Basic information that should help you during your studies

Study regulations

Rules and regulations of study
Study plan
Extending the session
Tuition Fees
Transfers within SGH
Leave of Absence
Syllabus certification
Student internship
Copying the grades
Conditional enrollment for the upcoming semester
Earlier diploma exam
Resumption of Study
Transfers to SGH – Graduate Studies
Applications templates