Tłumaczenia tekstów

SGH podpisała umowę ramową z IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o. na usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski. Umowa uwzględnia również weryfikację tekstów obcojęzycznych. Tłumaczenia obejmują język angielski (British English i American English), język niemiecki, język rosyjski, język francuski i język ukraiński.


Rodzaje wykonywanych tłumaczeń

Tłumaczenia zwykłe:

 • tłumaczenie pisemne zwykłe z weryfikacją „zwykłą” – jedna strona przeliczeniowa dostarczonego tłumaczenia zawiera 1800 znaków (wraz ze spacjami),

 • tłumaczenie pisemne zwykłe z weryfikacją przez „native speakera” – jedna strona przeliczeniowa dostarczonego tłumaczenia zawiera 1800 znaków (wraz ze spacjami),

 • weryfikacja teksu obcojęzycznego przez „native speakera” – jedna strona przeliczeniowa dostarczonego tłumaczenia zawiera 1800 znaków (wraz ze spacjami).

Tłumaczenia przysięgłe:

 • tłumaczenie pisemne przysięgłe – jedna strona przeliczeniowa dostarczonego tłumaczenia zawiera 1125 znaków (wraz ze spacjami) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2021 r. poz. 261, z późn. zm.),

 • uwierzytelnianie przysięgłe 1 strony tłumaczenia zwykłego.

Tłumaczenia pisemne zgodne z zasadami określonymi w instrukcji wydawniczej:

 • tłumaczenie pisemne z dwukrotną korektą językową tekstu po składzie i rewizją próby – jedna strona przeliczeniowa dostarczonego tłumaczenia zawiera 1800 znaków (wraz ze spacjami),

 • weryfikacja teksu obcojęzycznego przez „native speakera” wraz z dwukrotną korektą językową tekstu po składzie i rewizją próby – jedna strona przeliczeniowa dostarczonego tekstu zawiera 1800 znaków (wraz ze spacjami).

Czas realizacji tłumaczenia

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe:

 • tryb normalny dla zleceń liczących do 100 stron przeliczeniowych – przetłumaczenie i zweryfikowanie do 10 stron przeliczeniowych tłumaczenia pisemnego dziennie,

 • tryb normalny dla zleceń liczących powyżej 100 stron przeliczeniowych – przetłumaczenie i zweryfikowanie do 30 stron przeliczeniowych tłumaczenia pisemnego dziennie,

 • tryb pilny dla zleceń liczących do 100 stron przeliczeniowych – przetłumaczenie i zweryfikowanie od 11 do 15 stron przeliczeniowych tłumaczenia pisemnego dziennie,

 • tryb pilny dla zleceń liczących powyżej 100 stron przeliczeniowych – przetłumaczenie i zweryfikowanie od 31 do 50 stron przeliczeniowych tłumaczenia pisemnego dziennie,

 • tryb ekspresowy dla zleceń liczących do 100 stron przeliczeniowych – przetłumaczenie i zweryfikowanie od 16 do 20 stron przeliczeniowych tłumaczenia pisemnego dziennie.

Tłumaczenia pisemne zgodne zasadami określonymi w instrukcji wydawniczej:

 • tryb normalny – przetłumaczenie/weryfikacja do 20 stron przeliczeniowych tłumaczenia pisemnego dziennie, I korekta po składzie do 40 stron przeliczeniowych korekty tłumaczenia dziennie, II korekta po składzie do 60 stron przeliczeniowych korekty tłumaczenia dziennie,

 • tryb ekspresowy – przetłumaczenie/weryfikacja do 40 stron przeliczeniowych tłumaczenia pisemnego dziennie, I korekta po składzie do 60 stron przeliczeniowych korekty tłumaczenia dziennie, II korekta po składzie do 80 stron przeliczeniowych korekty tłumaczenia dziennie.

Zlecenie tłumaczenia

Zlecenie tłumaczenia/weryfikacji językowej poprzedza złożenie wniosku na tę usługę w Workflow. Wniosek należy złożyć wybierając:

Złóż nowy wniosek (tłumaczenia pisemne lub korekta językowa) – umowa ramowa.