Rada Szkoły Doktorskiej SGH

Rada jest ciałem doradczym Rektora w zakresie działania Szkoły Doktorskiej SGH. Do jej zadań należy m. in. nadzór nad programem i jakością kształcenia w Szkole Doktorskiej. Szczegółowe kompetencje oraz skład Rady określa Regulamin Szkoły Doktorskiej SGH.

Skład Rady Szkoły Doktorskiej SGH

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki i zarządzania – przewodnicząca rady Szkoły Doktorskiej
 • dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH – przewodniczący rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse,
 • prof. dr hab. Maria Aluchna – przewodnicząca rady naukowej dyscypliny nauki i zarządzaniu i jakości,
 • dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH – przewodniczący rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 • dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH – przewodnicząca senackiej komisji właściwej ds. nauki,
 • mgr Radosław Sadowski, mgr Patrycja Szczepańska – przedstawiciele doktorantów
 • osoby wybrane przez rady dyscyplin spośród nauczycieli akademickich oraz innych pracowników nauki zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni lub równoważnym:
  - dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH, rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
  - dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
  - dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji
  - dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH, rada naukowa dyscypliny nauki o polityce i administracji
  - dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH, rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse
  - dr hab. Iga Magda, prof. SGH, rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse

W posiedzeniach Rady uczestniczy dziekan lub prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH.

Biuro Szkoły Doktorskiej SGH
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 35
e-mail: bsd@sgh.waw.pl
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa,
tel.: 22 564 73 15
tel.: 22 564 71 15