Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Książka i hierarchia ikona
O Instytucie
Biurko ikona
Skład osobowy
Książka i symbol globu ikona
Badania i publikacje naukowe
Mówca i słuchacze ikona
Konferencje

Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie
Studia magisterskie
Specjalności międzykierunkowe

Kontakt

Siedziba
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności​
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 312, 314, 319
02-513 Warszawa

tel. 22 564 73 14 (Sekretariat)

tel. 22 564 93 14

tel. 22 564 86 68

 

Adres korespondencyjny
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

Sekretariat
pok 314, budynek M
tel. 22 564 7314

e-mail: iitim@sgh.waw.pl

Biurko z krzesłem ikona

About Institute

Office hours

Areas of study

FIRST-CYCLE STUDIES
SECOND-CYCLE STUDIES

Contact

Institute of Infrastructure, Transport and Mobility

al. Niepodległości 162, 02-554 Warsaw

Poland

phone: +48 22 564 73 14