Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

Logo olimpiada

Motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich: 

HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ​

Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Współorganizatorem Olimpiady jest Fundacja Polskie Hotele Niezależne.

Obraz

Partnerami Olimpiady są:    

 • Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branż ​hotelarstwo-gastronomiczno-turystycznych.
 • ORBIS S.A.
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka.
logo-partnerzy-Olimpiady

Głównymi celami Olimpiady są:

 1. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa,
 2. motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
 3. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
 4. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia,
 5. poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu,
 6. zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,
 7. podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich,
 8. integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,
 9. dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.

 

Patronat honorowy:

logo-patronaty

Patronat medialny:

Obraz
logo-hotelarz
KONSORCJUM

Konsorcjum zostało powołanie w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na współdziałaniu w organizacji OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI HOTELARSKICH.

W skład Konsorcjum wchodzą:

 1. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni;
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze;
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie;
 4. Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca»56 w Poznaniu;
 5. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie;
 6. Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie;
 7. Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie;
 8. Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsko-Białej;
 9. Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu;
 10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu;
 11. Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu;
 12. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach;
 13. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie;
 14. Zespół Szkół im. Mikołaja Reja w Szczecinie;
 15. Technikum Menedżerskie w Toruniu;
 16. Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzyniu;
 17. Zespół Szkół nr 2 w Białymstoku.
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY

Skład Komitetu Głównego  Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

 • Hanna Zawistowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  – przewodnicząca;
 • Zbigniew Stankiewicz - Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu - zastępca przewodniczącej
 • Agnieszka Swastek - Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu - sekretarz
 • Elżbieta Włodyka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – sekretarz;

Przedstawiciele szkół średnich:

 • Anna Szałek -  Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne Nr 21 w Warszawie; 
 • Aneta Sroka -   Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie;
 • Marlena Kotłowska -   Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie;
 • Izabela Moroz-Butkiewicz -   Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku; 
 • Adam Grzegrzółka -   Zespół Szkół  Nr 6 im. Mikołaja Reja  w Szczecinie;    
 • Małgorzata Badura -  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu;
 • Barbara Cymańska-Garbowska -   Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze;
 • Urszula Tusiek -   Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu;                                 
 • Anna Golik - Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu;   
 • Grzegorz Wałecki -   Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaj Spytka Ligęzy w Rzeszowie;
 • Bartosz Prońko -    Zespół Szkół Ekonomicznych  w Kielcach;                                               
 • Anna Strykowska -   Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca» 56;   
 • Dominika Goińska -   Technikum Menadżerskie w Toruniu;                                                     
 • Katarzyna Thiel-Winkler -  Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni;             
 • Barbara Sadłek -   Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsko Biała;                                
 • Kamila Sosnowska -Szpak -   Zespół Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica Szczecin;            
 • Małgorzata Nawracaj -   Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie;

Nauczyciele akademiccy SGH

 • Dr hab. Ewa Dziedzic  prof. SGH– Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną  SGH;
 • Dr Dariusz Danielewicz- Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim SGH;
 • Dr Elżbieta Wąsowicz Zaborek  -  Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH;
 • prof. dr hab. Elżbieta Biernat – Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną SGH;

Nauczyciele akademiccy – inne uczelnie

 • Dr hab. Teresa Skalska prof. SGTiH – Szkoła Główna Turystyki I Hotelarstwa – Vistula;
 • Dr Maciej Dębski – Społeczna Akademia Nauk;

Fundacja Polskie Hotele Niezależne

 • Elżbieta Lendo

Sektorowa Rada ds. Kompetencji

 • Krzysztof Szadurski – Przewodniczący Zespołu Branżowego ds. Hotelarstwa;

Związek Pracodawców Turystyki – Lewiatan

 • Józef Ratajski;

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

 • Agnieszka Maszner-Paprocka;
 • Anna Kołtan;

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej

 • Jacek Czauderna;

Administracja Rządowa – Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • Iwona Szałkowska.
KOMITETY OKRĘGOWE

Komitet nr 1 - województwa: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
                                81-222 Gdynia ul. Morska 77
                                Sekretarz: Katarzyna Thiel-Winkler

Komitet nr 2 - województwo Dolnośląskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej
                                58-500 Jelenia Góra ul. Marszałka Piłsudskiego 27
                                Sekretarz: Barbara Cymańska-Garbowska

Komitet nr 3 - województwo Wielkopolskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca»56
                               60-774 Poznań ul. Śniadeckich 54-58
                               Sekretarz: Anna Strykowska

Komitet nr 4 - województwa: Podkarpacke, Lubelskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy 
                               35-055 Rzeszów ul. Spytka Ligęzy 12
                               Sekretarz: Grzegorz Wałecki

Komitet nr 5 - województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica
                                70-214 Szczecin al. 3 Maja 1A
                                Sekretarz: Kamila Sosnowska-Szpak

Komitet nr 6 - województwa: Mazowieckie, Łódzkie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych nr 21
                                00-734 Warszawa ul. Krasnołęcka 3
                                Sekretarz: Anna Szałek

Komitet nr 7 - województwo Kujawsko-Pomorskie
Adres sekretariatu: Technikum Menedżerskie w Toruniu
                                87-100 Toruń ul. Rejtana 2-4
                                Sekretarz: Magdalena Drąszkowska​

Komitet nr 8 - województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego
                                31-943 Kraków os. Spółdzielcze 6
                                Sekretarz: Małgorzata Nawracaj

Komitet nr 9 - województwa: Śląskie, Opolskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół im. J. Tuwima
                               43-300 Bielsko-Biała ul. Filarowa 52
                                Sekretarz: Barbara Sadłek
Etap okręgowy Olimpiady odbywać się będzie w Bielskim Centrum Edukacji                          
43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 21.

Komitet nr 10 - województwo Podlaskie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Zawodowych  nr 2
                               15-082 Białystok ul. Świetojańska 1
                               Sekretarz: Izabela Moroz-Butkiewicz​

Komitet nr 11 - województwa: Świętokrzyskie, Łódzkie
Adres sekretariatu: Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
                             26-600 Radom
                             ul. Świętego Brata Alberta 1
                             Sekretariat: szkoła @zssih.radom.pl

 

KONTAKT

Sekretarze Olimpiady:

 • mgr Elżbieta Włodyka e-mail: elaw@sgh.waw.pl; tel. 695 950 000; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • mgr Agnieszka Swastek e-mail: aswastek@wp.pl; Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

Edycja II - rok szkolny 2023/2024
Hasło edycji: SUKCES W HOTELARSTWIE TO TEŻ ODKRYWANIE POTRZEB GOŚCIA BIZNESOWEGO

TERMINARZ

ETAP SZKOLNY:
zgłoszenia do dnia 15 października 2023 r.

25 października 2023 r. godz. 12.00 

ETAP OKRĘGOWY:
13 grudnia 2023 r. godz. 12.00

ETAP CENTRALNY:
25-27 marca 2024 r.

LITERATURA
Dokument
Katalog mediów
ETAP SZKOLNY

Link do formularza zgłoszenia szkoły do udziału w Olimpiadzie Umiejętności Hotelarskich: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-1A7vBCwwDz3SQk1BnDhi3tCHbb5UQk81SUlTMFRHTFNLTFRVUVpMQVhHUTdYTC4u

ETAP OKRĘGOWY

 

 

ETAP CENTRALNY

 

 

 

 

 

Edycja I - rok szkolny 2022/2023
Hasło edycji: KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLUCZEM DO PROFESJONALNEJ OBSŁUGI GOŚCIA

TERMINARZ

ETAP SZKOLNY:
zgłoszenia do 15.10.2022
25.10.2022 r. godz. 12.00

ETAP OKRĘGOWY:
13 grudnia 2022 r. godz. 12.00

ETAP CENTRALNY:
29-31 marca 2023 r.

LITERATURA

Literatura do etapu szkolnego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich 

 • Nowak A., Stanek A., Kompetencje personalne i społeczne, Jak je rozwijać?, EDICON.
 • Alejziak B., Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Próba diagnozy turystycznego rynku pracy, Folia Turistica Nr 32/2014 AWF, Kraków 2014.
 • Kozłowska D., Ryszkowski W., Blaszko M., Kompetencje kadry zarządzającej w obiektach hotelarskich, artykuł .pdf, 2013.
 • Cichy J., BHP w branży hotelarskiej, WSiP, 2021.
 • Cetner J., Marketing w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, WSiP, 2016.
 • Cymańska-Garbowska B., Witrykus D., Pietras J., Wolak G., Działalność recepcji. Hotelarstwo. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa. Tom III. Część 1, WSiP, 2018.
 • Cymańska-Garbowska B., Witrykus D., Pietras J., Wolak G., Działalność recepcji. Hotelarstwo. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa. Tom III. Część 2, WSiP, 2018.
 • Cymańska-Grabowska B., Witrykus D., Wolak G., Organizacja pracy w hotelarstwie, cz.1, REA, WSiP, Warszawa 2014.
 • Cymańska-Grabowska B., Witrykus D., Wolak G., Organizacja pracy w hotelarstwie, cz. 2, REA, WSiP, Warszawa 2015.
 • Cymańska-Garbowska B., Witrykus D., Pietras J., Wolak G., Hotelarstwo, Tom II, Organizacja pracy w hotelarstwie, cz. 1, WSiP, 2014.
 • Drogoń W., Granecka-Wrzosek B., Organizacja pracy służby pięter, WSiP, Warszawa 2013.
 • Dragoń W, Granecka-Wrzosek B, Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, WSiP
 • Dragoń W, Granecka-Wrzosek B, Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, cz. II WSiP
 • Drogoń W., Granecka-Wrzosek B., Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP. 2013.
 • Drogoń W., Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, 2013.
 • Duda J., Krzywda S., Obsługa konsumenta w hotelarstwie część 1 i 2, Wydawnictwo REA, 2010.
 • Leitner H, Poradnik dla kelnera, WSIP
 • Legowicz A. Kompetencje personalne i społeczne w obszarach zawodowych. Trening umiejętności komunikacyjnych w branży turystycznej, Difin, 2014
 • Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Reader’s Digest Polska, 2000
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, PWE, Warszawa 2017.
 • Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo. Hotelarstwo – organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych, PWE, Warszawa 2018.
 • Rzędowska A., Rzędowski J., Wystąpienia publiczne w biznesie, Wydawnictwo Helion, 2008
 • Sawicka B., Hotelarstwo, cz. I, Organizacja pracy, tom 1, Format AB, 2013.
 • Sawicka B., Hotelarstwo, cz. II, Organizacja pracy, tom 2, Format AB, 2013.
 • Sawicka B., Hotelarstwo, cz. III, Działalność recepcji, Format AB, 2013.
 • Sawicka B., Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, cz. 1, Format AB, 2019.
 • Sawicka B, Światkowska M., Tul-Kryszczuk A., Świstak E., Bilska B., Górska-Warszewicz H., Organizacja pracy w hotelarstwie, FORMAT -AB
 • Stefański A.,  Marketing usług hotelarskich. Hotelarstwo. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa. Tom I, WSiP, 2015.
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, Warszawa, dnia 24.11.2017 r. poz. 2166

Netografia:

www.e-hotelarstwo.com

www.e-hotelarz.pl

hotelarstwo.net

www.savoir-vivre.com.pl

enjoyyourstay.pl

Prasa branżowa:

Hotelarz

Świat Hoteli

Strony internetowe:

https://betamed.pl/poradniki/krioterapia-zabieg-leczenia-zimnem-w-komorze-kriogenicznej/

https://arkusze.pl/zawodowy/t11-2018-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf

https://arkusze.pl/zawodowy/t12-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf

http://www.hotelinfo24.pl/news,470,1,Praktyczny_Kodeks_Postepowania__hotele_a_biura_podrozy.html

https://arkusze.pl/zawodowy/tg13-2020-styczen-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf

http://www.e-hotelarstwo.com/tematy/przepisyprocedury?more=1792844168    autor: Jacek Piasta

https://hotelarstwo.net/7-etapow-kontaktu-goscia-z-hotelem/

Dodatkowa literatura do etapu okręgowego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

 • Cymańska-Garbowska B., Witrykus B., Wolak G. Realizacja usług w recepcji cz. 2, WSiP, 2020
 • Ławniczak D., Szajna R., Obsługa kelnerska cz. I, REA
 • www.hotelinfo24.pl

 

ETAP SZKOLNY

Zadania pisemne i praktyczne etapu szkolnego:

Katalog mediów
Katalog mediów
ETAP OKRĘGOWY

W dniu 13.12.2022 r. odbył sie etap okregowy Olimpiady Umiejętności Hotelarskich.

Zawody odbyły się w 10 szkołach, które przyjęły funkcję Komitetów Okręgowych:

Komitet Okręgowy nr 1 GDYNIA: 
w zawodach uczestniczyło 16 uczniów z 8 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 59 punktów; najniższa -  41 punktów.

Komitet Okręgowy nr 2 JELENIA GÓRA:
zawodach uczestniczyło 12 uczniów z 6 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 59 punktów; najniższa -  35 punktów.​

Komitet Okręgowy nr 3 POZNAŃ:  
w zawodach uczestniczyło 17 uczniów z 9 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 51 punktów; najniższa -  37 punktów.

Komitet Okręgowy nr 4 RZESZÓW:  
zawodach uczestniczyło 14 uczniów z 9 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 56 punktów; najniższa -  35 punktów.

Komitet Okręgowy nr 5 SZCZECIN:  
w zawodach uczestniczyło 18 uczniów z 9 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 53 punkty; najniższa -  31 punktów.

Komitet Okręgowy nr 6 WARSZAWA:  
w zawodach uczestniczyło 44 uczniów z 23 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 53 punkty; najniższa -  33 punkty.

Komitet Okręgowy nr 7 TORUŃ:  
w zawodach uczestniczyło 18 uczniów z 9 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 50 punktów; najniższa -  31 punktów. 

Komitet Okręgowy nr 8 KRAKÓW:  
w zawodach uczestniczyło 56uczniów z 30 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 59 punktów;najniższa -  30 punktów

Komitet Okręgowy nr 9 BIELSKO-BIAŁA:  
w zawodach uczestniczyło 23 uczniów z 12 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 54 punkty;najniższa -  39 punktów.

Komitet Okręgowy nr 10 BIAŁYSTOK:  
w zawodach uczestniczyło 9 uczniów z 4 szkół. Najwyższa liczba punktów uzyskana przez uczestnika zawodów to 53 punkty;najniższa -  38 punktów. ​

Zadania pisemne i praktyczne etapu okręgowego:

Katalog mediów
Plik Video

rozmowa telefoniczna

Plik Audio

Do etapu centralnego przeszło 35 uczestników, którzy w etapie okręgowym  uzyskali 51 punktów i więcej.​

Katalog mediów
ETAP CENTRALNY

Zawody praktyczne (Finał) 1 edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich odbyły się w kompleksie hoteli IBIS REDUTA Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 16. (kompleks składa się z dwóch hoteli IBIS REDUTA*** i IBIS BUDGET REDUTA* 

Zadania pisemne i praktyczne etapu okręgowego:

ELIMINACJE:

Katalog mediów

 ​FINAŁ:

Dokument
Dokument
Dokument
Katalog mediów
Dokument

Tytuł Mistrzyni Umiejetności Hotelarskich 2023 otrzymała Wiktora Spyrka, uczennica Zespołu SzkÓł Ekonomicznych Technikum nr 2 w Nowym Targu

laureatka-olimpiady-Wiktoria-Spyrka
Katalog mediów