Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (FORUM) jest prestiżowym programem akademickim stworzonym ponad 30 lat temu między SGH oraz dwoma niemieckimi uniwersytetami: Johannes Gutenberg Universität Mainz i Universität Duisburg-Essen. Jest to jedyny program tego rodzaju w Polsce.

Specjalizacja „Management der Deutsch-Polnischen Wirtschaftsaktivitäten” jest przeznaczona dla studentów studiów licencjackich i  po realizacji specjalizacji studenci  uzyskują certyfikat do dyplomu. Oprócz wykładów prowadzonych w języku niemieckim, studenci mogą również uczestniczyć w semestralnych wyjazdach na studia lub miesięcznych kursach językowych w JGU Mainz. Na oba rodzaje mobilności studenci mogą otrzymać stypendium DAAD. 

FORUM organizuje również wiele innych wydarzeń, takich jak polsko-niemiecka szkoła letnia, konferencje, regularne spotkania studentów i absolwentów, warsztaty, wycieczki i seminaria.