Uczelnie partnerskie – Ameryka Północna

Wykaz uczelni partnerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Ameryce Północnej:

Poniżej znajdą Państwo wykaz zagranicznych uczelni w Ameryce Północnej, z którymi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie współpracuje w ramach różnych międzynarodowych programów i sieci m.in.

 • Erasmus+ KA171 [kraje trzecie niestowarzyszone z UE],
 • programu podwójnego dyplomu,
 • CEMS MIM i in.

Jednostki SGH oraz ich pracownicy zainteresowani nawiązaniem współpracy międzynarodowej z nowymi uczelniami partnerskimi proszone są o wypełnienie „Wniosku o nawiązanie współpracy” i przesłanie go zgodnie z instrukcją do Centrum Współpracy Międzynarodowej:

Kanada
 1. Carleton University
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów
 2. Concordia University
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 3. Dalhousie University
  – umowa bilateralna obejmująca współpracę akademicką
 4. Hautes Etudes Commerciales de Montréal (HEC Montréal)
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 5. Queen's University, Smith School of Business
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107
 6. Ryerson University
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 7. Saint Mary's University
  – umowa bilateralna obejmująca współpracę akademicką
 8. Simon Fraser University
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów
 9. St. Francis Xavier University
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
 10. Université du Québec à Montréal (UQAM)
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 11. Université Laval
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
  – Magisterski Program Podwójnego Dyplomu
 12. University of British Columbia
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów
  – współpraca w ramach sieci PIM
 13. University of Calgary
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 14. University of Manitoba
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
 15. University of Western Ontario
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów
  – program CEMS MIM

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów

Meksyk
 1. Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE), Tecnológico de Monterre
  – współpraca w ramach sieci PIM
 2. Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
  – współpraca w ramach sieci PIM
 3. Instituto Tecnológico Autonómo de México
  – współpraca w ramach sieci PIM
 4. Universidad Popular Autonóma del Estado de Puebla
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
USA
 1. Cornell S.C. Johnson College of Business
  – program CEMS MIM
 2. Emory University
  – współpraca w ramach sieci PIM
 3. Georgia Institute of Technology
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 4. Loyola University Chicago
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 5. Northeastern Illinois University
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 6. Pepperdine University
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
  – współpraca w ramach programu Erasmus+ KA107 obejmująca wymianę studentów i pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych*
 7. Sacred Heart University
  – umowa bilateralna obejmująca współpracę akademicką
 8. University of Houston System – Clear Lake
  – umowa bilateralna obejmująca współpracę akademicką
 9. University of Michigan
  – współpraca w ramach sieci PIM
 10. University of Minnesota
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką
 11. University of Nevada
  – umowa bilateralna obejmująca wymianę studentów i współpracę akademicką

* realizacja mobilności możliwa jest tylko w przypadku dostępnych grantów