Raporty specjalne

Przyszłość pod znakiem ESG

Biuro Informacji Kredytowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i firma Deloitte przygotowały wspólnie raport „Przyszłość pod znakiem ESG. Współpraca i standaryzacja podstawą zrównoważonych finansów”.

Think Tank dla ochrony zdrowia – Raport otwarcia

Raport otwarcia – leki, świadczenia, technologie, proponowane kierunki zmian w perspektywie 5-letniej, ma na celu zainicjowanie dialogu nad głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi lub stanie system ochrony zdrowia w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat.


Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski

Raport „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” powstał dzięki współpracy Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) w Sopocie oraz Open Eyes Economy Summit. Został przygotowany przez grupę ekspertów, w tym ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. Po raz pierwszy w skrótowej wersji został przedstawiony na EKF w czerwcu 2022 r.

W latach 2015-2021, a zwłaszcza w latach 2019-2021, wiarygodność ekonomiczna Polski uległa znacznemu obniżeniu  – głosi raport.


Indeks Zdrowych Miast

GrupaLUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej sprawdziły, które z 66 miast na prawach powiatu zapewnia najlepsze warunki do życia. Jest to pierwsza edycja Indeksu, który będzie ukazywał się cyklicznie.


„Wskaźnik Catch-up – rozwój społeczny w Polsce na tle krajów UE” – 2022

Kiedy Polska pod względem życia społecznego może dogonić rozwinięte kraje europejskie? A może już ma to miejsce? W jakich obszarach? Gdzie Polska wypada korzystnie, a gdzie jeszcze musi nadrobić zaległości? Na te inne pytania odpowiada sporządzony przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie raport pt. „Wskaźnik Catch-up – rozwój społeczny w Polsce na tle krajów UE”, zaprezentowany 7 września 2022 r. w Strefie SGH na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

„Wskaźnik Catch-up – jak doganiamy Unię Europejską w rozwoju społecznym” – 2023


Monografia „Współpraca gospodarcza Polski z krajami arabskimi”

Celem monografii jest ocena poziomu współpracy Polski z państwami arabskimi, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wymiany handlowej i uwarunkowań kulturowych, a także porównanie konkurencyjności i innowacyjności badanych krajów oraz doświadczeń polskich przedsiębiorstw działających na rynkach arabskich.

Monografia została zaprezentowana 6 grudnia podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego 2021 na targach Expo2020 w Dubaju.


Wskaźnik Aktywności Gospodarczej

Wskaźnik Aktywności Gospodarczej (WAG) to wspólny projekt SGH i Forum Ekonomicznego. Wskaźnik pokazuje jakim trendom w najbliższych dwunastu miesiącach będzie podlegać gospodarka w Polsce. Na podstawie prognoz zebranych wśród przedsiębiorstw i NGOs – uczestników Forum Ekonomicznego, dotyczących przychodów, zatrudnienia, inwestycji i eksportu, wyliczany jest Wskaźnik Aktywności Gospodarczej.