Czytelnia ogólna

Biblioteka SGH pełniąc jednocześnie funkcję biblioteki publicznej udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym.
W Czytelni Ogólnej - w wolnym dostępie - znaleźć można obowiązkowe i zalecane przez wykładowców podręczniki, wydawnictwa Oficyny Wydawniczej SGH, w wyborze wydawnictwa uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych uniwersytetów i politechnik oraz słowniki, encyklopedie, roczniki statystyczne ogólne, informatory i atlasy.

Katalog Czytelni

Księgozbiór podręczny czytelni uporządkowany jest według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK), sygnatura oznacza lokalizację książki w Czytelni Ogólnej.

katalog primo widok egzemplarzy

 


Szczegółowe zasady korzystania z Czytelni określa Regulamin Biblioteki.

Katalog Główny

Czytelnia udostępnia również zbiory z księgozbioru głównego znajdujące się w magazynie, po ich uprzednim zamówieniu za pomocą rewersu.

egzemplarze katalog

 

Szczegółowe zasady korzystania z Czytelni określa Regulamin Biblioteki.

Rewers biblioteczny w formacie PDF

W formularzu wypełniamy aktywne (podświetlone) pola tylko po jednej stronie rewersu (druga strona wypełnia się automatycznie). Elektroniczny formularz tak samo jak rewers papierowy służy do korzystania ze wszystkich materiałów dostępnych w Czytelni Biblioteki SGH, nie zastępuje go, lecz jest tylko wygodnym uzupełnieniem. W formularzu umieszczone są cztery rewersy, w przypadku zamawiania mniejszej liczby materiałów wydrukują się rewersy puste, które można wykorzystać innym razem wypisując je ręcznie. Przed złożeniem rewersów w czytelni należy je wyciąć.

 
Uwaga: Prosimy o nie zmienianie wielkości rewersu, gdyż w innym formacie rewersy nie zostaną przyjęte.

Kontakt

Numer telefonu do Czytelni Ogólnej
+48225649526