Uczelnia

Informacje o uczelni

Misja, władze uczelni, struktura organizacyjna

Rankingi i akredytacje

Pozycja w rankingach, nagrody i wyróżnienia

Współpraca międzynarodowa

Udział w międzynarodowych organizacjach

Współpraca z biznesem

Sponsorzy, Klub partnerów SGH, Klub przedsiębiorców

Biblioteka

Zasoby elektroniczne, katalog biblioteki

Zasoby informatyczne

Oprogramowanie, helpdesk, dostęp do Wi-Fi, VPN, praca zdalna, centralny wydruk

Domy studenta

„Sabinki”​​​​​​ z 592 miejscami  oraz „Grosik” ze 117​ miejscami

Wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami
SGH budynek główny
Kontakt i lokalizacja budynków

Dane adresowe, lokalizacje budynków, numery telefonów

About university

Our mission, strategy, university authorities

RANKINGS & ACCREDITATIONS

Rankings, accreditations, awards & distinctions

INTERNATIONAL COOPERATION

Cooperation networks, partner organisations

COOPERATION WITH BUSINESS

SGH Corporate Partners Club, Sponsors, SGH Business Club

SGH LIBRARY

Databases and electronic resources

IT Helpdesk

Helpdesk, online classes, VPN Service, Wi-Fi, Central Printing System

STUDENT RESIDENCE HALLS

„Sabinki”​​​​​​ with 592 beds & „Grosik” with 117​ beds

OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Databases and electronic resources

SGH budynek główny
CONTACT & LOCATION OF BUILDINGS

Contact details, location of buildings