Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (FORUM) jest prestiżowym programem akademickim (specjalizacją) stworzonym ponad 28 lat temu między SGH oraz dwoma niemieckimi uniwersytetami: Johannes Gutenberg Universität Mainz i Universität Duisburg-Essen. Jest to jedyny program tego rodzaju w Polsce.

Specjalizacja „Zarządzanie der Deutsch-Polnischen Wirtschaftsaktivitäten” jest przeznaczona dla studentów studiów licencjackich. Oprócz wykładów prowadzonych w języku niemieckim, studenci mogą również uczestniczyć w semestralnych wyjazdach na studia lub miesięcznych kursach językowych w Mainz. Na oba rodzaje mobilności studenci mogą otrzymać stypendium DAAD. Realizacja FORUM kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Studenci zainteresowani kontynuacją studiów w języku niemieckim na poziomie magisterskim mogą aplikować do programów podwójnego dyplomu realizowanych we współpracy z Johannes Gutenberg Universität Mainz i Universität Duisburg-Essen.

FORUM organizuje również wiele innych wydarzeń, takich jak polsko-niemiecka szkoła letnia, konferencje, regularne spotkania studentów i absolwentów, warsztaty, wycieczki i seminaria.