Klub Absolwentów

Klub Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie skupia osoby, które chcą pozostać w kontakcie ze społecznością akademicką i innymi absolwentami po zakończeniu edukacji w SGH. Zapraszamy do dołączenia!

Dzięki przynależności do Klubu:

  • cyklicznie otrzymują Państwo Newsletter absolwencki z informacjami o spotkaniach, ofertach specjalnych, najważniejszych wydarzeniach z życia uczelni
  • poszerzają Państwo swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w comiesięcznych warsztatach/webinarach, których tematy wybieramy w oparciu o wskazania absolwentów
  • mają Państwo okazję do nieformalnych rozmów z prowadzącymi warsztaty/webinary i innymi absolwentami oraz do networkingu podczas Absolwenckich dyskusji przy kawie
  • otrzymują Państwo Kartę Absolwenta SGH, uprawniającą do zniżek w ramach Programu Rabatowego
  • mają Państwo możliwość zgłoszenia swoich pomysłów na działania w ramach Klubu i aktywnego włączenia się w ich wprowadzenie.
Jak przystąpić do Klubu?

Aby przystąpić do Klubu, należy wypełnić deklarację oraz przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia/tytułu naukowego na adres: klub_absolwentow@sgh.waw.pl

Plik skanu należy nazwać następująco: „nazwisko_imię_rok ukończenia studiów”.

Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Klubu Absolwentów.

Członkostwo w Klubie liczy się od dnia wypełnienia deklaracji. 

deklaracjA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU ABSOLWENTÓW SGH

Newsletter absolwencki

Jako członkowie Klubu Absolwentów mogą Państwo zasubskrybować również Newsletter Absolwencki. Średnio raz na 3 tygodnie otrzymasz od nas informacje o spotkaniach, ofertach specjalnych dla absolwentów i najważniejszych wydarzeniach z życia uczelni. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią zgodę w deklaracji.

deklaracjA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU ABSOLWENTÓW SGH

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
budynek G, pok. 132–135
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 72
e-mail: absolwenci@sgh.waw.pl

Warsztaty i spotkania w ramach Klubu Absolwentów SGH