Czytelnia czasopism

Księgozbiór Czytelni liczy około1000 tytułów bieżących. Czytelnicy mają tu bezpośredni dostęp do czasopism polskich z ostatnich 10 lat, a zagranicznych z ostatnich 5 lat, na zasadzie wolnego dostępu do półek. Mogą również korzystać z czasopism z lat wcześniejszych po uprzednim złożeniu zamówienia na rewersach w Czytelni Ogólnej.

W Czytelni znajduje się powiększalnik elektroniczny dla osób niedowidzących MyReader. Ułatwia on pracę z tekstem osobom niedowidzącym, pokazuje na ekranie monitora powiększony obraz tekstu lub innych obiektów graficznych (zdjęcia, wykresy, mapy). Dzięki temu osoby mające ograniczone możliwości widzenia łatwiej mogą zapoznać się z treścią rozmaitych materiałów.
Polskie czasopisma bieżące

Poniższa lista zawiera tytuły czasopism polskich, prenumerowanych w wersji papierowej (dostępnych w Czytelni Czasopism) z informacją o ewentualnym dostępie do wydania elektronicznego.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ż
Tytuł czasopisma dostęp on-line ograniczenie
dostępu
sygnatura
A     ^
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum wolny dostęp brak 315.303
​Analizy i Studia CASP     wolny dostęp brak 336.005
​Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym     wolny dostęp brak 335.867
​Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists     wolny dostęp brak 335.650
​Applicationes Mathematicae     wolny dostęp brak 310.595
Archives of Environmental Protection     wolny dostęp brak 316.263
​Argumenta Oeconomica wolny dostęp brak 316.145
Atest. Ochrona Pracy     tylko wyd. papierowe   303.259
B     ^
Bank alebank.pl rejestracja 319.059
Bank i Kredyt wolny dostęp brak 309.168
Barometr Regionalny wolny dostęp brak 335.629
Barometr Zawodów wolny dostęp brak 336.029
Benefit tylko wyd. papierowe   335.820
Bezpieczeństwo Pracy tylko wyd. papierowe   313.867
Bibliotekarz wolny dostęp brak 309.602
​Biuletyn / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne     wolny dostęp brak 335.554
​Biuletyn Euro Info     wolny dostęp brak 335.530
​Biuletyn Głównego Księgowego     OIN/CDE hasło 335.708
​Biuletyn Informacyjny / Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa     wolny dostęp brak 315.261
​Biuletyn Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny     wolny dostęp brak 310.947
​Businessman.pl     tylko wyd. papierowe   335.759
C     ^
​Ceduła Giełdy Warszawskiej serwer HIKARI hasło zasób elektroniczny
​Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics wolny dostęp brak 335.662
​Central European Review of Economics & Finance wolny dostęp brak 335.896
Coaching tylko wyd. papierowe   335.809
​Collegium of Economic Analysis Working Papers wolny dostęp brak zasób elektroniczny
​Comparative Economic Research wolny dostęp brak 316.863
​Computerworld EMIS IP 310.890
​Contemporary Economics     wolny dostęp brak 335.755
​Control and Cybernetics Infona IP 314.492
Controlling i Rachunkowość Zarządcza    tylko wyd. papierowe   319.292
​Controlling i Zarządzanie     tylko wyd. papierowe   335.835
​Czasopismo Geograficzne     wolny dostęp brak 301.007
​Czasopismo Skarbowe
(Warszawa: 1926-1939)
e-BUW brak zasób elektroniczny
​Codzienna Gazeta Handlowa (1932-1939)    e-BUW brak zasób elektroniczny
​Człowiek i Dokumenty     wolny dostęp brak 335.769
D     ^
​Decision Making in Manufacturing and Services wolny dostęp brak 335.723
Decyzje wolny dostęp brak 316.820
​Do Rzeczy     tylko wyd. papierowe   336.022
​Domy Spółdzielcze     tylko wyd. papierowe   308.563
​Doradca Podatkowy     tylko wyd. papierowe   335.774
​Doradca Restrukturyzacyjny     tylko wyd. papierowe   335.844
Drogownictwo tylko wyd. papierowe   311.179
​Dziennik. Gazeta Prawna     EMIS IP 313.093
E     ^
​E-commerce & Digital Marketing     tylko wyd. papierowe   336.059
​Econometric Research in Finance     wolny dostęp brak 335.909
​Econometrics​     wolny dostęp brak 335.749
​Economics and Business Review     wolny dostęp brak 335.868
​Edukacja Ekonomistów i Menedżerów     wolny dostęp brak 316.822
​Ekonomia XXI Wieku      wolny dostęp brak 335.855
​Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia     wolny dostęp brak 335.916
​Ekonomia i Środowisko     wolny dostęp brak 323.961
​Ekonomia Społeczna / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie     wolny dostęp brak 335.838
​Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw tylko wyd. papierowe   310.676
Ekonomista tylko wyd. papierowe   302.305
​E-mentor wolny dostęp brak 315.149
Energetyka tylko wyd. papierowe   310.735
​Engineering Management in Production and Services     wolny dostęp brak 319.293
​Entrepreneurial Business and Economics Review     wolny dostęp brak 335.962
Eurologistics wolny dostęp rejestracja 319.293
​Europa Regionum     wolny dostęp brak 316.130
​Europejski Doradca Samorządowy alebank.pl rejestracja 335.770
​Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych wolny dostęp brak 316.851
F     ^
Faktoring     tylko wyd. papierowe   335.713
​Financial Sciences. Nauki o Finansach     wolny dostęp brak 335.656
Finanse tylko wyd. papierowe   335.652
Finanse + Controlling     tylko wyd. papierowe   335.845
Finansowanie Nieruchomości alebank.pl rejestracja 335.538
​Folia Oeconomica Cracoviensia     wolny dostęp brak 302.334
​Folia Oeconomica Stetinensia     wolny dostęp brak 335.632
Forbes tylko wyd. papierowe   316.858
Forum tylko wyd. papierowe   304.297
Forum Akademickie tylko wyd. papierowe   318.179
G     ^
Gazeta Bankowa tylko wyd. papierowe   313.053
Gazeta Bankowa
(Lwów: 1921-1931)
e-BUW brak zasób elektroniczny
Gazeta Finansowa     tylko wyd. papierowe   313.084
Gazeta Samorządu i Administracji OIN/CDE hasło 313.087
Gazeta SGH wolny dostęp brak 319.089
Gazeta Ubezpieczeniowa EMIS IP 313.089
​Gazeta Wyborcza  tylko wyd. papierowe   tylko bieżący rok
Geographia Polonica wolny dostęp brak 302.425
​Glosa Lex IP 318.197
Głos Banków Spółdzielczych tylko wyd. papierowe   335.594
Gospodarka Materiałowa i Logistyka Lex IP 310.671
​Gospodarka Narodowa wolny dostęp brak 318.139
​Gospodarka Surowcami Mineralnymi     wolny dostęp brak 323.884
​Gospodarka w Praktyce i Teorii     wolny dostęp brak 319.233
​Gospodarka Wodna     tylko wyd. papierowe   310.225
H     ^
Handel wolny dostęp brak 319.111
Handel Wewnętrzny wolny dostęp brak 307.945
Harvard Business Review Polska wolny dostęp brak 314.760
Home and Market wolny dostęp brak 316.149
Hotelarz wolny dostęp brak 318.217
Humanizacja Pracy wolny dostęp brak 309.712
I     ^
ICAN Management Review Polska wolny dostęp brak 336.062
​Informacja Zarządcza     wolny dostęp brak 336.057
​Informatyka Ekonomiczna     wolny dostęp brak 335.750
​International Journal of Contemporary Management wolny dostęp brak 335.928
​International Journal of Management and Economics wolny dostęp brak 313.917
​International Journal of Synergy and Research wolny dostęp brak 335.864
​Ius Novum wolny dostęp brak 320.021
J     ^
Journal of Agribusiness and Rural Development wolny dostęp brak 335.811
​Journal of Economics and Management wolny dostęp brak 316.853
​Journal of Management and Financial Sciences wolny dostęp brak 335.617
​Journal of Modern Science wolny dostęp brak 335.889
​Journal of Positive Management wolny dostęp brak 335.880
K     ^
​Kobieta i Biznes. Women and Business     wolny dostęp brak 319.210
Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach… tylko wyd. papierowe   311.825
Kondycja Gospodarstw Domowych wolny dostęp brak zasób elektroniczny
Koniunktura w Bankowości wolny dostęp brak zasób elektroniczny
Koniunktura w Budownictwie wolny dostęp brak zasób elektroniczny
Koniunktura w Handlu wolny dostęp brak zasób elektroniczny
Koniunktura w Przemyśle wolny dostęp brak zasób elektroniczny
Koniunktura w Rolnictwie wolny dostęp brak zasób elektroniczny
Kontrola Państwowa wolny dostęp brak 300.676
​Kronika Sejmowa wolny dostęp brak 319.032
​Kultura i Rozwój wolny dostęp brak 335.921
Kurier Finansowy alebank.pl rejestracja 335.758
Kwartalnik Historyczny wolny dostęp brak 302.167
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace     wolny dostęp brak 316.198
​Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie wolny dostęp brak 319.317
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula wolny dostęp brak 335.854
​Kwartalnik Prawa Prywatnego tylko wyd. papierowe   323.963
L     ^
LogForum wolny dostęp brak 335.561
Logistyka EMIS IP 319.084
​Logistyka: współczesne wyzwania tylko wyd. papierowe   335.876
Logistyka a Jakość tylko wyd. papierowe   315.064
M     ^
Magiel : niezależny miesięcznik studentów SGH wolny dostęp brak 319.196
Manager: business magazine tylko wyd. papierowe   335.573
Marketing i Rynek Lex IP 319.066
Marketing w Praktyce tylko wyd. papierowe   319.096
Mazowsze. Studia Regionalne wolny dostęp brak 335.670
Media i Marketing Polska tylko wyd. papierowe   313.083
Monitor Podatkowy Legalis IP 318.209
Monitor Prawa Bankowego Legalis IP 335.924
​Monitor Prawa Handlowego Legalis IP 335.791
Monitor Prawniczy Legalis IP 318.169
Monitor Spółdzielczy tylko wyd. papierowe   303.425
My Company. Polska tylko wyd. papierowe   335.830
Myśl Ekonomiczna i Polityczna wolny dostęp brak 315.319
N     ^
Namiary na Morze i Handel tylko wyd. papierowe   319.296
​Nasz Bank tylko wyd. papierowe   316.142
Nauka wolny dostęp   323.975
Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój wolny dostęp   303.134
Nauki o Finansach. Financial Sciences wolny dostęp   335.656
​Nauki o Zarządzaniu. Management Science wolny dostęp   335.752
Newsweek. Polska EMIS   314.753
​Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy wolny dostęp   335.914
Nieruchomości Legalis   315.094
Nowa Europa tylko wyd. papierowe   335.608
​Nowe Książki tylko wyd. papierowe   308.733
Nowoczesny Bank Spółdzielczy alebank.pl   335.541
Nowy Przemysł tylko wyd. papierowe   315.011
O     ^
Olsztyn Economic Journal wolny dostęp   320.024
​Opakowanie tylko wyd. papierowe   310.667
Operations Research and Decisions wolny dostęp   335.709
​Optimum. Studia Ekonomiczne wolny dostęp   316.131
Organization and Management. Organizacja i Kierowanie wolny dostęp   316.383
Organization & Management : scientific quarterly wolny dostęp   335.747
Outsourcing and More wolny dostęp   335.773
P     ^
Panorama Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wolny dostęp brak 335.510
Państwo i Prawo Lex IP 300.744
Parkiet EMIS IP 313.072
Personel i Zarządzanie OIN/CDE hasło 319.073
Personel Plus tylko wyd. papierowe   335.771
Polityka tylko wyd. papierowe   313.334
Polska Gospodarcza
(R. 1930-1939)
e-BUW brak zasób elektroniczny
Polityka Gospodarcza
(Łódz: 1935)
e-BUW brak zasób elektroniczny
​Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie  tylko wyd. papierowe   316.842
Polityka Społeczna tylko wyd. papierowe   317.957
Polska Gazeta Transportowa tylko wyd. papierowe   313.082
Polski Cukier wolny dostęp brak 335.847
​Polski Przegląd Dyplomatyczny wolny dostęp brak 315.269
Poradnik Bibliotekarza tylko wyd. papierowe   308.280
Poradnik Gazety Prawnej OIN/CDE hasło 319.401
Poradnik Handlowca EMIS IP 319.182
Poradnik Restauratora wolny dostęp brak 319.219
Praca i Zabezpieczenie Społeczne Lex IP 308.958
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu wolny dostęp brak 335.910
​Pracownik Samorządowy tylko wyd. papierowe   335.714
​Prawo Asekuracyjne tylko wyd. papierowe   323.971
Prawo Pomocy Publicznej tylko wyd. papierowe   335.818
Problemy Jakości tylko wyd. papierowe   303.188
Przedsiębiorstwo & Finanse wolny dostęp brak 335.734
Przedsiębiorstwo i Region wolny dostęp brak 335.944
​Przedsiębiorstwo Przyszłości wolny dostęp brak 335.669
​Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce wolny dostęp brak 335.869
Przegląd Biblioteczny tylko wyd. papierowe   306.122
​Przegląd Ekonomiczno-Społeczny wolny dostęp brak 306.015
​Przegląd Ekonomiczny
(R. 1932-1939
e-BUW brak zasób elektroniczny
​Przegląd Europejski wolny dostęp brak 315.322
Przegląd Geograficzny wolny dostęp brak 305.823
​Przegląd Gospodarczy
(R. 1920-1939)
e-BUW brak zasób elektroniczny
Przegląd Handlowy
(R. 1927-1939)
e-BUW brak zasób elektroniczny
Przegląd Historyczny tylko wyd. papierowe   300.917
Przegląd Komunikacyjny wolny dostęp brak 305.239
​Przegląd Organizacji tylko wyd. papierowe   303.577
Przegląd Podatkowy wolny dostęp brak 315.260
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych tylko wyd. papierowe   355.819
Przegląd Politologiczny wolny dostęp brak 335.857
Przegląd Prawa Handlowego Lex IP 319.041
Przegląd Prawno-Ekonomiczny wolny dostęp brak 335.863
Przegląd Sejmowy wolny dostęp brak 323.983
​Przegląd Statystyczny     wolny dostęp brak 307.591
​Przegląd Techniczny     tylko wyd. papierowe   304.029
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego     Lex IP 303.570
​Przemysł i Handel
(R. 1920-1929)
e-BUW brak zasób elektroniczny
​Przemysł Spożywczy     tylko wyd. papierowe   311.068
​Psychologia Ekonomiczna     wolny dostęp brak 335.732
​Puls Biznesu     wydawca rejestracja 313.080
R     ^
Rachunkowość tylko wyd. papierowe   310.728
Rachunkowość Budżetowa OIN/CDE hasło 319.184
Rejent tylko wyd. papierowe   335.622
​Revue Internationale des Economistes de Langue Francaise      wolny dostęp brak 335.894
​Rocznik Integracji Europejskiej     wolny dostęp brak 335.859
​Rocznik Prasoznawczy     wolny dostęp brak 335.739
​Roczniki Administracji i Prawa     wolny dostęp brak 316.866
​Roczniki Biblioteczne     wolny dostęp brak 308.515
​Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych     wolny dostęp brak 311.822
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wolny dostęp brak 335.738
​Rozprawy i Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie
(R. 1929-1931)
e-BUW brak zasób elektroniczny
Ruch Filozoficzny wolny dostęp brak 300.190
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny wolny dostęp brak 300.227
Rynek Rolny tylko wyd. papierowe   320.929
Rynek Turystyczny tylko wyd. papierowe   315.069
Rzeczpospolita EMIS IP 313.036
S     ^
Samorząd Terytorialny Lex IP 323.962
​Security Forum     wolny dostęp brak 335.926
Serwis Prawno-Pracowniczy OIN/CDE hasło 316.148
​Silesian Journal of Legal Studies     wolny dostęp brak 335.676
​Społeczeństwo i Ekonomia     wolny dostęp brak 335.865
Sprawy Międzynarodowe wolny dostęp brak 303.038
​StartUp Magazine     tylko wyd. papierowe   335.826
​Statistics in Transition     wolny dostęp brak 323.968
Stosunki Międzynarodowe - International Relations tylko wyd. papierowe   325.177
Studia Demograficzne wolny dostęp brak 308.825
​Studia Ekonomiczne     wolny dostęp brak 308.491
​Studia Europejskie     wolny dostęp brak 316.165
​Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów     wolny dostęp brak 313.910
Studia Prawnicze wolny dostęp brak 302.433
​Studia Prawno-Ekonomiczne     wolny dostęp brak 301.155
​Studia Prawnoustrojowe     wolny dostęp brak 335.644
Studia Socjologiczne wolny dostęp brak 307.250
​Studia z Polityki Publicznej     wolny dostęp brak 335.861
​Sytuacja Społeczno-Gospodarcza Kraju      wolny dostęp brak 336.061
​Szef Sprzedaży     tylko wyd. papierowe   336.058
​Śląski Przegląd Statystyczny     wolny dostęp brak 315.324
​Środkowoeuropejskie Studia Polityczne         335.858
T     ^
​Tęcza Polska     tylko wyd. papierowe   335.536
​Toruń Business Review     wolny dostęp brak 335.915
​Transborder Economics     wolny dostęp brak 335.920
​Transport Manager     tylko wyd. papierowe   335.846
​Trzeci Sektor     wydawca rejestracja 316.850
Turyzm wolny dostęp brak 323.964
Tygodnik Do Rzeczy tylko wyd. papierowe brak 336.022
Tygodnik Handlowy
(Warszawa: 1919-1920
e-BUW brak zasób elektroniczny
Tygodnik Powszechny tylko wyd. papierowe   313.349
U     ^
Ubezpieczenia Społeczne wolny dostęp brak 315.177
​Urban Development Issue (d. Problemy Rozwoju Miast) wolny dostęp brak 336.038
W     ^
Warsaw Business Journal EMIS IP 310.394
Warsaw Forum of Economic Sociology wolny dostęp brak 335.694
The Warsaw Voice EMIS IP 313.056
Wiadomości Matematyczne wolny dostęp brak 314.259
Wiadomości Statystyczne wolny dostęp brak 309.373
Wiadomości Turystyczne tylko wyd. papierowe   313.094
Wieś i Rolnictwo wolny dostęp brak 316.251
Wprost EMIS IP 317.547
Wspólnota tylko wyd. papierowe   313.026
​Współczesne Problemy Zarządzania wolny dostęp brak 335.718
Z     ^
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej wolny dostęp brak 307.570.
Zagadnienia Informacji Naukowej tylko wyd. papierowe   311.646
Zarządzanie i Finanse wolny dostęp brak 335.742
Zarządzanie Publiczne wolny dostęp brak 316.892
Zarządzanie w Kulturze wolny dostęp brak 335.631
​Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dostęp na komputerze w Czytelni Czasopism 315.281
​Zeszyty BRE Bank-CASE wolny dostęp brak zasób elektroniczny
Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej wolny dostęp brak 320.923
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wolny dostęp brak 335.866
Zeszyty Naukowe PWZS w Płocku. Nauki Ekonomiczne wolny dostęp brak 335.927
Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja wolny dostęp brak 335.929
​Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas wolny dostęp brak 316.875
​Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu     wolny dostęp brak 316.844
​Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości     wolny dostęp brak 316.406
Ż     ^
Życie Gospodarcze
(Katowice: 1945/46-1980)
e-BUW brak zasób elektroniczny
Zagraniczne czasopisma bieżące

Poniższa lista zawiera jedynie czasopisma prenumerowane w wersji papierowej (dostępne w Czytelni Czasopism) z informacją o ewentualnym dostępie do wydania elektronicznego. Oprócz tego umożliwiamy Czytelnikom dostęp do zbioru kilkudziesięciu tysięcy innych czasopism, nie ujętych w tym spisie, dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej, narzędziem umożliwiającym znalezienie czasopisma w bazie danych jest wyszukiwarka czasopism.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tytuł czasopisma dostęp on-line ograniczenie
dostępu
ISSN
A     ^
Academy of Management Journal ​EBSCOhost IP 0001​-4273
​Accounting and Business Research ​Taylor & Francis Online IP ​0001-4788
Accounting Organizations and Society SienceDircet IP 0361-3682
Accounting Horizons ​EBSCOhost IP ​0888-7993
Accounting Review ​EBSCOhost IP 0001-4826
Agricultural Economics ​Wiley Online Library IP ​0169-5150
Alternatives SAGE Journals IP ​0304-3754
​American Economic Journal: Applied Economics tylko wyd. papierowe   1945-7782
​American Economic Journal: Economic Policy tylko wyd. papierowe   1945-7731
​American Economic Journal: Macroeconomics tylko wyd. papierowe   ​1945-7707
​American Economic Journal: Microeconomics tylko wyd. papierowe   ​1945-7669
​American Economic Review tylko wyd. papierowe   ​0002-8282
​American Economist SAGE Journals IP 0569-4345
​American Journal of Economics and Sociology ​Wiley Online Library IP 0002-9246
​American Statistician ​Taylor & Francis Online IP ​0003-1305
Annales. Historie, Sciences, Sociales tylko wyd. papierowe   0395-2649
​Annals of Statistics Project Euclid IP ​0090-5364
​Applied Economics ​Taylor & Francis Online IP 0003-6846
Applied Economics Letters ​Taylor & Francis Online IP 1350-5851
​Arbeit und Wirtschaft tylko wyd. papierowe   ​0003-7656
Area Development and Policy ​Taylor & Francis Online IP 2379-2949
​Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics    ​Emerald Emerald IP ​1355-5855
​ASTIN Bulletin    ​Cambridge Journals ​Cambridge Journals IP ​0515-0361
​Atlantic Economic Journal SpringerLink IP ​0197-4254
​Azija i Afrika Segodnja tylko wyd. papierowe   0321-5075
B      
​Baltic Journal of Management Emerald IP 1746-5265
​Banker ProQuest IP 0005-5395
​Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis tylko wyd. papierowe   ​0340-5370
British Journal of Industrial Relations Wiley Online Library IP ​0007-1080
​Bulletin for International Taxation tylko wyd. papierowe   ​1819-5490
Bulletin of Economic Research Wiley Online Library​ IP 0307-3378
​Business Economics ​tylko wyd. papierowe   0007-666X
​Business Process Management Journal Emerald IP 1463-7154
​Business Week Global Edition dostęp wolny   ​0007-7135
C      
​Cambridge Journal of Economics ​Oxford Journals IP 0309-166X
​Canadian Journal of Economics Wiley Online Library IP ​0008-4085
​Continuum Journal of Media and Cultural Studies Taylor & Francis Online IP ​1030-4312
​Common Market Law Review ProQuest IP ​0165-0750
​Comparative European Politics tylko wyd. papierowe   0165-0750
Comparative Political Studies SAGE Journals IP 1472-4790
​Compensation and Benefits Review SAGE Journals IP 0886-3687
​Contemporary Economic Policy Wiley Online Library IP ​1074-3529
​Contributions to Political Economy Oxford Journals IP 0277-5921
​Cost Management ProQuest IP ​1092-8057
D     ^
​Demography ​ProQuest IP 0070-3370
​Dengi i Kredit tylko wyd. papierowe   0130-3090
​Developing Economies ​Wiley Online Library IP ​0012-1533
​Development Policy Review ​Wiley Online Library IP 0950-6764
E     ^
Eastern European Economics M.E. Sharpe IP ​0921-8009
​Econometrica ​Wiley Online Library IP 0012-9682
​The Econometrics Journal ​Wiley Online Library IP ​1368-4221
Economic and Industrial Democracy SAGE Journals IP ​0143-831X
​Economic Development and Cultural Change tylko wyd. papierowe   ​0013-0079
​Economic Geography ​Wiley Online Library IP ​0013-0095
​Economic History Review ​Wiley Online Library IP 0013-0117
​Economic Inquiry ​Wiley Online Library IP ​0095-2583
​Economic Journal ​Wiley Online Library IP ​0013-0133
​Economic Policy tylko wyd. papierowe   0266-4658
​Economica tylko wyd. papierowe   ​0013-0427
​Economics Letters ScienceDirect IP 0165-1765
​Economie et Politique tylko wyd. papierowe   0424-3218
​Économies et Sociétés tylko wyd. papierowe   0013-0567
​Economie et Statistique tylko wyd. papierowe   ​0336-1454
​De Economist SpringerLink IP 0013-063X
​The Economist ​ProQuest IP ​0013-0613
​Economy and Society ​Taylor & Francis Online IP ​0308-5147
​Ekonomické Rozhľady ​tylko wyd. papierowe   0323-262X
​Ekonomika i Matematiceskie Metody ​tylko wyd. papierowe   ​0424-7388
Ekonomika i Organizacija Promyšlennogo Proizvodstva (EKO) ​tylko wyd. papierowe   0131-7652
​Ekonomika i Žizn ​tylko wyd. papierowe   ​0013-3051
Ekonomist ​tylko wyd. papierowe   ​0869-4672
​Electronic Library ​Emerald IP ​0264-0473
​Empirical Economics SpringerLink IP ​0377-7332
​Enterprise Development and Microfinance ​Practical Action Publishing IP ​1755-1986
​Entrepreneurship. Theory and Practice ​SAGE Journals IP 1042-2587​
​Environmental and Resource Economics SpringerLink IP ​0924-6460
​Euromoney EBSCOhost IP ​0014-2433
​European Economic Review ScienceDirect IP ​0014-2921
​European Journal of Cultural Studies ​SAGE Journals IP ​1367-5494
​European Journal of Development Research ​tylko wyd. papierowe   ​0957-8811
​European Journal of Finance ​Taylor & Francis Online IP 1351-847X
​European Journal of Industrial Relations SAGE Journals IP ​0959-6801
​European Journal of Marketing ​Emerald IP ​0309-8211
​European Journal of Political Economy ScienceDirect IP 0176-2680
​European Journal of Political Research ​Wiley Online Library IP ​0304-4130
​European Management Journal ScienceDirect IP 0263-2373
​European Taxation ​tylko wyd. papierowe   ​0014-3138
​Europe-Asia Studies ​Wiley Online Library IP 0966-8136
​L’Expansion tylko wyd. papierowe   ​0014-4703
​Explorations in Economic History ScienceDirect IP ​0014-4983
F     ^
Finance tylko wyd. papierowe   ​0752-6180
​Financial Management ​Wiley Online Library IP 0046-3892
​Financial Times ​ProQuest IP ​0370-1766
​Finansy tylko wyd. papierowe   ​0869-446X
​Finanzarchiv ​IngentaConnect IP ​0015-2218
​Foreign Affairs EBSCOhost IP ​0015-7120
​Foreign Policy wolny dostęp brak ​0015-7228
​Frankfurter Allgemeine Zeitung tylko wyd. papierowe   ​0174-4909
​Futures ScienceDirect IP ​0016-3287
G     ^
​Games and Economic Behavior ScienceDirect IP ​0899-8256
​Gender in Management Emerald IP ​1754-2413
Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice tylko wyd. papierowe   1018-5895
​Geneva Risk and Insurance Review tylko wyd. papierowe   ​1554-964X
​George Washington International Law Review EBSCOHost IP ​1534-9977
Global Knowledge, Memory and Communication Emerald IP ​2514-9342
H      
​Handelsblatt ​​tylko wyd. papierowe   0017-7296
​Harvard Business Review EBSCOhost IP ​0017-8012
​History of Political Economy tylko wyd. papierowe   0018-2702
​Hitotsubashi Journal of Economics ​Hermes-IR   ​0018-280X
​Human Resource Management Review ScienceDirect IP 1053-4822
I     ^
​IMS Bulletin – Institute of Mathematics Statistics Bulletin wydawca   0146-3942
​Industrial Marketing Management    ​ScienceDirect ScienceDirect IP ​0019-8501
​Industrial Relations  Wiley Online Library IP 0019-8676
​Industrial Relations Journal Wiley Online Library IP ​0019-8692
​Information Economics and Policy ScienceDirect IP ​0167-6245
​Insurance: Mathemetics and Economics ScienceDirect IP ​0167-6687
​Intereconomics SpringerLink IP ​0020-5346
​International Business Review ScienceDirect IP 0969-5931
​International Economic Review Wiley Online Library IP ​0020-6598
International Journal of Bank Marketing ​Emerald IP ​0265-2323
International Journal of Emerging Markets ​Emerald IP 1746-8809
​International Journal of Ethics and Systems ​Emerald IP ​2514-9369
​International Journal of Forecasting ScienceDirect IP ​0169-2070
​International Journal of General Systems Taylor & Francis Online IP ​0308-1079
​International Journal of Health Care Quality Assurance ​Emerald IP 1463-371X
​International Journal of Industrial Organization ScienceDirect IP ​0167-7187
​International Journal of Logistics Management Emerald IP 0957-4903
​International Journal of Logistics Research and Applications ​Taylor & Francis Online IP 1367-5567
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management Emerald IP ​0960-0035
​International Journal of Research in Marketing ScienceDirect IP 0167-8116
​International Journal of Retail and Distribution Management Emerald IP ​0959-0552
International Journal of Social Economics Emerald IP ​0306-8293
​International Journal of Systems Science ​Taylor & Francis Online IP 0020-7721
​International Journal of the Economic of Business ​Taylor & Francis Online IP ​1357-1516
​International Migration Review ​Wiley Online Library IP ​0197-9183
​International Politics tylko wyd. papierowe   ​1384-5748
​International Politics Review tylko wyd. papierowe   2050-2982
​International Review of Administrative Sciences SAGE Jounals IP 0020-8523
​International Review of Law and Economics ScienceDirect IP ​0144-8188
​International Review of Social History Cambridge Journals IP 0020-8590
​International Small Business Journal SAGE Jounals IP 0266-2426
​International Social Security Review Wiley Online Library IP 0020-871X
​International Statistical Review Wiley Online Library IP 0306-7734
​International Studies of Management and Organization ​MetaPress IP 0020-8825
​International Transport Journal tylko wyd. papierowe   ​2504-4540
​Internationale Politik tylko wyd. papierowe   ​0020-8345
​Internationale Transport Zeitschrift tylko wyd. papierowe   0020-9341
​Internationales Verkehrswesen tylko wyd. papierowe   ​0020-9511
J     ^
​Jahrbücher für Nationalokonomie und Statistik ​tylko wyd. papierowe   0021-4027
Journal of Accountancy EBSCOhost IP ​0021-8448
​Journal of Accounting Research ​tylko wyd. papierowe   ​0021-8456
Journal of Agricultural Economics Wiley Online Libary IP ​0021-857X
Journal of Applied Corporate Finance tylko wyd. papierowe   1078-1196
​Journal of Applied Econometrics Wiley Online Library IP 0883-7252
Journal of Banking and Finance ScienceDirect IP ​0378-4266
​Journal of Business and Economic Statistics ​Taylor & Francis Online IP 0735-0015
​Journal of Business Economics SpringerLink IP 0044-2372
Journal of Business Research ScienceDirect IP 0148-2963
​Journal of Comparative Economics ScienceDirect IP ​0147-5967
Journal of Consumer Research ​tylko wyd. papierowe   0093-5301
​Journal of Contextual Economics Duncker & Humblot​ IP ​2538-7603
Journal of Development Economics ScienceDirect IP 0304-3878
Journal of Development Studies Taylor & Francis Online IP 0022-0388
​Journal of East-West Business Taylor & Francis Online IP ​1066-9868
Journal of Econometrics ScienceDirect IP 0304-4076
​Journal of Economic Behavior and Organization ScienceDirect IP 0167-2681
​Journal of Economic Dynamics and Control ScienceDirect IP ​0165-1889
​Journal of Economic Education Taylor & Francis Online IP ​0022-0485
Journal of Economic History Cambridge Journals IP ​0022-0507
​Journal of Economic Issues ​M.E. Sharpe IP 0021-3624
Journal of Economic Literature ​tylko wyd. papierowe   ​0022-0515
Journal of Economic Perspectives ​tylko wyd. papierowe   ​0895-3309
​Journal of Economic Studies ​Emerald IP 0144-3585
Journal of Economic Theory ScienceDirect IP ​0022-0531
​Journal of Economics ​SpringerLink IP ​0931-8658
​Journal of Economics and Business ​ScienceDirect IP ​0148-6195
​Journal of Empirical Finance ​ScienceDirect IP ​0927-5398
​Journal of Environmental Economics and Management ​ScienceDirect IP ​0095-0696
​Journal of European Public Policy Taylor & Francis Online IP 1350-1763
​Journal of Evolutionary Economics ​SpringerLink IP 0936-9937
​Journal of Family and Consumer Sciences ​tylko wyd. papierowe   ​0022-1570
​Journal of Finance Wiley Online Library IP ​0022-1082
​Journal of Financial Economics ​ScienceDirect IP ​0304-405X
​Journal of Industrial Economics Wiley Online Library IP 0022-1821
​Journal of Industrial Relations SAGE Journals IP ​0022-1856
​Journal of Institutional and Theoretical Economics. Mohr Siebeck IP ​0932-4569
Journal of International Business Studies tylko wyd. papierowe   ​0047-2506
Journal of International Economics ScienceDirect IP 0022-1996
​Journal of International Money and Finance ScienceDirect IP ​0261-5606
Journal of Labor Economics tylko wyd. papierowe   ​0734-306X
​Journal of Law and Economics tylko wyd. papierowe   ​0022-2186
​Journal of Macroeconomics ScienceDirect IP 0164-0704
​Journal of Management Development Emerald IP 0262-1711
Journal of Management Education SAGE Journals IP ​1052-5629
​Journal of Management Studies ​Wiley Online Library IP ​0022-2380
Journal of Marketing ​EBSCOhost IP ​0022-2429
Journal of Marketing Management Taylor & Francis Online IP ​0267-257X
Journal of Marketing Research SAGE Journals IP 0022-2437
Journal of Marriage and the Family ​Wiley Online Library IP ​0022-2445
​Journal of Mathematical Economics ScienceDirect IP ​0304-4068
​Journal of Monetary Economics ​ScienceDirect IP ​0304-3932
​Journal of Money, Credit and Banking ​Wiley Online Library IP ​0022-2879
​Journal of Operations Management ScienceDirect IP ​0272-6963
​Journal of Planning and Environment Law tylko wyd. papierowe   ​0307-4870
​Journal of Politeness Research tylko wyd. papierowe   ​1613-4877
​Journal of Political Economy tylko wyd. papierowe   0022-3808
​Journal of Post Keynesian Economics Taylor & Francis Online IP 0160-3477
​Journal of Public Economics ​ScienceDirect IP ​0017-2727
​Journal of Risk and Uncertainty ​SpringerLink IP ​0895-5646
​Journal of Services Marketing Emerald IP 0887-6045
​Journal of Small Business and Enterprise Development Emerald IP 1462-6004
​Jpurnal of Sports Economics SAGE Journals IP ​1552-7794
​Journal of Structured Finance wydawca IP 2374-1325
​Journal of the American Planning Association Taylor & Francis Online IP 0194-4363
​Journal of the American Statistical Association Taylor & Francis Online IP 0162-1459
​Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistic in Society ​Wiley Online Library IP 0964-1998
​Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Metodology ​Wiley Online Library IP ​1369-7412
​Journal of the Royal Statistical Society. Series C: Applied Statistics ​Wiley Online Library IP 0035-9254
​Journal of Transport Geography ScienceDirect IP ​0966-6923
​Journal of World Business ScienceDirect IP 1090-9516
​Journal of World Trade ProQuest IP ​1011-6702
K     ^
KEIO Economics Studies tylko wyd. papierowe   0022-9709
Kommersant» Den’gi tylko wyd. papierowe   ​Ind.73100
​Kommersant» Vlast’ tylko wyd. papierowe   ​Ind.71900
L     ^
​Land Economics EBSCOhost IP 0023-7639
​Logistik Heute wydawca IP 0173-6213
​Long Range Planning SienceDirect IP ​0024-6301
M     ^
​Management Decision ​Emerald IP ​0025-1747
​Management International Review ​SpringerLink IP 0938-8249
​Management Review Quarterly ​SpringerLink IP ​2198-1620
​Management Science Informs Online IP ​0025-1909
​Managerial and Decision Economics Wiley Online Library IP ​0143-6570
​Manufacturing & Service Operations Management Informs Online IP ​1523-4614
​Metrika ​SpringerLink IP 0026-1335
​Mirovaâ Ekonomika i Meždunarodnye Otnošeniâ tylko wyd. papierowe   ​0131-2227
​Le Monde tylko wyd. papierowe   ​0395-2037
N     ^
​Nations and Nationalism Wiley Online Library IP ​1354-5078
​National Institute Economic Review ​SAGE Journals IP ​0027-9501
​New Perspectives ​SAGE Journals IP ​2336-825X
​New Technology Work and Employment Wiley Online Library IP ​0268-1072
​Novoe Vremâ wolny dostęp   ​0137-0723
O     ^
​OECD Economic Outlook OECD iLibrary IP ​0474-5574
​OECD Journal: Economic Studies OECD iLibrary IP ​0255-0822
​Operations Research Informs Online IP ​0030-364X
​ORDO ​tylko wyd. papierowe   ​0048-2129
​Osteuropa ​tylko wyd. papierowe   ​0030-6428
​Oxford Bulletin of Economics and Statistics Wiley Online Library IP 0030-6460
​Oxford Economic Papers ​Oxford Journals IP ​0030-7653
​Oxford Review of Economic Policy ​Oxford Journals IP 0266-903X
P     ^
Policy Studies Taylor & Francis Online IP ​0144-2872
​Political Science Quarterly Wiley Online Library IP 0032-3195
​Political Studies Wiley Online Library IP ​0032-3217
​Population (fr.) ​EBSCOhost IP ​0032-4663
​Population et Sociétés ​EBSCOhost IP 0184-7783
​Population Research and Policy Review ​SpringerLink IP ​0167-5923
​Population Studies ​Taylor & Francis Online IP ​0032-4728
​Post-Communist Economies ​Taylor & Francis Online IP 1463-1377
​Presse und Sprache tylko wyd. papierowe   ​0935-8064
​Property Management Emerald IP ​0263-7472
​Public Money and Management ​Taylor & Francis Online IP 0954-0962
Q     ^
​Quarterly Journal of Economics Oxford Journals IP ​0033-5533
Quarterly Journal of Finance and Accounting ​ProQuest IP 1939-8123
​Quarterly Review of Economics and Finance ScienceDirect IP 1062-9769
R     ^
​Recherche Sociale ​tylko wyd. papierowe   0034-124X
​RECMA. Revue Internationale de l’Economie Sociale ​tylko wyd. papierowe   ​0035-2020
​Region: Ekonomika i Sociologija ​tylko wyd. papierowe   ​0868-5169
​Regional Science and Urban Economics ​ScienceDirect IP 0166-0462
​Regional Studies Taylor & Francis Online   ​0034-3404
​Research Policy ​ScienceDirect IP ​0048-7333
​Review of Black Political Economy SpringerLink IP ​0034-6446
​Review of Economic Design SpringerLink IP ​1434-4742
​Review of Economic Studies Oxford Journals IP 0034-6527
​Review of Economics. ​Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften ProQuest IP 2514-9369
Review of Economics and Statistics ​MIT Press Journals IP 0034-6535
Review of Financial Economics ​ScienceDirect IP 1058-3300
​Review of Income and Wealth ​Wiley Online Library IP ​0034-6586
​Review of Radical Political Economics SAGE Journals IP ​0486-6134
​Review of Social Economy Taylor & Francis Online IP ​0034-6764
​Review of World Economics ​SpringerLink IP 0043-2636
​Revue d’Etudes Cooperatives Est-Quest tylko wyd. papierowe   0338-0599
Revue de l’Union Européenne​ tylko wyd. papierowe   ​0035-2616
​Revue Economique ​tylko wyd. papierowe   0035-2764
​Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique ​tylko wyd. papierowe   0244-9358
​Risk Analysis Wiley Online Library IP ​0272-4332
​Rossijskij Ekonomičeskij Žurnal ​tylko wyd. papierowe   ​0130-9757
S     ^
Schmalenbach Business Review EBSCOhost IP ​1439-2917
Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung ​SpringerLink IP 0341-2687
Small Business Economics ​SpringerLink IP ​0921-898X
​Social Forces Oxford Journals IP 0037-7732
Social Research ​wolny dostęp   ​0037-783X
​Social Theory and Practice EBSCOhost ​IP ​0037-802X
Soziale Welt tylko wyd. papierowe   ​0038-6073
​Spatial Economic Analysis Taylor & Francis Online ​IP 1742-1772
​Der Spiegel tylko wyd. papierowe   0038-7452
​Statistical Journal of the IAOS tylko wyd. papierowe   ​1874-7655
​Statistical Science ​JSTOR ​IP ​0883-4237
​Steuer und Wirtschaft tylko wyd. papierowe   ​0341-2954
​Strategic Management Journal Wiley Online Library ​IP ​0143-2095
​Structural Change and Economic Dynamics ScienceDirect ​IP ​0954-349X
​Synthese SpringerLink ​IP 0039-7857
T     ^
​Teaching Business and Economics ​ProQuest IP ​1367-3289
​Territory, Politics, Governance Taylor & Francis Online IP 2162-268X
​Theory and Decision ​SpringerLink IP ​0040-5833
​Theory and Society ​SpringerLink IP ​0304-2421
​Time dostęp wolny   ​0040-781X
​Tourism Management ScienceDirect IP 0261-5177
​TQM Journal ​Emerald IP ​1754-2731
​Transportation SpringerLink IP ​0049-4488
U     ^
​Die Unternehmung wydawca IP ​0042-059X
V     ^
​Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung ​tylko wyd. papierowe   0340-1707
​Die Verwaltung ​tylko wyd. papierowe   ​0042-4498
​Voprosy Ekonomiki ​tylko wyd. papierowe   ​0042-8736
​Voprosy Statistiki ​tylko wyd. papierowe   ​0320-8168
W     ^
​West European Politics ​Taylor & Francis Online IP 0140-2382
​Wirtschaft und Recht in Osteuropa tylko wyd. papierowe   0941-6293
​Wirtschaft und Statistik tylko wyd. papierowe   0043-6143
​Wirtschaftswoche tylko wyd. papierowe   ​0042-8582
​World Bank Economic Review Oxford Academic IP ​0258-6770
​World Bank Research Observer Oxford Academic IP ​0257-3032
​World Economic Outlook tylko wyd. papierowe   ​0256-6877
​World Economy Wiley Online Library IP ​0378-5920
​World Politics ​Cambridge Core IP 0043-8871
Y     ^
​Young Consumers. Insight and Ideas for Responsible Marketers ​Emerald IP ​1747-3616
Z     ^
Zeitschrift Führung und Organisation ​EBSCOhost IP ​0722-7485
​Zeitschrift für Arbeitswissenschaft tylko wyd. papierowe   ​0340-2444
​Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht tylko wyd. papierowe   0044-2437
​Zeitschrift für das Gesamte Kreditwesen tylko wyd. papierowe   ​0341-4019
​Zeitschrift für Kommunalfinanzen tylko wyd. papierowe   0863-2499
​Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht tylko wyd. papierowe   ​0340-2479
​Zeitschrift für Unternehmensgeschichte tylko wyd. papierowe   0342-2852
​Zeitschrift für Verkehrsrecht tylko wyd. papierowe   0044-3662
Zeitschrift für Verkehrswissenschaft tylko wyd. papierowe   ​0044-3670
Kontakt

Numer telefonu do Czytelni Czasopism
+48225649514